Czy wpłaty do Walutomatu w moim imieniu może dokonać ktoś inny?