pl
Strona główna > Poradniki > Jakie konto bankowe dla użytkownika Walutomatu?

Jakie konto bankowe dla użytkownika Walutomatu?

06 mar 2015

Każda osoba korzystająca z Walutomatu prócz tradycyjnego konta złotówkowego musi posiadać również rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), który jest prowadzony w walucie obcej. Brak dodatkowego ROR-u będzie skutkował automatycznym przewalutowaniem wpłacanych środków (po niekorzystnym kursie). Oferta odpowiednich rachunków walutowych jest dość bogata. Takie konta są oferowane przez większość czołowych banków. Z myślą o użytkownikach Walutomatu postanowiliśmy sprawdzić, które spośród dostępnych rachunków generują najniższe koszty prowadzenia i przelewów.

Zupełnie darmowe rachunki są prawdziwą rzadkością

Po przeanalizowaniu oferty krajowych banków okazuje się, że tylko wybrane rachunki walutowe nie są obciążane comiesięczną opłatą za prowadzenie. Siedem takich kont walutowych prezentujemy w poniższej tabeli. Do zestawienia nie trafiły rachunki z warunkową opłatą miesięczną. Takie konta proponuje m.in. Millennium Bank. Warto dodać, że trzy kolejne banki (Citibank, Credit Agricole oraz Deutsche Bank) oferują konta walutowe razem ze złotówkowym ROR-em, którego prowadzenie może być odpłatne. Takich rachunków również nie zakwalifikowaliśmy do porównania.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Posiadacze niektórych kont walutowych będą musieli ponosić comiesięczne koszty prowadzenia rachunku.

Wszystkie prezentowane konta prócz zerowych kosztów prowadzenia zapewniają również:

  • darmowe przelewy między rachunkami prowadzonymi przez ten sam bank (tzw. przelewy wewnętrzne)
  • bezpłatne przyjmowanie przelewów zewnętrznych i wewnętrznych

Niestety w przypadku zlecania przelewów zewnętrznych sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Za wysłanie waluty do innego krajowego banku bezwarunkowo nie zapłacą tylko klienci:

  •  T-Mobile Usług Bankowych (dawny Alior Sync)
  •  Meritum Banku (brak opłat za przelewy zewnętrzne dotyczy kont prowadzonych we frankach szwajcarskich)

W przypadku pozostałych banków wysokość opłaty lub prowizje za krajowy przelew wahają się od 5 zł do 200 zł. Tak duża rozbieżność jest związana z faktem, że dwa analizowane banki (BPS oraz mBank) naliczają opłaty uzależnione od przesyłanej kwoty.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Koszty walutowych przelewów zewnętrznych mogą być wysokie. Należy unikać banków, które naliczają opłatę za przelew jako pewien procent przesyłanej kwoty.

O znaczeniu opłat za przelewy zewnętrzne można się przekonać, analizując wyniki zamieszczone w ostatniej kolumnie tabeli. Przedstawiają one miesięczny koszt użytkowania konta przez przykładowego klienta. Taka osoba w każdym miesiącu wykonuje trzy walutowe przelewy wewnętrzne (w obrębie banku) i dwa zewnętrzne (do innego banku). W kilku przypadkach klient mimo braku regularnej opłaty za prowadzenie konta musiałby zapłacić więcej niż 10 zł/m-c. Takie obciążenie finansowe wydaje się nieakceptowalne. W tym kontekście spore znaczenie ma fakt, że osoby wymieniające różne waluty potrzebują kilku oddzielnych rachunków. Każdy z nich musi być przeznaczony do przechowywania kwot wyrażonych w innych jednostkach pieniężnych (np. euro lub dolarach amerykańskich).    

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba wymieniająca kilka walut przez Internet musi otworzyć oddzielne rachunki walutowe (każdy dla innej waluty).

Porównanie miesięcznych kosztów kont walutowych

(uwzględniono rachunki bez miesięcznej opłaty za prowadzenie)

Nazwa banku

 

Nazwa konta walutowego

Waluty, w których może być prowadzone konto

Miesięczny koszt prowadzenia konta

Koszty przelewów wewnętrznych w systemie bankowości internetowej

 

Koszty standardowych przelewów zewnętrznych w systemie bankowości internetowej

 

Miesięczny koszt, który musi ponieść przykładowy posiadacz konta**

 

Alior Bank

 

Konto walutowe

 

 

EUR, USD, GBP lub CHF

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Bank BPS

 

Rachunek walutowy

EUR, USD, GBP lub CHF

0,25% kwoty przelewu, od 5 zł

(pierwszy przelew w miesiącu – 0 zł)

Konto prowadzone w EUR: 10,15 zł

Konto prowadzone w USD: 7,88 zł

Konto prowadzone w GBP: 12,85 zł

Konto prowadzone w CHF: 8,35 zł

ING Bank Śląski

 

Rachunek walutowy

EUR lub USD

przelew w EUR (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 40 zł

Konto prowadzone w EUR: 10 zł

Pozostałe konta: 80 zł

mBank

 

eMAX walutowy

EUR, USD, GBP lub CHF

przelew w EUR (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 0,25% kwoty, od 20 zł do 200 zł

Konto prowadzone w EUR: 10 zł

Pozostałe konta: 40 zł

Meritum Bank

 

Rachunek

e-Kantor

EUR, USD, GBP lub CHF

Przelew w CHF: 0 zł

Przelew w EUR: 5 zł

Przelew w GBP i USD: 25 zł

Konto prowadzone w CHF: 0 zł

Konto prowadzone w EUR: 10 zł

Konto prowadzone w GBP i USD: 50 zł

Raiffeisen Polbank

 

Konto walutowe

EUR, USD, GBP lub CHF

35 zł

(0 zł za pierwszy przelew w CHF w miesiącu)

Konto prowadzone w CHF: 35 zł

 

Pozostałe konta: 70 zł

T-Mobile Usługi Bankowe

(dawny Alior Sync)

 

Konto walutowe

EUR, USD, GBP lub CHF

0 zł

0 zł

*- tabela według danych z 18 września 2014 r.

**- Założenia: posiadacz konta w miesiącu wykonuje trzy przelewy wewnętrzne oraz dwa przelewy zewnętrzne do banku, który ma siedzibę na terytorium Polski (wszystkie przelewy mają wartość 1000 jednostek waluty rozliczeniowej), opłaty wyrażone w walucie przeliczono według kursu banków z 18 września 2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków

Komu przyda się karta do konta walutowego?

Osoby otwierające konto, które jest prowadzone w euro lub dolarze amerykańskim, mogą wnioskować o kartę debetową. Niekiedy jest ona domyślnie powiązana z rachunkiem. Taka karta pozwala m.in. na wykonywanie transakcji bezgotówkowych w obcej walucie i wypłacanie gotówki z zagranicznych bankomatów. Jej zalety mogą docenić głównie klienci banku, którzy często przebywają poza granicami kraju.

Osoby zakładające konto walutowe z kartą debetową powinny pamiętać o dodatkowych kosztach. Zdecydowana większość krajowych banków pobiera opłaty ze kartę dołączoną do konta walutowego. Po sprawdzeniu tabel opłat i prowizji okazuje się, że inne zasady stosuje tylko T-Mobile Usługi Bankowe (dawny Alior Sync). Klienci tej instytucji są bezwarunkowo zwolnieni z miesięcznej opłaty za kartę dołączoną do konta walutowego.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Tylko jeden bank bezwarunkowo nie pobiera opłat za kartę debetową do konta walutowego. Taka karta jest użyteczna głównie dla osób, które często przebywają za granicą.

Zobacz także: Ile kosztuje wymiana w Walutomacie?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także