W jakim celu Walutomat prosi o podanie powodu przelewu?

Jako platforma wymiany walut podlegamy pod szereg ustaw i obostrzeń, między innymi regulacje Prawa Dewizowego oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy. Musimy je spełniać, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Zgodnie z zapisami ustawy „o …” jesteśmy zobligowani między innymi do posiadania informacji na temat celu realizowanych wymian naszych Użytkowników. Zapewniamy, że dane osobowe naszych Klientów oraz informacje dotyczące realizowanych transakcji są chronione zgodnie z procedurami i wymogami prawa (stawianymi nam przez GIIF, GIODO i KNF) i nie są przez nas wykorzystywane w innych celach.