pl
Strona główna > Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów dla firm


W przypadku rejestracji firmy prosimy o przesłanie:

Oświadczenia o beneficjentach rzeczywistych

Declaration of Beneficial Owner


Jeżeli osoba, która rejestruje firmę w serwisie nie jest upoważniona do jej reprezentowania zgodnie z ogólnodostępnymi rejestrami prosimy o przesłanie upoważnienia.

Upoważnienie do działania w imieniu klienta

Authorization to act on the client’s behalf


Wzory dokumentów dla klientów indywidualnych

Oświadczenie Klienta dotyczące wspólności rachunku bankowego

Client`s statement regarding joint bank accountsUpoważnienie do działania w imieniu klienta – dla klienta indywidualnego

Authorization to act on the client’s behalf – document for individual customer