Dlaczego zostałem poproszony o uzupełnienie i potwierdzenie swoich danych?

Jako serwis oferujący usługę społecznościowej wymiany walut, jesteśmy instytucją obowiązaną, tj. podlegającą pod Ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które musimy spełniać, aby w naszej działalności zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Ustawa ta wymaga m.in. identyfikacji klientów oraz zapisania ich danych identyfikacyjnych
Aby móc korzystać z serwisu Walutomat.pl musisz uzupełnić wymagane dane, w tym numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu) oraz datę jego ważności, dane firmy czy prowadzonej działalności gospodarczej. Nie mamy możliwości przeprowadzania transakcji anonimowym Użytkownikom. Ze względu na ciągły rozwój serwisu, może się zdarzyć, że Twoje dane będą niekompletne względem obecnie obowiązującego Regulaminu. Wówczas poprosimy Cię o uzupełnienie ich, nawet jeśli korzystasz już z naszych usług od jakiegoś czasu. Możemy Cię również poprosić o potwierdzenie swoich danych profilowych. Bardziej szczegółowe dane podnoszą poziom weryfikacji tożsamości Użytkownika w przypadku jakichkolwiek problemów z transakcją, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo Twoich środków. Jeżeli nie uzupełnisz wszystkich niezbędnych danych, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem serwisu konto użytkownika jest indywidualne i nie może być współdzielone z inną osobą.

Zapewniamy, że dane osobowe naszych Klientów są chronione zgodnie z procedurami i wymogami prawa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa oraz posiadamy odpowiednią strukturę organizacyjną, wspomagającą bezpieczeństwo danych (Dział Compliance oraz Dział Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem). Regularnie wykonujemy zewnętrzne testy bezpieczeństwa naszych serwisów, dlatego zapewniamy, że dane osobowe naszych Klientów są bezpieczne.