Czy mogę zmienić już złożone zlecenie?

Nie, ale możesz je przerwać i zlecić nowe.

Aby zakończyć zlecenie wymiany, przejdź do strony:
Walutomat.pl > Mój Walutomat > Moje zlecenia.
W tabeli, w kolumnie status, kliknij Przerwij.
Następnie potwierdź wybraną operację. Jeżeli dane się zgadzają naciśnij Dalej.
Odblokowane w ten sposób środki, będziesz mógł wykorzystać w nowym zleceniu, z innym kursem.