pl
Strona główna > Poradniki > Ile kosztuje wymiana w Walutomacie?

Ile kosztuje wymiana w Walutomacie?

22 kwi 2015

Walutomat.pl zarabia w zupełnie inny sposób niż kantory. W odróżnieniu od tych podmiotów nasz serwis pełni rolę nie sprzedawcy walut, a pośrednika wymiany pomiędzy użytkownikami serwisu. Walutomat ułatwia komunikację między osobami, które posiadają walutę i stwarza bezpieczne warunki do wymiany. Za tę usługę pobieramy niewielką prowizję. Nasi użytkownicy nie muszą się obawiać ukrytych kosztów.

Za wymienione 1000 zł internauta nie zapłaci więcej niż 2 złote

Standardowa prowizja, którą pobiera Walutomat wynosi 0,2% wartości transakcji. W przypadku banków i kantorów stacjonarnych procentowy poziom zysku jest znacznie wyższy (banki 0,5% – 5%, kantory średnio 2,6%). Wymienione instytucje zarabiają na spreadzie, czyli różnicy między kursem zakupu i sprzedaży waluty (patrz poniższa tabela). W przypadku Walutomatu kursy walut zależą tylko od ofert użytkowników. Nasz serwis nie dolicza dodatkowej marży. Warto nadmienić, że na Walutomacie nie obowiązuje jednolity kurs kupna lub sprzedaży danej waluty. W tym samym czasie wiele osób zawiera transakcje na różnych warunkach.  

ZWRÓĆ UWAGĘ: Walutomat w przeciwieństwie do banków i kantorów stacjonarnych nie zarabia na kilkuprocentowym spreadzie (różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty). Nasz serwis pobiera tylko prowizję stanowiącą maksymalnie 0,2% wartości transakcji.  

 

Różnice w wymianie walut prowadzonej przez Walutomat,

bank i kantor stacjonarny

Nazwa/rodzaj instytucji wymieniającej walutę →

Walutomat

bank

kantor stacjonarny

Sposób zarabiania na wymianie walut

poprzez prowizję uzależnioną od wartości transakcji

poprzez prowizję zawartą w spreadzie (spread to różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty)

poprzez prowizję zawartą w spreadzie (spread to różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty)

Procentowy zysk z wymiany walut

0,06% – 0,2%

0,5% – 5%

średnio 2,6%

Od czego zależy kurs wymiany?

od dostępnych ofert użytkowników

od kursu NBP i od prowizji

od kursu rynkowego

Jak klient wymienia walutę?

online

w placówce banku lub online

w kantorze stacjonarnym

Źródło: opracowanie własne

Standardowa wysokość prowizji naliczanej przez Walutomat (0,2%) oznacza, że użytkownik naszego serwisu za zakup i sprzedaż 1000 jednostek danej waluty (np. euro lub złotych) nie zapłaci więcej niż 2 jednostki. Sposób naliczania prowizji wyjaśniają poniższe przykłady.

Przykład 1

Użytkownik Walutomatu kupił 1000 euro po kursie wynoszącym 4,07 zł. Wartość tej transakcji wyniesie 4070 zł. Od kwoty wyrażonej w euro, Walutomat odejmie prowizję wynoszącą 2 euro (0,2% x 1000 euro). Na konto klienta ostatecznie wpłynie kwota 998 euro (99,80% sumy na którą zostało wymienionych 4070 złotych).  

Przykład 2

Użytkownik Walutomatu sprzedał 1000 dolarów amerykańskich po kursie wynoszącym 3,70 zł. Wartość tej transakcji wyniesie 3700 zł. Od kwoty wyrażonej w złotych, Walutomat odejmie prowizję wynoszącą 7,40 zł (0,2% x 3700 zł). Na konto klienta ostatecznie wpłynie kwota 3692,60 zł (99,80% sumy na którą zostało wymienionych 1000 dolarów).  

ZWRÓĆ UWAGĘ: Prowizja Walutomatu jest odejmowana od wymienianej kwoty. Jeśli stawka prowizji wynosi 0,2%, to internauta otrzyma 99,80% sumy będącej wynikiem transakcji. Prowizja nie zostanie naliczona, jeżeli użytkownik Walutomatu zrezygnował z wymiany.

Większość użytkowników Walutomatu płaci standardową prowizję za wymianę (0,2%). Osoby i firmy składające duże zlecenia mogą liczyć na spore rabaty. Obniżki prowizji przedstawiają się następująco:

  • miesięczny obrót do 200 000 zł – prowizja 0,2%
  • miesięczny obrót powyżej 200 000 zł do 1 mln zł – prowizja 0,15% (rabat 25% do końca następnego miesiąca)
  • miesięczny obrót powyżej 1 mln zł do 3 mln zł – prowizja 0,1% (rabat 50% do końca następnego miesiąca)
  • miesięczny obrót powyżej 3 mln zł do 10 mln zł – prowizja 0,08% (rabat 60% do końca następnego miesiąca)
  • miesięczny obrót powyżej 10 mln zł – prowizja 0,06% (rabat 70% do końca następnego miesiąca)

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby i firmy składające zlecenia o dużej wartości mogą liczyć na obniżkę standardowej prowizji (0,2%). Ta stawka zostaje zmniejszona nawet o 70%.

Większość użytkowników Walutomatu przelewa środki za darmo

Zdecydowana większość użytkowników Walutomatu nie ponosi żadnych kosztów poza prowizją za wymianę. Tylko osoby posiadające konta w mniej popularnych bankach muszą dodatkowo zapłacić za zwrotny przelew obcej waluty. Opłaty pobierane przez Walutomat pokrywają tylko koszty związane z przelewem zwrotnym. Za taką operację nie zapłacą osoby wymieniające obcą walutę na złote oraz internauci posiadający konta w najpopularniejszych bankach (PKO BP, Santander Bank Polska, PEKAO SA, mBank oddział korporacyjny i detaliczny, Millennium, Alior Bank, ING Bank Śląski, Deutsche Bank, Raiffeisen Polbank oraz usługi świadczone przez T-Mobile Usługi Bankowe,).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Większość użytkowników Walutomatu nie płaci za przelew. Nasz serwis za darmo wysyła przelewy w złotym oraz przelewy walutowe do najpopularniejszych banków, z którymi współpracuje.

Użytkownik Walutomatu może mieć pewność, że koszty wymiany ograniczą się tylko do prowizji oraz ewentualnej opłaty za przelew walutowy. Nasz serwis nie stosuje dodatkowych opłat i prowizji.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Koszty w Walutomacie są jasno określone. Nasz klient płaci tylko jedną prowizję (za wymianę). Niektórzy użytkownicy muszą również zapłacić za przelew walutowy. Na tym kończą się koszty naliczane przez Walutomat.  

Zobacz także: Bezpłatne konto walutowe – czy to możliwe?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także