pl
Strona główna > Kursy walut > Kurs euro – EUR/PLN

Kurs euro – EUR/PLN

Obecnie euro jest walutą obowiązującą w 20 państwach członkowskich UE, m.in. w Austrii, Belgii, Estonii, Litwie, Francji, Irlandii, Niemczech, Portugalii czy Słowacji. Kurs euro jest szczególnie ważny dla polskich przedsiębiorców, którzy rozliczają się z partnerami zagranicznymi. To, jaki euro kurs osiągnie, może wpływać na konkurencyjność polskich produktów na rynkach międzynarodowych.

Sprawdź aktualny kurs euro

Kupno euro - EUR

Najlepsza oferta w Walutomacie

4,2550 PLN

Sprzedaż euro - EUR

Najlepsza oferta w Walutomacie

4,2600 PLN

Średni kurs euro na świecie  question mark

Notowania Forex

4,2590 PLN

Kalkulator kursu euro Sprawdź przelicznik

Mam
swap icon
Otrzymam bell

Wykres notowań kursu euro

1 godzina
1 dzień
7 dni
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
5 lat
od początku

Aktualne oferty

Kupuję EUR - Euro

1056 ofert osób, które chcą sprzedać EUR

Kurs sprzedaży Łączna kwota bell Oczekuje od
4,2600 500,00 EUR 2024-07-12 13:17
4,2613 2 098,33 EUR 2024-07-12 13:29
4,2614 4 695,94 EUR 2024-07-12 13:29
4,2615 4 088,00 EUR 2024-07-12 13:17
4,2616 4 533,00 EUR 2024-07-12 13:17
4,2618 1 239,00 EUR 2024-07-12 13:07
4,2619 9 597,62 EUR 2024-07-12 10:48
4,2620 24 893,88 EUR 2024-07-12 07:52
4,2624 200,00 EUR 2024-07-12 10:55
4,2630 4 221,60 EUR 2024-07-12 13:29
4,2631 10 697,92 EUR 2024-07-12 13:29
4,2632 1 792,77 EUR 2024-07-12 13:29
4,2644 8 020,02 EUR 2024-07-12 13:29
4,2645 4 239,99 EUR 2024-07-12 06:59
4,2646 3 000,00 EUR 2024-07-12 08:55
4,2650 13 425,00 EUR 2024-07-12 06:49
4,2658 8 326,66 EUR 2024-07-12 13:27
4,2660 300,00 EUR 2024-07-12 10:07
4,2666 2 000,00 EUR 2024-07-12 12:14
4,2680 7 000,00 EUR 2024-07-12 05:13
Kup EUR

Sprzedaję EUR - Euro

289 ofert osób, które chcą kupić EUR

Kurs sprzedaży Łączna kwota bell Oczekuje od
4,2552 18 090,02 EUR 2024-07-12 13:29
4,2551 17 090,02 EUR 2024-07-12 13:29
4,2545 39 977,76 EUR 2024-07-12 13:29
4,2544 47 767,74 EUR 2024-07-12 13:15
4,2541 19 987,00 EUR 2024-07-12 13:29
4,2540 35 744,45 EUR 2024-07-12 12:40
4,2538 1 000,00 EUR 2024-07-12 13:26
4,2535 5 200,00 EUR 2024-07-12 12:49
4,2532 5 042,63 EUR 2024-07-12 12:39
4,2531 2 000,00 EUR 2024-07-12 12:32
4,2530 27 954,53 EUR 2024-07-12 11:42
4,2528 4 218,76 EUR 2024-07-12 11:53
4,2527 3 500,00 EUR 2024-07-12 12:04
4,2526 8 000,00 EUR 2024-07-12 11:44
4,2525 71 607,61 EUR 2024-07-12 10:44
4,2524 3 089,53 EUR 2024-07-12 09:24
4,2523 1 000,66 EUR 2024-07-11 15:21
4,2522 2 926,08 EUR 2024-07-12 07:45
4,2521 7 750,00 EUR 2024-07-10 19:29
4,2520 180 875,06 EUR 2024-07-11 09:55
Sprzedaj EUR

Ostatnie wymiany

Ostatnie transakcje wymiany EUR / PLN

Jak dawno temu Kurs Kwota
2024-07-12 13:29 4,2548 751,14 EUR
2024-07-12 13:29 4,2570 248,86 EUR
2024-07-12 13:28 4,2570 4 449,28 EUR
2024-07-12 13:28 4,2558 918,97 EUR
2024-07-12 13:28 4,2558 6 600,00 EUR
2024-07-12 13:28 4,2556 600,00 EUR
2024-07-12 13:28 4,2557 1 110,00 EUR
2024-07-12 13:28 4,2557 3 000,00 EUR
2024-07-12 13:28 4,2547 3 500,00 EUR
2024-07-12 13:27 4,2556 580,00 EUR

Suma wymiany w ostatnich 10 dniach

Dzień Suma zrealizowanych transakcji
2024-07-12 3 123 228,99 EUR
2024-07-11 4 919 472,84 EUR
2024-07-10 6 307 056,15 EUR
2024-07-09 5 466 499,62 EUR
2024-07-08 5 184 477,56 EUR
2024-07-07 852 661,80 EUR
2024-07-06 615 513,81 EUR
2024-07-05 4 643 132,20 EUR
2024-07-04 4 361 663,92 EUR
2024-07-03 3 925 495,39 EUR

Powiadomienia o zmianie kursu średniego euro bell

dzwon
Otrzymaj e-mail kiedy kurs średni EUR/PLN na świecie będzie:
informacja

Euro – wspólna waluta

Euro, oznaczane skrótem EUR, pełni istotną rolę w globalnym systemie finansowym, co wiąże się z posiadanym przez nią statusem wspólnej i oficjalnej waluty w wielu silnych gospodarkach europejskich. Euro stanowi także jedną z najważniejszych walut rezerwowych na świecie i jest również powszechnie używane w międzynarodowych transakcjach handlowych. Pozycja waluty euro podkreślana jest przez znaczącą rolę Unii Europejskiej w światowej polityce i handlu.

Historia euro – początki wspólnej waluty

Początki wspólnej europejskiej waluty euro sięgają lat 50. XX wieku, kiedy to powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, będąca swego rodzaju zalążkiem późniejszej Unii Europejskiej. Niespełna dwie dekady później, w 1970 roku, został opracowany plan stworzenia wspólnoty walutowej i gospodarczej. Państwa członkowskie zaczęły stabilizować kursy, tworząc system współpracy walutowej, który powoli przygotowywał grunt pod wprowadzenie wspólnej waluty – euro. Bardziej konkretne prace w tym zakresie były prowadzone pod koniec lat 80. przez grupę ekspertów powołanych przez Komisję Europejską.

W 1992 w holenderskim Maastricht został podpisany traktat o Unii Europejskiej, w którym została uwzględniona również wspólnota walutowa, zrealizowana później przez wprowadzenie euro. Niektóre kraje, jak np. Wielka Brytania, od razu zastrzegły sobie jednak prawo do nieprzyjmowania nowej waluty.

Nazwa „euro” została ustalona w 1995 roku, zaś 4 lata później waluta zaczęła obowiązywać w transakcjach bezgotówkowych w 11 krajach członkowskich, określanych wspólnym mianem Eurolandu. Euro w formie gotówki weszło do obiegu 1 stycznia 2002 roku.

Europejskie oblicze euro

Obecnie euro pełni rolę oficjalnej waluty w 20 krajach członkowskich Unii Europejskiej i jest uznane za najbardziej widoczny symbol europejskiej integracji. Na co dzień posługuje się nim ok. 341 milionów osób – nie licząc mieszkańców krajów spoza Eurolandu, którzy również często używają waluty euro, np. podróżując czy robiąc zakupy online. Instytucją zarządzającą polityką pieniężną strefy euro jest Europejski Bank Centralny, który powstał w 1998 roku we Frankfurcie nad Menem.

Oprócz dbania o stabilność cen w strefie euro, EBC zarządza ilością pieniądza w obiegu i współpracuje z krajowymi bankami centralnymi tej strefy.

Wspólna waluta sprzyja utrzymywaniu równowagi cenowej. Kurs euro, jednolity w całej strefie, eliminuje ryzyko zmian kursów walutowych między krajami członkowskimi, co również ułatwia swobodny przepływ towarów i usług między nimi.

Rynek oparty o wspólną walutę, jaką jest euro, sprzyja wzrostowi gospodarczemu całej strefy, dążąc do wyrównania różnic między krajami bardziej i mniej rozwiniętymi gospodarczo. Dzięki temu UE stanowi jedną z najważniejszych gospodarek na świecie.

waluta

Kilka faktów o EUR

  • Symbol € opiera się na greckiej literze epsilon (Є), co jest odniesieniem do początków europejskiej cywilizacji i pierwszej litery słowa Europa. Z kolei 2 równoległe linie podkreślają stabilność Unii.
  • Monety euro zostały zaprojektowane przez Luca Luycxa. Rewers jest wspólny dla wszystkich krajów – znajduje się na nim mapa Europy. Natomiast na awersie euro każde państwo zamieszcza własne symbole narodowe.
  • Autorem szaty graficznej banknotów euro jest Robert Kalina. Rewers przedstawia również mapę Europy i mosty z różnych epok, zaś na awersie euro widnieją inne elementy architektoniczne: okna lub bramy, z czasów odpowiadających mostom na rewersie.
  • Istnieją specjalne edycje banknotów Euro Souvenir. Choć posiadają one zabezpieczenia podobnie jak banknoty obiegowe, mają one jedynie wartość kolekcjonerską i nie można nimi dokonywać płatności. Wydawane są w nominale 0. Emisji pamiątkowych banknotów dokonują różne kraje UE, również te, które nie przyjęły jeszcze euro jako obowiązującej waluty, jak np. Polska.

Aktualny kurs euro zawsze pod ręką

Walutomat daje Ci możliwość kupna lub sprzedaży euro. Wymiany możesz dokonać, używając swojego konta bankowego lub skorzystać bezpośrednio ze środków zgromadzonych w Portfelu. Aktualny kurs euro jest widoczny na stronie Walutomatu. Znajdziesz tam również listę ofert od użytkowników oraz informację po ile euro było w przeszłości. Dane możesz sprawdzać od początku działania serwisu, czyli od 2009 roku. Żeby dowiedzieć się, ile kosztuje euro, wystarczy spojrzeć na informacje podane na górze strony. Widnieje tam dzisiejszy kurs euro, ale również średni kurs euro wyliczony na podstawie danych z Forex. Wszystkie te informacje ułatwią Ci podjęcie decyzji o zakupie waluty. Pamiętaj, że sytuacja na rynkach zmienia się błyskawicznie – Ty również możesz wymieniać błyskawicznie z Walutomatem.