pl
Strona główna > Poradniki > Walutomat jest opłacalny również dla firm

Walutomat jest opłacalny również dla firm

13 maj 2015

Od marca 2009 r. z usług Walutomatu skorzystało już ponad 180 000 klientów. W tej grupie można znaleźć wiele polskich firm. Krajowe przedsiębiorstwa również mogą osiągać korzyści związane z internetową wymianą walut. Firmy mają szansę na zaoszczędzenie znacznie większych sum niż osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Rabaty są dodatkowym czynnikiem, który zwiększa oszczędności i zachęca przedsiębiorców do korzystania z oferty Walutomatu.  

Walutomat jest dostępny dla każdej polskiej firmy

Z Walutomatu może korzystać każda firma, która została zarejestrowana w Polsce i posiada rachunki prowadzone przez krajowy bank. Przed pierwszą wymianą trzeba zarejestrować konto firmowe na Walutomacie. W trakcie rejestracji spółki oraz przedsiębiorcy muszą podać dane pozwalające na zidentyfikowanie ich firmy (tzn. numer REGON, numer NIP oraz personalia reprezentującej osoby). Poprawność tych informacji jest ważna w kontekście późniejszych rozliczeń z urzędem skarbowym. Użytkownicy Walutomatu, którzy już posiadają konto prywatne, mogą je przekształcić w profil firmowy. Taka zmiana jest możliwa po podaniu dodatkowych informacji (m.in. numeru NIP i REGON).

Warto pamiętać, że poprawność danych, które podał użytkownik prywatny lub firmowy jest później sprawdzana na podstawie otrzymanego przelewu z banku. Takie rozwiązanie zapobiega oszustwom i wyłudzeniom środków. Dodatkowy system zabezpieczeń opiera się na kodach SMS-owych, które autoryzują operacje wykonywane przez użytkownika konta (np. wypłatę wymienionej waluty).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Usługi Walutomatu są dostępne dla każdego użytkownika, którego działalność gospodarcza została zarejestrowana w Polsce. Firma korzystająca z Walutomatu powinna posiadać rachunki rozliczeniowe w krajowym banku.

Prowizja dla przedsiębiorców może być niższa o 70%

Firmy korzystające z Walutomatu, podobnie jak inni użytkownicy płacą prowizję za pośrednictwo w wymianie walut. Wysokość prowizji jest naliczana z uwzględnieniem wartości zawartej transakcji. Po zakończeniu każdego miesiąca, przedsiębiorca lub przedstawiciel firmy może zalogować się i pobrać fakturę (Mój Walutomat > Faktury, opłaty). Wydrukowana faktura jest podstawą do zaksięgowania kosztów w ramach pełnej księgowości lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na życzenie użytkownika, Walutomat wyśle fakturę w tradycyjnej formie.

Na fakturze wystawionej przez Walutomat, prócz prowizji mogą zostać uwzględnione opłaty za przelew. Ich wysokość jest taka sama, jak w przypadku klientów nieprowadzących działalności gospodarczej. Zarówno prowizje za wymianę, jak i koszty przelewów są rozliczane automatycznie. Dlatego po wydrukowaniu lub otrzymaniu faktury z Walutomatu, nie trzeba już dokonywać żadnych wpłat.

Sprawdź w naszym poradniku, ile kosztuje wypłata środków z Walutomatu >

Podstawowa stawka prowizji dla wszystkich użytkowników Walutomatu wynosi 0,2%. Firmy mają większe szanse na skorzystanie z programu rabatowego Walutomatu. Jest on przeznaczony dla użytkowników wymieniających duże sumy. Klienci należący do tej grupy zapłacą niższą prowizję za wymianę. Rabat jest ustalany według następujących zasad:

  • prowizja 0,2% (bez rabatu) – miesięczny obrót do 200 000 zł,
  • prowizja 0,15% (rabat 25% do końca następnego miesiąca) – miesięczny obrót od 200 000 zł do 1 mln zł,
  • prowizja 0,1% (rabat 50% do końca następnego miesiąca) – miesięczny obrót od 1 mln zł do 3 mln zł,
  • prowizja 0,08% (rabat 60% do końca następnego miesiąca) – miesięczny obrót od 3 mln zł do 10 mln zł,
  • prowizja 0,06% (rabat 70% do końca następnego miesiąca) – miesięczny obrót powyżej 10 mln zł.

Warto zwrócić uwagę, że niższą prowizję za wymianę zapłacą wszystkie firmy, których miesięczny obrót przekracza 200 000 zł. Z punktu widzenia osób prywatnych jest to duża suma. Jednak dla firm prowadzących wymianę handlową z zagranicznymi kontrahentami, taki poziom miesięcznych obrotów na Walutomacie może być łatwo osiągalny.

Walutomat to realna alternatywa dla oferty banków

Wymiana walut dla firm to oczywiście kwestia szybkich i bezpiecznych przelewów, ale w biznesie liczy się też cena. Dla klientów serwis ma specjalne oferty. Rabaty dodatkowo powiększają oszczędności, które firmowy klient Walutomatu może osiągnąć w porównaniu z ofertą banków. Poziom wspomnianych oszczędności wynosi nawet do 8%. Warto również zwrócić uwagę, że Walutomat realizuje wymianę w sposób bezgotówkowy. Takie rozwiązanie jest preferowane przez przedsiębiorstwa. Klienci firmowi zwykle wymieniają większe kwoty niż konsumenci. Dlatego gotówkowa transakcja w kantorze stacjonarnym może być kłopotliwa dla przedsiębiorcy. Przed pojawieniem się takich serwisów jak Walutomat, firmy były praktycznie skazane na bezgotówkową wymianę w bankach.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Tylko banki i takie serwisy jak Walutomat mogą zaproponować firmie bezgotówkową wymianę walut. Klienci firmowi, którzy wybrali Walutomat zamiast oferty banków, oszczędzają do 6% na każdej transakcji.

Również pod względem bezpieczeństwa transakcji Walutomat może śmiało konkurować z bankami. Wymiana informacji z serwisem została zabezpieczona 256 – bitowym kluczem SSL. Potwierdzeniem wysokich standardów bezpieczeństwa w Walutomacie jest certyfikat przyznany przez renomowaną firmę GeoTrust.

Na bezpieczeństwo wymiany pozytywnie wpływa też konieczność wcześniejszego pokrycia środków. Transakcja może być zawarta dopiero wtedy, gdy obydwie strony wpłacą odpowiednią sumę do Walutomatu. Warto wspomnieć, że przekazane środki nie służą do finansowania działalności serwisu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wymiana na Walutomacie jest możliwa dopiero wtedy, gdy obydwie strony wpłacą odpowiednie środki.

Dodatkową gwarancją bezpieczeństwa pieniędzy jest doświadczenie rynkowe firmy Currency One. Ta poznańska spółka akcyjna, jako właściciel serwisów Walutomat.pl oraz InternetowyKantor.pl, kontroluje około 50% krajowego rynku wymiany walut w Internecie. Wpłacony kapitał zakładowy Currency One jest znacznie wyższy niż w przypadku konkurentów i wynosi 3,45 mln zł.

Zobacz także: Walutomat – dlaczego warto nam zaufać?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także