pl
Strona główna > Poradniki > Jak najlepiej płacić w Strefie Euro?

Jak najlepiej płacić w Strefie Euro?

04 maj 2015

Wszystko wskazuje na to, że Polacy jeszcze dość długo będą musieli wymieniać walutę przed wyjazdem do Niemiec, Francji lub Włoch. W trakcie najbliższych wakacji wiele osób wybierze wspomniane kraje lub inne państwa Strefy Euro, jako cel swojej podróży. W związku z tym tytułowe pytanie jest bardzo istotne. Naszym klientom możemy polecić otwarcie rachunku walutowego i zakup euro w najtańszy możliwy sposób, czyli na Walutomat.pl.

Bezpłatne konto i karta walutowa to najlepsze rozwiązanie

Ustawowa obniżka zysków z transakcji „kartowych” (interchange) skłoniła krajowe banki do wprowadzenia niekorzystnych zmian w cennikach. Mimo tego na krajowym rynku wciąż można znaleźć konta w euro, które cechują się dość niskim poziomem opłat. Siedem takich rachunków zaprezentowaliśmy w poniższej tabeli. Prowadzenie pięciu kont jest zupełnie darmowe (bez dodatkowych warunków). W dwóch przypadkach bank nie pobiera również opłat za obsługę karty rozliczanej w euro (zobacz konta oferowane przez T-Mobile Usługi Bankowe i BZ WBK). Podobnych kosztów nie nalicza też Bank SMART. Ta instytucja ma najlepszą ofertę dla osób, które szukają „taniego” konta w euro. SMART Konto EU wyróżnia się brakiem miesięcznych opłat (rachunek/karta), darmowymi wypłatami z zagranicznych bankomatów oraz bezpłatnymi przelewami SEPA.

Przeczytaj o tym, jak działają przelewy europejskie (SEPA) >

Warto wspomnieć o tym, że darmowymi wypłatami z zagranicznych bankomatów wyróżniają się też niektóre konta rozliczane w złotym. Posiadacze takich rachunków za granicą zapłacą bankowi prowizję ukrytą w kursie stosowanym podczas przewalutowania. Automatyczne przewalutowanie jest wykonywane zawsze, gdy waluta bankomatu lub transakcji bezgotówkowej różni się od jednostki pieniężnej, w której bank prowadzi konto. Kursy stosowane podczas przewalutowania czasem są jeszcze bardziej niekorzystne od stawek przewidzianych dla pozostałych klientów banku. Koszty opisywanej operacji czasem powiększa dodatkowa prowizja za zmianę waluty. Korzystanie z karty prowadzonej w euro podczas pobytu w Niemczech lub Francji, pozwala na uniknięcie wydatków związanych z przymusowym przewalutowaniem.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Waluta, w której jest rozliczana karta debetowa, powinna być zgodna z walutą bankomatu lub transakcji bezgotówkowej. W przeciwnym razie posiadacz konta może ponieść spore koszty.

Prezentacja kont w euro, które cechują się niskim poziomem opłat*

Nazwa banku

 

Nazwa konta

Miesięczna opłata za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej w euro

Koszt wypłacenia gotówki z zagranicznego bankomatu

Opłata za krajowy przelew walutowy do innego banku**

Alior Bank

 

Konto walutowe

Konto: 0 zł

Wydanie karty: 10 zł

Obsługa karty: 5 zł/m-c

5 zł (bankomaty Euronet i PlanetCash: 0 zł)

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 30 zł

BZ WBK

 

Konto24 walutowe w euro

Konto: 0 zł/m-c (2 EUR, gdy saldo niższe od 20 EUR)

Obsługa karty: 10 EUR/rok (zwolnienie w pierwszym roku)

1,50 EUR

przelew w euro (SEPA) – 8 zł

pozostałe przelewy – 0,2% kwoty, od 20 zł do 200 zł

ING Bank Śląski

 

Rachunek walutowy

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 1,50 zł/m-c

 

3% wypłaty, min. 5 zł

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 40 zł

mBank

 

eMAX walutowy

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 30 zł/rok

0 zł

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 0,35% kwoty, od 20 zł do 200 zł

Millennium Bank

 

Konto Walutowe

Konto: 0 zł (1 EUR/m-c jeśli konto nie zostało założone przez Millenet)

Obsługa karty: 1 EUR/m-c

2 EUR

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 0,50% kwoty,

od 20 zł do 125 zł

Bank SMART

 

SMART Konto EU

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 0 zł (jeśli klient ma inną kartę w Banku SMART – 5 EUR)

0 zł

przelew w euro (SEPA) – 0 zł

pozostałe przelewy – 1 EUR lub 3 EUR

T-Mobile Usługi Bankowe

 

Konto walutowe

Obsługa karty: 0 zł

Wydanie karty: 0 zł/10 zł

od 1 czerwca 2015 r.

5 zł/0 zł

od 1 czerwca 2015 r.

przelew w euro (SEPA) – 0 zł/5 zł

od 1 czerwca 2015 r.

pozostałe przelewy – 30 zł

*- Tabela opracowana według danych z 29 kwietnia 2015 roku, uwzględniono konta niepowiązane z rachunkiem w PLN.

**- Opłata za standardowy przelew (SWIFT) wykonywany poprzez bankowość elektroniczną, bez dodatkowych opcji (np. tryb pilny) oraz przelew SEPA (w euro).

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków

Zobacz także: Która karta walutowa będzie najlepsza? 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także