pl
Strona główna > Poradniki > Jak działają przelewy w PLN w święta i dni wolne?

Jak działają przelewy w PLN w święta i dni wolne?

03 gru 2018

Ostatnie dni roku to czas, w którym zwiększa się tempo życia, jesteśmy pochłonięci przygotowaniami do Świąt, czy też Sylwestra. Często też czekamy na jakiś przelew, choćby przez nasz kantor internetowy, lub chcemy szybko przesłać komuś złotówki, czy waluty online. W tej sytuacji łatwo zapomnieć o tym, że w tym okresie zazwyczaj inaczej rozliczane są przelewy bankowe. Warto pokrótce więc przybliżyć działanie płatności w okresie Świąt Bożego Narodzenia, czy też w ogóle dni wolnych.

Przelew w PLN

System tych rozliczeń jest obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową w ramach Elixir. W tym roku minęły 24 lata, od kiedy system ten działa w Polsce. Nazwę Izby zapewne zna niewielu, a system Elixir jest obecny przy niemal każdym przelewie w złotych polskich. Obsługuje on setki milionów transakcji miesięcznie. System ten pozwala przesyłać pieniądze między bankami komercyjnymi, spółdzielczymi, a nawet SKOK-ami.

Dominująca wada

Choć jest jednym z najnowocześniejszych w Europie to ma swoją jedną i to zasadniczą wadę. Trzeba czekać na dostarczenie pieniędzy. Szczególnie problem nawarstwia się w weekendy i dni zwyczajowo wolne od pracy. Wyjątek stanowią przelewy wewnętrzne w danym banku. Tzn. dla przykładu jeśli zleceniodawca przelewu i odbiorca posiadają konto w jednym banku np. Santander, to taki przelew jest księgowany niemal 7 dni w tygodniu w czasie rzeczywistym. W sporadycznych sytuacjach księgowanie na koncie odbiorcy jest wydłużone w sytuacji, gdy jest przerwa techniczna.

Sesje elixir – jak wygląda Elixir od strony technicznej?

Jeśli jednak zleceniodawca i odbiorca mają konta w różnych bankach wtedy należy przybliżyć działanie systemu Elixir. Główna cecha to oparcie działania o III sesję, co pokazuje tabela poniżej.  

Banki w oparciu o te dane wprowadziły swoje terminy sesji wychodzących i przychodzących, by dać sobie czas na zaksięgowanie płatności klienta.

Analiza przykładów

Klient opierając się o te dwie tabele może oszacować mniej więcej, o której przelew będzie na koncie odbiorcy. Dla przykładu, jeśli klient zleci swoją płatność w PLN o godzinie 10.00 w banku Alior na konto odbiorcy w banku Santander to droga przelewu będzie następująca. Z banku Alior przelew wyjdzie o godzinie 12.20 po czym trafi do KIR i wyjdzie na konto Santander w ramach II sesji Elixir. Dane o płatności zostaną przekazane do banku odbiorcy od godziny 15.00, a w zderzeniu z sesją przychodzącą w banku Santander trafią na konto odbiorcy jeszcze tego samego dnia o godzinie 17.00 w ramach III sesji przychodzącej.

A co jeśli zlecimy przelew z banku PKO BP do Aliora o godzinie 14.00? Zostanie on zaksięgowany w ramach III sesji wychodzącej i załapie się jeszcze na ostatnią sesję wychodzącą w ramach Elixir. Z tym, że sesja III Elixir jest rozliczana w godzinach 17.00-17.30 a środki są udostępniane odbiorcy od 17.30. Biorąc pod uwagę, że odbiorca ma konto w Alior a ostatnia sesja przychodząca jest tam do godziny 17.00 przelew zostanie zaksięgowany dopiero następnego dnia w ramach I sesji przychodzącej o godzinie 11.00.

Przelewy w Wigilię też krócej

O czym należy pamiętać? Przede wszystkim o tym, że system działa od poniedziałku do piątku, czyli każdy dzień roboczy. Sesje odbywają się 3 razy w ciągu dnia. Każda sesja ma swoje etapy podzielone na otwarcie wejścia, przetwarzanie, wyjście i raport. Każdy bank działa w oparciu właśnie o te sesje. Dodatkowo w dni takie jak np. Wigilia Bożego Narodzenia, czy Sylwester KIR zastrzega sobie skrócenie sesji dla przykładu do tylko dwóch.

Jak to w tym roku?

Patrząc hipotetycznie na rok 2018, jeśli zbyt późno wyślemy środki np. w Wigilię, w poniedziałek 24 grudnia, mogą one dotrzeć do odbiorcy nawet dopiero w czwartek 27 grudnia. I podobnie może być jeśli spóźnimy się 31 grudnia z wysłaniem przelewu, to może on dotrzeć dopiero 2 stycznia na konto odbiorcy. Zazwyczaj w dni takie jak Wigilia, czy Sylwester odbywają się tylko 2 sesje rozliczeniowe Elixir.

Podsumowanie

Różnice w księgowaniu w niektórych bankach mogą więc się na nas zemścić szczególnie, jeśli opłacamy coś na ostatni moment, czy to ratę kredytu czy inne rachunki. Powyższe tabele powinny nieco pomóc oszacować czas, w którym pieniądze trafią na konto odbiorcy. Czasem jednak czas nas tak goni, że system Elixir zamknie już dla nas swoje wrota. Czy mamy wtedy jakieś koło ratunkowe? Owszem mowa choćby o wciąż mało popularnych ExpressElixirach, czy ciągle drogich Sorbnetach.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także