Dlaczego zostałem poproszony o uzupełnienie i potwierdzenie swoich danych?

Jako serwis oferujący usługę społecznościowej wymiany walut, jesteśmy instytucją finansową, podlegającą pod szereg ustaw i obostrzeń, między innymi regulacje Prawa Dewizowego oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, które musimy spełniać, aby w naszej działalności zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla dokonywanych transakcji.

Aby móc korzystać z serwisu Walutomat.pl musisz uzupełnić wymagane dane, w tym numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu) oraz datę jego ważności, dane firmy czy prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ nie mamy możliwości przeprowadzania transakcji anonimowym Użytkownikom. Ze względu na ciągły rozwój serwisu, może się zdarzyć, że Twoje dane będą niekompletne względem obecnie obowiązującego Regulaminu. Wówczas poprosimy Cię o uzupełnienie ich, nawet jeśli korzystasz już z naszych usług od jakiegoś czasu. Możemy Cię również poprosić o potwierdzenie swoich danych profilowych. Bardziej szczegółowe dane podnoszą poziom weryfikacji tożsamości Użytkownika w przypadku jakichkolwiek problemów z transakcją, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo Twoich środków. Jeżeli nie uzupełnisz wszystkich niezbędnych danych, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem serwisu konto użytkownika jest indywidualne i nie może być współdzielone z inną osobą.

Zapewniamy, że dane osobowe naszych Klientów są chronione zgodnie z procedurami i wymogami prawa (stawianymi nam przez GIIF, GIODO i KNF) i nie są przez nas wykorzystywane w innych celach jak jedynie działalność operacyjna serwisu.