pl
Strona główna > Poradniki > Jak można najszybciej przesłać pieniądze?

Jak można najszybciej przesłać pieniądze?

22 kwi 2015

Klienci banków obecnie mają do wyboru kilka różnych wariantów przelewu zewnętrznego. Od czerwca 2012 roku złotówki można przesłać w ciągu kilku minut. Przelewy wykonywane w systemie Express ELIXIR są bardzo szybkie i relatywnie tanie. Osoby przesyłające walutę obcą za pośrednictwem banków wciąż czekają na podobne rozwiązanie. W przypadku przelewów walutowych czas i koszt przesyłania środków nadal jest problemem. Sytuację nieco poprawiło wprowadzenie przelewów europejskich (SEPA). Osoby zlecające takie operacje muszą jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach.

Złotówkowy przelew może trwać zaledwie kilka minut

Najpopularniejszym rodzajem przelewów nadal są operacje realizowane poprzez system ELIXIR. Wspomniany system już od 20 lat zapewnia wymianę środków w złotym. Bezpośrednio uczestniczą w nim wszystkie wiodące banki. Przelewy wykonywane w systemie ELIXIR na ogół docierają do adresata nie później niż następnego dnia roboczego. Osoby preferujące szybsze rozliczenia mogą zlecić operację w systemie przelewów natychmiastowych (Express ELIXIR) lub wysokokwotowych (SORBNET). Pierwszy wariant jest o wiele tańszy (koszt od 0 zł do 10 zł), ale można go zastosować tylko wtedy, gdy dwa banki obsługują przelewy natychmiastowe. Obecnie przelewy w systemie Express ELIXIR wykonują i odbierają klienci 11 instytucji. Takie operacje zwykle są finalizowane przed upływem kwadransa. W przypadku systemu SORBNET adresat może otrzymać środki dopiero następnego dnia, chyba, że zmieści się w godzinie granicznej (przeważnie jest to g 15), wtedy otrzyma przelew tego samego dnia.  

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szybkie rozliczenie w systemie Express ELIXIR jest dostępne tylko dla osób zlecających przelew złotówkowy.  

Przelewy SEPA są wykonywane tylko w europejskiej walucie

Osoby wykonujące przelew walutowy za pośrednictwem banku mają do wyboru mniej opcji. Tacy klienci mogą zlecić operację w systemie SEPA lub SWIFT. Pierwszy z wymienionych systemów (SEPA – ang. Single Euro Payment Area) umożliwia tanie przesłanie środków do banku posiadającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub czterech krajów (Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria). Państwa uczestniczące w systemie SEPA tworzą Jednolity Europejski Obszar Płatniczy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przelew SEPA można wykonać jeśli bank adresata ma siedzibę w jednym z 32 krajów europejskich (państwa członkowskie UE + Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria).

Zgodnie z zasadami, które wprowadziła Unia Europejska, przelewy wykonywane w systemie SEPA powinny dotrzeć na konto odbiorcy już następnego dnia roboczego (standard: dzień przyjęcia zlecenia + 1). Koszt przelewu SEPA w krajowych bankach zwykle waha się od 0 zł do 10 zł. Z punktu widzenia zleceniodawcy taka operacja ma jedną zasadniczą wadę – można ją wykonać tylko w euro. Przelewy europejskie (SEPA) muszą również spełniać następujące wymagania:

  • ustalony podział kosztów pomiędzy nadawcę i odbiorcę (opcja kosztowa SHA),
  • obecność odpowiedniego kodu SWIFT oraz numeru konta odbiorcy w formacie IBAN,
  • możliwość identyfikacji banku odbierającego pieniądze przy pomocy numeru BIC,
  • brak opcji przyspieszających realizację.

Warto pamiętać, że przelewy walutowe, które nie spełniają wszystkich wymagań zostaną skierowane do realizacji w systemie SWIFT. To powoduje wzrost kosztów całej operacji.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przelew SEPA zwykle kosztuje mniej niż 10 zł i dociera do odbiorcy w następnym dniu roboczym. Taka operacja musi jednak spełniać pewne wymagania (np. brak opcji przyspieszających realizację).

System SWIFT wciąż jest popularną i kosztowną alternatywą

Ze względu na brak innych rozwiązań większość osób wykonujących przelewy w walucie nadal używa sprawdzonego systemu SWIFT. Obecnie uczestniczy w nim ponad 10 800 banków z 208 krajów. Te zagraniczne instytucje w razie potrzeby działają jako pośrednicy. Usługa pośrednictwa niestety zwiększa koszty przelewu w systemie SWIFT. Osoby korzystające z opisywanego systemu powinny również wziąć pod uwagę koszty ewentualnych przewalutowań. Takie dodatkowe koszty na pewno nie wystąpią, jeśli przelew ma dotrzeć do polskiego adresata. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku krajowych przelewów SWIFT niektóre banki pobierają taką samą prowizję, jak za zagraniczne płatności. Jej podstawowa stawka zwykle wynosi od 0,15% do 0,50% przesyłanej sumy (z ograniczeniem kwotowym do 200 zł – 250 zł).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektóre banki naliczają identyczną prowizję dla przelewów SWIFT wysyłanych do krajowych i zagranicznych adresatów. Koszt przelewu SWIFT zwykle wynosi 0,15% – 0,50% przesyłanej kwoty (maksymalnie 200 zł – 250 zł).

Podział kosztów przelewu SWIFT zależy od opcji wybranej przez nadawcę. Możliwe są trzy warianty:

  • opcja kosztowa OUR – nadawca przelewu pokrywa całość kosztów,
  • opcja kosztowa BEN – adresat przelewu ponosi wszystkie koszty,
  • opcja kosztowa SHA – nadawca przelewu pokrywa tylko koszty pobierane przez jego bank (adresat musi ponieść koszty naliczane przez swój bank oraz pośredników).

Jeśli nadawca przelewu SWIFT wybrał opcję kosztową OUR, to jego bank oprócz standardowej prowizji pobierze również opłatę ryczałtową na poczet kosztów naliczanych przez instytucje pośredniczące. Wysokość takiej opłaty zwykle wynosi kilkadziesiąt złotych.

Koszty przelewu SWIFT wzrosną również wtedy, gdy jego nadawca wybierze szybszą opcję realizacji. Standardowy wariant (Spot) przewiduje dostarczenie środków w trakcie trzech pełnych dni roboczych. Za dopłatą przelew SWIFT może dotrzeć do adresata w kolejnym dniu roboczym (opcja Tomnext), a nawet tego samego dnia (opcja Overnight).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Koszty przelewu w systemie SWIFT dodatkowo wzrosną, gdy nadawca wybierze szybszy tryb realizacji (Tomnext, Overnight) lub opcję kosztową OUR.  

Zobacz także: Jakie konto bankowe dla użytkownika Walutomatu?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także