pl
Strona główna > Pomoc > Dlaczego zostałem poproszony o przesłanie dokumentów potwierdzających tożsamość?

Dlaczego zostałem poproszony o przesłanie dokumentów potwierdzających tożsamość?

Jako serwis oferujący usługę społecznościowej wymiany walut jesteśmy instytucją obowiązaną, tj. podlegającą pod Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. Musimy spełniać szereg warunków aby zapewnić naszej działalności maksymalne bezpieczeństwo. Ustawa ta wymaga m.in. identyfikacji klientów, zapisania ich danych identyfikacyjnych, a także weryfikacji tych danych dlatego możemy poprosić Cię o przesłanie dokumentów potwierdzających tożsamość.
Aby móc korzystać z serwisu Walutomat.pl musisz uzupełnić wymagane dane, w tym numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu) oraz datę jego ważności, dane firmy czy prowadzonej działalności gospodarczej. Nie mamy możliwości przeprowadzania transakcji anonimowym Użytkownikom. Ze względu na ciągły rozwój serwisu, może się zdarzyć, że Twoje dane będą niekompletne względem obecnie obowiązującego Regulaminu. Wówczas poprosimy Cię o uzupełnienie ich, nawet jeśli korzystasz już z naszych usług od jakiegoś czasu. Możemy Cię również poprosić o potwierdzenie swoich danych profilowych. Bardziej szczegółowe dane podnoszą poziom weryfikacji tożsamości Użytkownika w przypadku jakichkolwiek problemów z transakcją, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo Twoich środków. Jeżeli nie uzupełnisz wszystkich niezbędnych danych, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem serwisu konto użytkownika jest indywidualne i nie może być współdzielone z inną osobą.

Zapewniamy, że dane osobowe naszych Klientów są chronione zgodnie z procedurami i wymogami prawa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”). Stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa oraz posiadamy odpowiednią strukturę organizacyjną, wspomagającą bezpieczeństwo danych (Dział Compliance oraz Dział Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem). Regularnie wykonujemy zewnętrzne testy bezpieczeństwa naszych serwisów, dlatego zapewniamy, że dane osobowe naszych Klientów są bezpieczne.