pl
Strona główna > Pomoc > Czy udzielacie rabatów?

Czy udzielacie rabatów?

Tak. Udzielamy rabatów użytkownikom, którzy w ciągu miesiąca wymienią równowartość co najmniej 200 000 złotych. Wysokość rabatu zależy od wartości miesięcznych transakcji:

Obrót (PLN)   Prowizja Rabat
do 200 000   0,2%
powyżej 200 000 do 1 mln   0,15% 25%
powyżej 1 mln do 3 mln   0,1% 50%
powyżej 3 mln do 10 mln   0,08% 60%
powyżej 10 mln   0,06% 70%

Rabat jest ważny od chwili osiągnięcia danego obrotu do końca następnego miesiąca. Np. jeśli w styczniu wymieniłeś powyżej 200 000 złotych, to prowizja 0,15% będzie obowiązywała dla kolejnych transakcji w styczniu oraz w lutym. Niższa prowizja jest naliczana już od transakcji przekraczającej próg rabatowy.