pl
Strona główna > Poradnik > Walutomat to nadal dobry wybór dla frankowca

Walutomat to nadal dobry wybór dla frankowca

10 kwi 2015

Po styczniowym wzroście notowań franka, banki zdecydowały się na obniżenie zysków czerpanych ze sprzedaży szwajcarskiej waluty. Ta tymczasowa zmiana ma obowiązywać do wakacji 2015 r. Nawet po jej wprowadzeniu, kursy CHF/PLN w bankach są niezbyt atrakcyjne. Kredytobiorca, który kupuje franki za pośrednictwem Walutomatu nadal może zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na miesiąc.

Bankowa oferta sprzedaży CHF wciąż nie jest konkurencyjna

Różnice kursów bankowych w stosunku do kantorów internetowych i platform wymiany walut (np. Walutomat.pl) wciąż zachęcają do bezpośredniej spłaty rat w szwajcarskiej walucie (patrz poniższe zestawienie). Takie rozwiązanie mogą zastosować posiadacze frankowych kredytów, którzy wcześniej podpisali bezpłatny aneks do umowy. Warto wiedzieć, że bank prócz możliwości spłaty rat we franku, musi zapewnić również bezpłatne konto służące do przechowywania szwajcarskiej waluty.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Klient banku, który chce kupować tańszą walutę w Internecie, podpisuje tylko bezpłatny aneks do umowy kredytowej.

Frankowe miesięczne raty są średnio na poziomie 400 CHF – 600 CHF. W poniższej tabeli został porównany przykładowy koszt zakupu 500 CHF od Walutomatu i 8 wiodących banków, które obsługują kredyty we franku. Zaprezentowane wyniki wskazują, że walutowa oferta kredytodawców wciąż jest niezbyt atrakcyjna. Po uśrednieniu wyników z dziewięciu banków okazuje się, że ich klienci średnio muszą zapłacić 31 zł (ok. 1,60%) więcej niż osoba korzystająca z Walutomatu (wynik obliczony dla zakupu 500 franków). W przypadku takich instytucji jak Alior Bank i Pekao SA analogiczna różnica przekracza nawet 40 zł (patrz poniższe zestawienie).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba, która zamiast oferty banku wybrała usługi Walutomatu, zapłaci o 30 zł – 40 zł mniej za zakup 500 franków.

Jak widać, zakup franków od banku wciąż jest o wiele „droższy”. Jeżeli kredytodawcy nie zdecydują się na utrzymywanie niższych kursów w przyszłości, to różnice w stosunku do Walutomatu mogą być nawet dwa lub trzy razy wyższe. Wiele wskazuje na to, że banki jak najszybciej będą chciały wrócić do wysokich spreadów. Po kolejnej obniżce oprocentowania kredytów, zyski ze sprzedaży walut stały się dla sektora bankowego jeszcze ważniejszym źródłem dochodów.      

ZWRÓĆ UWAGĘ: Obniżka spreadu w bankowych kursach CHF/PLN jest tylko czasowa. Już w sierpniu 2015 roku banki mogą znów zwiększyć swoje zyski ze sprzedaży franków.

Różnice w koszcie zakupu franka pomiędzy Walutomatem i największymi bankami, które obsługują kredyty w CHF

 

Nazwa platformy walutowej/banku sprzedającego franka

Koszt zakupu

500 franków* potrzebnych do zapłacenia raty kredytowej

Różnica w koszcie zakupu 500 franków

(w relacji do oferty Walutomatu)

Spread kursu CHF/PLN w ujęciu kwotowym

Spread kursu CHF/PLN w ujęciu procentowym***

 

Walutomat

   1 963,00 zł**

0,00 zł

0,0060 zł

0,15%

 

Alior Bank

2 015,60 zł

52,60 zł

0,2013 zł

5,26%

 

BZ WBK

1 974,15 zł

11,15 zł

0,0782 zł

2,02%

 

Eurobank

2 000,90 zł

37,90 zł

0,1539 zł

4,00%

 

Getin Bank

1 989,30 zł

26,30 zł

0,0956 zł

2,46%

 

mBank

1 990,05 zł

27,05 zł

0,1176 zł

3,04%

 

Millennium Bank

1 980,00 zł

17,00 zł

0,1170 zł

3,04%

 

Pekao S.A.

2 007,55 zł

44,55 zł

0,1934 zł

5,06%

 

Raiffeisen Polbank

1 997,15 zł

34,15 zł

0,1887 zł

4,96%

 

Wartość średnia dla wszystkich porównywanych banków

1 994,34 zł

31,34 zł

0,1432 zł

3,73%

*- Założenie: uwzględniono kursy dewizowe w każdym banku

**- Podany wynik uwzględnia standardową wysokość prowizji pobieranej przez Walutomat (0,2%)

*** – Spread został obliczony w relacji do kursu zakupu ((kurs sprzedaży franka – kurs zakupu franka)/kurs zakupu franka)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z banków i Walutomatu (13.03.2015 r.)

Bank na sprzedaży jednego franka chce zarobić aż 4% – 5%

W kontekście kursów proponowanych przez Walutomat oraz banki warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Mowa o wysokości spreadu w kursie CHF/PLN. Po obliczeniu różnicy między przykładowym kursem kupna i sprzedaży franka okazuje się, że w Walutomacie wynosi ona 0,15%. To jeden z najniższych wyników na całym rynku internetowej wymiany walut. Niski poziom spreadów w Walutomacie jest związany m.in. z dużą liczbą aktywnych użytkowników. Mnogość konkurencyjnych ofert sprzedaży i kupna waluty to czynnik, który zapewnia płynność wymiany i bardziej atrakcyjne kursy.

W przypadku banków, różnica kursu kupna i sprzedaży (spread) dla pary CHF/PLN jest o wiele wyższa. Średni wynik dla dziewięciu analizowanych instytucji wynosi 3,73%. Jest on dwadzieścia pięć razy większy niż wartość obliczona po uwzględnieniu kursów z Walutomatu. Trzeba również zwrócić uwagę, że w trzech bankach (Raiffeisen Polbank, Pekao SA oraz Alior Bank) „frankowy” spread przekracza 4,00%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku kursu CHF/PLN spread naliczany przez banki może wynosić nawet 4% – 5%. Kredytodawcy tyle mogą zarobić na jednej wymianie.

Sprzedaż franków do banku jest obecnie nieopłacalna. Po sprawdzeniu danych z 13 marca 2015 r. okazało się, że bankowe kursy zakupu CHF średnio były o 8 groszy niższe od analogicznej wartości z Walutomatu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Walutomat prócz korzystnego kursu sprzedaży franka oferuje też bardzo dobre warunki osobom, które chcą wymienić szwajcarską walutę na złote.

Zobacz także: Jak można obniżyć ratę kredytu walutowego? 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także