pl
Strona główna > Regulaminy

Regulaminy

Regulamin serwisu Walutomat.pl (obowiązuje do 21.08.2024)

Regulamin serwisu Walutomat.pl (obowiązuje od 21.08.2024)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Regulamin programu punktowego Walutomat.pl

Regulamin dodatkowy przelewów zagranicznych non-IBAN

Regulamin dodatkowy uznania rachunku poprzez PayPal

REGULAMIN dodatkowy świadczenia przez serwis Walutomat.pl usług płatniczych w zakresie realizowania przelewów zagranicznych do Ukrainy

REGULAMIN migracji Konta Użytkownika z Walutomat.pl do Walutomat Business

Додаткові ПРАВИЛА надання платіжних послуг сервісом Walutomat.pl з метою здійснення міжнародних грошових переказів в Україну

Dokument dotyczący opłat pobieranych z tytułu świadczenia usług związanych z prowadzeniem Rachunku Płatniczego

Sposoby rozpatrywania reklamacji

Broszura informacyjnej Komisji Europejskiej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich

Archiwum regulaminów
Zobacz również: wzory dokumentów