Wzory dokumentów dla firm

W przypadku rejestracji firmy prosimy o przesłanie:

Oświadczenia o beneficjentach rzeczywistych
Declaration of Beneficial Owner

 

Jeżeli osoba, która rejestruje firmę w serwisie nie jest upoważniona do jej reprezentowania zgodnie z ogólnodostępnymi rejestrami prosimy o przesłanie upoważnienia.

Upoważnienie do działania w imieniu klienta

 


 

Wzory dokumentów dla klientów indywidualnych

Oświadczenie Klienta dotyczące wspólności rachunku bankowego