Tak. Udzielamy rabatów użytkownikom, którzy w ciągu miesiąca wymienią równowartość co najmniej 200 000 złotych. Wysokość rabatu zależy od wartości miesięcznych transakcji:

Obrót (PLN)ProwizjaRabat
do 200 0000,2%
powyżej 200 000 do 1 mln0,15%25%
powyżej 1 mln do 3 mln0,1%50%
powyżej 3 mln do 10 mln0,08%60%
powyżej 10 mln0,06%70%

 

Rabat jest ważny od chwili osiągnięcia danego obrotu do końca następnego miesiąca. Np. jeśli w styczniu wymieniłeś powyżej 200 000 złotych, to prowizja 0,15% będzie obowiązywała dla kolejnych transakcji w styczniu oraz w lutym. Niższa prowizja jest naliczana już od transakcji przekraczającej próg rabatowy.