pl
Strona główna > Pomoc > Co się stanie z moim kontem, gdy umrę?

Co się stanie z moim kontem, gdy umrę?

Zgodnie z regulaminem Serwisu umowa zawarta przez Użytkownika wygasa z chwilą jego śmierci. Konto zostanie zlikwidowane po przekazaniu informacji przez spadkobierców i wypłaceniu na podstawie stosownych dokumentów pozostałych na koncie środków pieniężnych.  

Jak bliscy mogą zgłosić zgon właściciela konta? 

Potrzebny jest wpływ wiarygodnej informacji, np. skrócony akt zgonu, akt dziedziczenia.  Środki, które pozostały na rachunkach, stają się częścią masy spadkowej i mogą zostać wypłacone spadkobiercom na podstawie dokumentów potwierdzających prawo tych osób do spadku, przede wszystkim sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Należy pamiętać, że umowa zawarta przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą nie wygasa z chwilą śmierci tej osoby, ale podlega regulacjom Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

W przypadku śmierci reprezentanta spółki możliwe jest wskazanie innej osoby mającej działać w imieniu przedsiębiorstwa – w razie zaistnienia takiej potrzeby prosimy o zgłoszenie sprawy do Biura Obsługi Klienta.