Przejdź do strony Usuń konto, na której potwierdzisz swoją decyzję. Twoje konto oraz dane osobowe natychmiast usuniemy. Jeśli będziesz mieć otwarte zlecenia wymiany walut, najpierw będziesz musiał je zakończyć oraz wypłacić środki z portfela.
Usunięcie konta jest nieodwracalne. Nadal jednak będziesz mógł ponownie zarejestrować się w przyszłości.