pl
Strona główna > Poradniki > Czym różnią się przelewy walutowe?

Czym różnią się przelewy walutowe?

22 sie 2017

Podczas zlecania przelewu walutowego, w szczególności gdy robimy to po raz pierwszy, mogą nasunąć się pytania i wątpliwości. Czy na pewno wybieram poprawny rodzaj przelewu? Ile mnie to będzie kosztowało? Kiedy przelew dotrze na docelowe konto? Obecnie banki oferują kilka możliwości wykonania przelewu w walucie obcej, różniące się przede wszystkim kosztami ich zlecenia i czasem realizacji. Dlatego też postanowiliśmy przygotować krótki opis poszczególnych rodzajów przelewów.

Warto zacząć od przedstawienia występujących opcji kosztowych. Wysyłając przelew walutowy mamy zazwyczaj do wyboru 3 warianty ponoszenia opłat za transfer:

 • SHA – koszty przelewu są współdzielone przez zleceniodawcę oraz odbiorcę. Zleceniodawca ponosi koszty swojego banku, a odbiorca koszty swojego banku oraz jeśli występują – koszty banków pośredniczących (są to dodatkowe koszty przy przelewach walutowych, które mogą różnić się w zależności od waluty, banku nadawcy i banku odbiorcy). Zwykle jest to najbardziej korzystna opcja dla obu stron transakcji,
 • OUR – wszystkie koszty przelewu ponosi zleceniodawca,
 • BEN – wszystkie koszty przelewu ponosi odbiorca.

Biorąc pod uwagę czas realizacji przelewu walutowego możemy wyróżnić:

 • Spot (D+2) – przelew zostanie przekazany do banku odbiorcy w ciągu dwóch dni roboczych następujących po dniu jego zlecenia,
 • Tomnext (D+1) – tryb pilny – przelew zostanie przekazany do banku odbiorcy kolejnego dnia roboczego,
 • Overnight (D+0) – tryb ekspresowy – przelew zostanie przekazany do banku odbiorcy tego samego dnia.

Należy pamiętać, że przelew zostanie zrealizowany zgodnie z wybraną opcją czasową, gdy będzie zlecony do określonej godziny granicznej (COT – cut off time). Opcje tomnext oraz overnight są zwykle dodatkowo płatne.

Najtańszym i najczęściej wybieranym sposobem na wysłanie przelewu w walucie EUR jest przelew SEPA. Jednolity Obszar Płatności w Euro, czyli SEPA (Single Euro Payments Area) to inicjatywa której celem jest stworzenie jednolitego rynku płatności w EUR na którym będzie można dokonywać zapłaty w sposób szybki, tani i  bezpieczny. Cechy charakterystyczne przelewu SEPA to:

 • możliwość wykonania wyłącznie w walucie EUR,
 • kwota przelewu nie jest pomniejszana o koszty banków pośredniczących,
 • czas realizacji przelewu jest określony (data waluty D+1),
 • przy zlecaniu przelewu SEPA należy wybrać opcję kosztową SHA,
 • dotyczy ograniczonego obszaru – wykonanie przelewu SEPA możliwe jest pomiędzy bankami które posiadają swoje siedziby w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii,
 • rachunek zleceniodawcy/odbiorcy musi być wyrażony w formacie IBAN,
 • należy podać kod BIC banku odbiorcy.

Z uwagi na ograniczenia terytorialne i walutowe przelewów SEPA często stosowanym rozwiązaniem są przelewy SWIFT. W odróżnieniu od przelewów SEPA, zlecając przelewy SWIFT możemy za dodatkową opłatą przyspieszyć czas ich realizacji, wybierając opcję overnight. Ten rodzaj przelewu pozwala na obciążenie wszystkimi kosztami przelewu jego odbiorcę (beneficjenta) – BEN lub zleceniodawcę – OUR. Decydując się na przelew SWIFT należy pamiętać, że koszty przelewu mogą zostać dodatkowo podwyższone przez obecność banków pośredniczących.

Poniżej przedstawiamy porównanie cen przelewów SEPA i SWIFT dla kilku banków. Zaprezentowane opłaty dotyczą przelewów zlecanych poprzez system bankowości elektronicznej oraz nie uwzględniają dodatkowych opłat i prowizji za wybór innej opcji kosztowej i czasowej realizacji przelewu.

 

Alior Bank

BZ WBK

PKO BP

Pekao SA

ING Bank Śląski

SEPA

0 – 5 PLN

(w zależności od rodzaju konta)

8 PLN

8 PLN

9,90 PLN

5 PLN

SWIFT

0 – 30 PLN

(w zależności od rodzaju konta)

0,2% kwoty min 20 PLN, max 200 PLN

0,15% kwoty, min 25 PLN,  max 130 PLN

0,50% kwoty,

min 30 PLN,

max 250 PLN

40 PLN

Opracowanie własne na podstawie tabel opłat i prowizji dla klientów indywidualnych banków (dane z 07.01.2017 r.).


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także