Czy przelewy z i do mBanku są darmowe i natychmiastowe?

Koszt wykonania wpłaty z rachunku prowadzonego w mBanku do Walutomatu należy sprawdzić w cenniku swojego banku.

Serwis Walutomat prowadzi rachunki w sekcji korporacyjnej banku mBank (dawnym BRE Banku) dla walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP. Umożliwiamy wykonanie 5 darmowych przelewów z serwisu Walutomat na konta mBanku w ramach limitu przelewów.

W związku z tym, że nasze rachunki w mBanku otwarte są w bankowości korporacyjnej, bank księguje u nas środki z rachunków klientów indywidualnych mBanku (są to rachunki o numerach rozliczeniowych: XX 1140 2004 … oraz XX 1140 2017 …) w ograniczonych godzinach w dni robocze. Jest to zależne od wewnętrznych ustaleń tego banku.

Wpłaty PLN wykonane z rachunków prowadzonych w części detalicznej mBanku w dni robocze w godzinach 8:00-19:00 są księgowane przez nas na profilach Klientów w czasie do 30 minut.

Wypłaty PLN  na rachunki prowadzone w części detalicznej mBanku są przez nas realizowane w dni robocze w godzinach 8:00-19:00 w czasie do 30 minut.

Wszystkie wpłaty i wypłaty PLN zlecone do i z serwisu Walutomat w weekendy i dni wolne od pracy zostaną zaksięgowane w kolejnym dniu roboczym.

Czas księgowania wpłat EUR/ CHF/USD/GBP jest dłuższy niż w przypadku przelewów wewnętrznych i wynosi do 2 dni roboczych.

Czas realizacji wypłat EUR/CHF/USD/GBP z Walutomatu do mBanku wynosi do 1 dnia roboczego.

Wszystkie wpłaty i wypłaty EUR/ CHF/ USD/ GBP zlecone do i z serwisu Walutomat  w weekendy i dni wolne od pracy zostaną zaksięgowane w czasie do 2 dni roboczych.

Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji wpłat i wypłat są dostępne na naszej stronie internetowej: https://www.walutomat.pl/banki/ w sekcji „mBank detaliczny”.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nas działalności, nie mamy możliwości posiadania rachunków w oddziale detalicznym mBanku.

Wpłaty i wypłaty w walutach PLN/EUR/CHF/USD/GBP na rachunki prowadzone w części korporacyjnej mBanku są przez nas realizowane w dni robocze w godzinach 8:00-19:00 w czasie do 30 minut.