pl
Strona główna > Poradnik > Która karta walutowa będzie najlepsza?

Która karta walutowa będzie najlepsza?

22 kwi 2015

Nie wszyscy posiadacze kont walutowych wnioskują o dodatkową kartę. Jest ona potrzebna osobom, które często przebywają poza granicami kraju lub chcą kupować produkty w zagranicznych sklepach internetowych (wykonując tzw. transakcje MO/TO/IO). Popularność kart rozliczanych w euro lub dolarze z pewnością byłaby większa, gdyby bank nie pobierał opłaty za ich obsługę. Niestety praktycznie wszystkie banki naliczają comiesięczne koszty dla posiadacza walutowej karty debetowej. Dlatego osoby szukające takiej karty powinny dokładnie sprawdzić bankowe cenniki. W podjęciu decyzji na pewno pomoże nasza analiza.

Przed wyborem „debetówki” trzeba sprawdzić też konto

Każda osoba, która potrzebuje karty debetowej w walucie musi pamiętać, że taki środek płatniczy jest nieodłącznym dodatkiem do konta. Karty debetowe w przeciwieństwie do kart kredytowych nie posiadają osobnego rachunku rozliczeniowego. Dlatego każdy klient banku razem z kartą debetową musi wybrać również konto (rozliczane w tej samej walucie).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba wybierająca kartę debetową w walucie musi się też zdecydować na walutowe konto oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR).

Większość banków oferujących konta walutowe wydaje również karty do tych rachunków. Walutą rozliczeniową dla wspomnianych kart zwykle jest euro. „Debetówki” rozliczane w funtach i dolarach są nieco trudniejsze do znalezienia (patrz poniższe zestawienie). Warto nadmienić, że poniższa tabela prezentuje konta niepowiązane z rachunkiem w złotym. Takie walutowe ROR-y są dostępne dla wszystkich klientów danego banku (bez konieczności otwierania dodatkowego rachunku w złotym).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektóre konta walutowe są dostępne tylko jako dodatek do rachunków prowadzonych w złotym.

Prezentacja kont walutowych, które są oferowane razem z kartą debetową*

Nazwa banku

 

Nazwa konta

Waluty, w których może być rozliczane zarówno konto, jak i karta debetowa

Miesięczne opłaty za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej

Koszt wypłacenia gotówki z zagranicznego bankomatu

Alior Bank

 

Konto walutowe

EUR, USD, GBP

Konto: 0 zł

Wydanie karty: 10 zł

Obsługa karty: 5 zł/m-c

5 zł (bankomaty Euronet i PlanetCash: 0 zł)

BZ WBK

 

Konto24 walutowe

EUR, USD, GBP

Konto: 0 zł/m-c (2 jednostki waluty, gdy saldo niższe od 20 jednostek waluty)

Obsługa karty: 10 EUR/USD/GBP rocznie (zwolnienie w pierwszym roku)

1,50 EUR/USD/GBP

Bank SMART

 

SMART Konto EU

EUR

Konto: 0 zł

Wydanie karty: 0 zł (jeśli klient ma inną kartę w Banku SMART – 5 EUR)

Obsługa karty: 0 zł (jeśli klient ma inną kartę w Banku SMART – 5 EUR/rok)

0 zł

ING Bank Śląski

 

Rachunek walutowy

EUR

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 1,50 zł/m-c

3% wypłaty, min. 5 zł

mBank

 

eMAX walutowy

EUR, USD, GBP

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 30 zł/rok

0 zł

Millennium Bank

 

Konto Walutowe

EUR

Konto: 0 zł (1 EUR/m-c jeśli konto nie zostało założone przez Millenet)

Obsługa karty: 1 EUR/m-c

2 EUR

Pekao S.A.

 

Eurokonto Walutowe

EUR, USD

Konto: 1,1 USD/0,99 EUR miesięcznie

Obsługa karty: 1,9 USD/1,59 EUR miesięcznie (1,1 USD/0,99 EUR, gdy min. 4 transakcje bezgotówkowe w miesiącu)

4%, wypłaty, min. 4,3 USD/2,9 EUR (bankomaty UniCredit: 0 USD/EUR)

PKO BP

 

Rachunek walutowy

EUR, USD, GBP

Konto: 5 zł/m-c (0 zł dla posiadaczy rachunków PLATINIUM i ZŁOTE KONTO)

Obsługa karty: 6,00 EUR/8,00 USD/

5,00 GBP rocznie

1,5 EUR/USD/GBP

Raiffeisen Polbank

 

Konto Walutowe

EUR

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 10 EUR/rok

2 EUR

T-Mobile Usługi Bankowe

 

Konto walutowe

EUR, USD, GBP

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 0 zł

Wydanie karty: 0 zł/10 zł

od 1 czerwca 2015 r.

5 zł/0 zł

od 1 czerwca 2015 r.

*- Tabela opracowana według danych z 29 kwietnia 2015 roku, uwzględniono konta walutowe niepowiązane z rachunkiem w PLN.

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków

Karta walutowa bez opłat to wciąż prawdziwa rzadkość

Po dokładnym sprawdzeniu oferty kart walutowych (oraz kont) można stwierdzić, że wybór najlepszej oferty zależy głównie od waluty przyszłych zakupów i rozliczeń. Jeżeli chodzi o karty oraz rachunki rozliczane w dolarze amerykańskim i funcie brytyjskim, to wybór jest już nieco trudniejszy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby, które szukają konta rozliczanego w euro powinny zwrócić uwagę na koszt przelewów europejskich (SEPA). Takie operacje zwykle nie są darmowe. Ich jednorazowy koszt waha się od 5 zł do 10 zł.

Zobacz także: Jakie konto bankowe dla użytkownika Walutomatu?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także