pl
Strona główna > Pomoc > Jak Walutomat zaokrągla wymieniane kwoty?

Jak Walutomat zaokrągla wymieniane kwoty?

Walutomat porównuje wielkość zleceń i jedno z nich zaokrągla w dół, na niekorzyść mniejszej oferty.
Wynika to z faktu, że w przypadku zaokrągleń standardowych, składając wielokrotnie niewielkie oferty, istniałoby ryzyko manipulowania kursem wymiany.

Na przykład, składając ofertę 2,07 PLN na EUR przy kursie 4,1788 mielibyśmy:
2,07 / 4,1788 = 0,495, czyli po zaokrągleniu 0,5.

2,07 / 0,5 = 4,14, co skutkowałoby efektywnym kursem 4,14 zamiast 4,1788 na niekorzyść osoby wystawiającej większą kwotę EUR.

Zaokrąglenie przeprowadzane jest więc w dół. Osoba składająca mniejszą ofertę otrzymuje 0,49 co skutkuje wymianą po kursie 4,2244, z korzyścią dla osoby, której zlecenie miało większą wartość.

Obecne rozwiązanie zapobiega manipulacji kursem. Wielokrotne składanie małych ofert nie wpływa niekorzystnie na kurs osób sprzedających większe kwoty.