pl
Strona główna > Pomoc > Transakcje ponadprogowe (o równowartości powyżej 15 000 EUR)

Transakcje ponadprogowe (o równowartości powyżej 15 000 EUR)

W Walutomacie jest możliwe składanie zleceń wymiany, których łączna wartość przekracza równowartość ponad 15 000 EUR (w przeliczeniu według średniego kursu NBP z danego dnia). Nie wymaga to dodatkowych działań ze strony Użytkownika.
Jednak na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Walutomat ma obowiązek przekazywać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacje o operacjach, których łączna miesięczna wartość przekracza równowartość 15 000 EUR (w przeliczeniu według średniego kursu NBP z danego dnia) bez względu czy jest to jedno zlecenie wymiany czy kilka, powiązanych ze sobą.