pl

Jeżeli pozostanie Ci reszta niewymienionych pieniędzy lub po wpłacie zrezygnujesz z wymiany, możesz w każdej chwili wypłacić środki na swój rachunek bankowy.