pl
Strona główna > Poradniki > Jak można obniżyć ratę kredytu walutowego?

Jak można obniżyć ratę kredytu walutowego?

22 kwi 2015

To naturalne, że każdy posiadacz kredytu, chce płacić jak najniższe raty. Szczególną uwagę na poziom rat zwracają osoby, które zakupiły mieszkanie z pomocą banku. W przypadku złotówkowych kredytów hipotecznych obniżka raty jest dość trudna i wymaga podjęcia negocjacji z bankiem (np. w celu wydłużenia okresu kredytowania). Posiadacze kredytów rozliczanych w euro lub franku mają większe możliwości zaoszczędzenia pieniędzy. Najlepszym sposobem na obniżenie raty jest zakup waluty po korzystniejszym kursie w Walutomacie.

Kredytobiorca przez rok może zaoszczędzić ponad 1000 zł

Co miesiąc kilka tysięcy użytkowników Walutomatu wykorzystuje najprostszy sposób na obniżenie raty. Takie osoby kupują euro lub franki po kursie znacznie niższym od tych stosowanych w krajowych bankach. Od 2011 r. zakup waluty na spłatę kredytu hipotecznego poza bankiem nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Osoba, która chce spłacać raty walutą kupioną w internecie, podpisuje tylko w banku darmowy aneks do umowy kredytowej.

Spłacasz kredyt we frankach? Zobacz, ile możesz zaoszczędzić dzięki Walutomatowi >  

Oszczędności kredytobiorców można przeanalizować na przykładzie osoby, która co miesiąc płaci ratę wynoszącą 400 euro. Poniższa tabela przedstawia koszt zakupu potrzebnej waluty w krajowych bankach i serwisie Walutomat. Na szczególną uwagę zasługują kwoty zaprezentowane w ostatniej kolumnie. Te wyniki informują, ile złotych w miesiącu musi dopłacić kredytobiorca korzystający z oferty banku. Równocześnie jest to oszczędność, którą może osiągnąć użytkownik Walutomatu. Jej przykładowy poziom wynosi od 42 zł/m-c do 94 zł/m-c. Jak widać, zróżnicowanie między kursami sprzedaży euro w bankach jest bardzo duże. Klienci tych instytucji, które najdrożej sprzedają europejską walutę, po skorzystaniu z Walutomatu zaoszczędzą ponad 1000 zł rocznie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kredyty walutowe w Polsce spłaca około 680 000 gospodarstw domowych. Te rodziny w skali roku mogą zaoszczędzić nawet kwotę przekraczającą 1000 zł.

 

Porównanie kosztów zakupu waluty potrzebnej do zapłacenia raty kredytowej (400 euro)

Nazwa instytucji sprzedającej walutę

Kurs stosowany przez bank lub Walutomat przy sprzedaży

400 euro*

Koszt zakupienia

400 euro od banku/Walutomatu

Różnica kwotowa w stosunku do oferty Walutomatu

Walutomat

4,0670 zł

1 626,80 zł

Alior Bank

4,2506 zł

1 700,24 zł

73,44 zł

BOŚ Bank

4,3015 zł

1 720,60 zł

93,80 zł

Credit Agricole

4,2177 zł

1 687,08 zł

60,28 zł

Deutsche Bank

4,2185 zł

1 687,40 zł

60,60 zł

Getin Bank

4,1796 zł

1 671,84 zł

45,04 zł

ING Bank Śląski

4,2060 zł

1 682,40 zł

55,60 zł

mBank

4,1818 zł

1 672,72 zł

45,92 zł

Millennium Bank

4,1980 zł

1 679,20 zł

52,40 zł

PKO BP

4,1712 zł

1 668,48 zł

41,68 zł

Pekao S.A.

4,2094 zł

1 683,76 zł

56,96 zł

*- Jeśli bank podaje kurs dewizowy i gotówkowy, to uwzględniono tę pierwszą wartość.

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron Walutomatu i banków (dane z 5 kwietnia 2015 r.).

Inne sposoby obniżenia raty wymagają negocjacji z bankiem

W przeciwieństwie do bezpośredniej spłaty w walucie, pozostałe sposoby na obniżenie raty kredytowej wymagają negocjacji z bankiem. Po uzgodnieniu nowych warunków spłaty (np. większej liczby rat), kredytobiorca dodatkowo będzie musiał zapłacić za aneks do umowy. Jednorazowa opłata za wprowadzenie takich zmian wynosi zwykle od 100 zł do 300 zł. Z kosztów sporządzenia aneksu są zwolnieni tylko klienci banku, którzy chcą płacić raty bezpośrednio w walucie obcej. Taki przywilej od 2011 roku zapewnia tzw. ustawa antyspreadowa.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wprowadzenie istotnych zmian w umowie kredytowej wymaga sporządzenia odpłatnego aneksu. Za taką czynność zwykle trzeba zapłacić od 100 zł do 300 zł. Tylko aneks wprowadzający bezpośrednią spłatę rat w walucie musi być darmowy (ze względu na obowiązujące przepisy).

Posiadacz kredytu walutowego, który chce obniżyć płaconą ratę, powinien zaproponować bankowi obniżkę marży lub wydłużenie okresu spłaty. To drugie rozwiązanie jest znacznie bardziej popularne. Banki dość chętnie akceptują zwiększenie liczby rat, ponieważ taka zmiana powoduje wzrost płaconych odsetek w perspektywie 20 lub 30 lat. Warto wiedzieć, że krajowe banki obecnie nie godzą się na wydłużenie spłaty do okresu dłuższego niż 35 lat. To ograniczenie wynika z zapisów Rekomendacji S IV (2014 r.).

Obniżka marży jest korzystna dla kredytobiorcy i znacznie trudniejsza do wynegocjowania. Banki rzadko godzą się na obniżenie zysków związanych z udzielonym kredytem. Szansę na wynegocjowanie bardziej korzystnych warunków mają tylko osoby, których marże są znacznie większe od średniej. Wysokie stawki marż były stosowane w przypadku kredytów złotówkowych i walutowych, które udzielono pod koniec minionej dekady (po III kw. 2008 r.). Wybuch kryzysu finansowego sprawił, że krajowe banki wprowadziły wysokie marże oraz restrykcyjne zasady udzielania kredytów. Osoby pożyczające franki lub euro niejednokrotnie musiały zaakceptować stawkę przekraczającą 3,00%. Tacy klienci banków powinni zastanowić się nad renegocjowaniem marży.  

ZWRÓĆ UWAGĘ: Posiadacz kredytu hipotecznego, który chce dodatkowo obniżyć miesięczną ratę, powinien rozważyć wydłużenie okresu spłaty lub renegocjację marży. To pierwsze rozwiązanie jest o wiele popularniejsze. Banki niechętnie godzą się na obniżenie naliczanej marży.  

Zobacz także: Czy warto nadpłacać swój kredyt w walucie?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także