pl
Strona główna > Poradniki > Bezpłatne konto walutowe – czy to możliwe?

Bezpłatne konto walutowe – czy to możliwe?

08 maj 2015

Konta walutowe w przeciwieństwie do złotówkowych odpowiedników nie są używane tak często. Dlatego wiele osób szuka rachunku w euro, funcie lub dolarze, który okaże się przydatny raz na jakiś czas i nie będzie generował dużych kosztów. Dla niektórych klientów banku ważne jest również to, czy konto walutowe nie wymaga otwarcia dodatkowego rachunku w złotym. Znalezienie oferty, która spełnia wszystkie wspomniane warunki nie jest łatwe. Krajowe banki proponują zaledwie kilka odpowiednich kont.  

Najlepszy rachunek w euro oferuje Bank SMART

Obecna sytuacja raczej nie pomaga osobom szukającym konta walutowego z niskimi opłatami. Niedawne podwyżki w bankowych cennikach wpłynęły na koszty użytkowania wszystkich rachunków (niezależnie od waluty). Mimo tych niesprzyjających okoliczności wciąż można znaleźć kilka kont walutowych z kartą, które generują niewielkie koszty i nie wymagają otwierania dołączonego rachunku (patrz poniższa tabela).

Dla osób, które potrzebują konta rozliczanego w euro najlepszą propozycję ma Bank SMART. Wspomniana instytucja oferuje SMART Konto EU. Ten rachunek wyróżnia się brakiem miesięcznej opłaty za prowadzenie. Dodatkowo bank SMART nie nalicza kosztów obsługi karty (jeśli klientowi wydano tylko jedną „debetówkę”). Warto również zwrócić uwagę na bezpłatną obsługę zagranicznych bankomatów, darmowe przelewy europejskie (SEPA) i minimalny koszt przelewów w systemie SWIFT (1 euro). W cyklu miesięcznym Bank SMART nie pobierze żadnych opłat od przykładowego klienta. Mowa o osobie, która co miesiąc wpłaca 1000 euro, regularnie nie korzysta z karty debetowej i przelewa 500 euro do innego banku (zobacz założenia pod poniższą tabelą).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Posiadacz konta rozliczanego w euro może wykonywać znacznie tańsze i szybkie przelewy SEPA. Posiadając konto w innej walucie nie mamy takiej możliwości.

Przeczytaj więcej o przelewach SEPA i SWIFT w naszym poradniku >

Jeżeli chodzi o konta z kartą rozliczane w innych walutach (USD, GBP), to na uwagę zasługuje oferta mBanku i T-Mobile Usług Bankowych. Pierwszy bank prowadzi konto bez opłat i pobiera 30 zł rocznie za obsługę karty debetowej (EUR, USD, GBP). W przypadku T-Mobile Usług Bankowych obsługa karty jest bezpłatna, ale jej wydanie kosztuje 10 zł (od 1 czerwca 2015 r.). Na pierwszy rzut oka dość ciekawie prezentuje się także oferta Banku Zachodniego WBK. Problem polega na tym, że BZ WBK przewidział opłaty za odbieranie walutowych przelewów zewnętrznych. Podobne rozwiązanie stosuje również PKO BP.

Porównanie comiesięcznych kosztów związanych z użytkowaniem kont walutowych*

Nazwa banku

 

Nazwa konta

Waluty, w których może być rozliczane zarówno konto, jak i karta debetowa

Miesięczne opłaty za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej

Koszt wykonania przelewu walutowego w systemie bankowości internetowej (SEPA/najtańszy przelew SWIFT)

Miesięczny koszt użytkowania nowootwartego konta**

Alior Bank

 

Konto walutowe

EUR, USD, GBP

Konto: 0 zł

Wydanie karty: 10 zł

Obsługa karty: 5 zł/m-c

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 30 zł

Konto w euro: 20 zł

Konto w innych walutach:

45 zł

BZ WBK

 

Konto24 walutowe

EUR, USD, GBP

Konto: 0 zł/m-c (2 jednostki waluty, gdy saldo niższe od 20 jednostek waluty)

Obsługa karty: 10 EUR/USD/GBP rocznie (zwolnienie w pierwszym roku)

przelew w euro (SEPA) – 8 zł

pozostałe przelewy – 0,2% kwoty, od 20 zł do 200 zł

Konto w euro: 8 zł

Konto w innych walutach:

20 zł

Bank SMART

 

SMART Konto EU

EUR

Konto: 0 zł

Wydanie karty: 0 zł (jeśli klient ma inną kartę w Banku SMART – 5 EUR)

Obsługa karty: 0 zł (jeśli klient ma inną kartę w Banku SMART – 5 EUR/rok)

przelew w euro (SEPA) – 0 zł

pozostałe przelewy – 1 EUR

0 zł

ING Bank Śląski

 

Rachunek walutowy

EUR

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 1,5 zł/m-c

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 40 zł

Konto w euro: 6,5 zł

mBank

 

eMAX walutowy

EUR, USD, GBP

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 30 zł/rok

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 0,35% kwoty, od 20 zł do 200 zł

Konto w euro: 7,5 zł

Konto w innych walutach:

22,5 zł

Millennium Bank

 

Konto Walutowe

EUR

Konto: 0 zł (1 EUR/m-c jeśli konto nie zostało założone przez Millenet)

Obsługa karty: 1 EUR/m-c

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 0,50% kwoty, od 20 zł do 125 zł

Konto w euro: 5 zł + 2 EUR

Pekao S.A.

 

Eurokonto Walutowe

EUR, USD

Konto: 1,1 USD/0,99 EUR miesięcznie

Obsługa karty: 1,9 USD/1,59 EUR miesięcznie (1,1 USD/0,99 EUR, gdy min. 4 transakcje bezgotówkowe w miesiącu)

przelew w euro (SEPA) –

9,9 zł

pozostałe przelewy – 0,50% kwoty, od 30 zł do 250 zł

Konto w euro: 9,9 zł +

2,58 EUR

Konto w dolarze: 30 zł +

3 USD

PKO BP

 

Rachunek walutowy

EUR, USD, GBP

Konto: 5 zł/m-c (0 zł dla posiadaczy rachunków PLATINIUM i ZŁOTE KONTO)

Obsługa karty: 6 EUR/8 USD/

5 GBP rocznie

przelew w euro (SEPA) –

8 zł

pozostałe przelewy – 0,15% kwoty, od 25 zł do 130 zł

Konto w euro: 13 zł + 6 EUR

Konto w innych walutach:

25 zł + 8 USD/5 GBP

Raiffeisen Polbank

 

Konto Walutowe

EUR

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 10 EUR/rok

35 zł

Konto w euro: 35 zł +

0,83 EUR

T-Mobile Usługi Bankowe

 

Konto walutowe

EUR, USD, GBP

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 0 zł

Wydanie karty: 0 zł/10 zł

od 1 czerwca 2015 r.

przelew w euro (SEPA) – 0 zł/5 zł

od 1 czerwca 2015 r.

pozostałe przelewy – 30 zł

Po 1 czerwca 2015 roku:

konto w euro – 15 zł

konto w pozostałych walutach – 40 zł

*- Tabela opracowana według danych z 29 kwietnia 2015 roku, uwzględniono konta walutowe niepowiązane z rachunkiem w PLN.

** – Koszt obliczony dla następujących założeń: miesięczne wpływy na konto to 1000 jednostek waluty (EUR, USD, GBP), klient w danym miesiącu nie korzysta z karty debetowej i wykonuje jeden zewnętrzny przelew walutowy do krajowego banku (500 jednostek waluty).

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków

Rezygnacja z karty to dobry sposób na obniżkę opłat

Warto wspomnieć, że powyższe zestawienie dotyczy kont oferowanych z kartą walutową. Taki środek płatniczy nie jest integralnym elementem prezentowanych ofert. Osoby, które chcą ograniczyć koszty prowadzenia rachunku w walucie, powinny zrezygnować z dodatkowej „debetówki”. Jest ona przydatna dla klienta banku, który dość często wyjeżdża za granicę lub chce płacić kartą w zagranicznych sklepach internetowych.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Karta debetowa jest tylko dodatkiem do konta walutowego. Taki rachunek można otworzyć bez dodatkowego „plastiku”.

Zobacz także: Zakładanie kont walutowych w bankach 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także