pl
Strona główna > Pomoc > W jakim celu Walutomat prosi o podanie powodu przelewu?

W jakim celu Walutomat prosi o podanie powodu przelewu?

Jako platforma wymiany walut podlegamy pod szereg regulacji, między innymi Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Zgodnie z zapisami tej Ustawy, jesteśmy zobligowani między innymi do identyfikowania i weryfikowania naszych klientów oraz do posiadania informacji na temat celu transakcji realizowanych przez naszych Użytkowników. Dlatego prosimy Państwa o podanie tych informacji.

Dane osobowe naszych Klientów są chronione zgodnie z procedurami i wymogami prawa (aktualnie – z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane „RODO”). Stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa oraz posiadamy odpowiednią strukturę organizacyjną, wspomagającą bezpieczeństwo danych (Dział Compliance oraz Dział Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem). Regularnie wykonujemy zewnętrzne testy bezpieczeństwa naszych serwisów, dlatego zapewniamy, że dane osobowe naszych Klientów są bezpieczne.