pl
Strona główna > Poradniki > Kiedy jest dobry moment na zakup euro?

Kiedy jest dobry moment na zakup euro?

23 paź 2018

Od momentu wprowadzenia wspólnego środka płatniczego w większości państw europejskich prowadzenie biznesu, wyjazdy turystyczne, czy sprawy dnia codziennego takie jak zakupy przez internet stały się znacznie wygodniejsze. Również dzięki wprowadzeniu jednolitego obszaru płatności SEPA, dokonywanie transakcji w euro stało się prostsze oraz tańsze. Wygoda, prostota transferów, a także ich niskie koszty jednoznacznie przemawiają za używaniem wspólnej waluty. Pozostaje jedynie pytanie, kiedy i gdzie nabyć euro.

Jednym z pierwszych problemów, które napotkamy na drodze wymiany waluty będzie wybór miejsca, w którym go dokonać. Do wyboru mamy drogie placówki bankowe, a także dość drogie, lecz trochę tańsze od nich, kantory stacjonarne. Te tradycyjne metody wymiany środków są nadal popularne. Jednak jak do wysokich kosztów przewalutowania dodamy ryzyko niebezpieczeństwa przejazdu z dużą gotówką w walizce, a także czas dojazdu do placówki czy kantoru stacjonarnego dojdziemy do wniosku, że kupno euro nie jest warte poniesienia takich kosztów i wysiłku jeżeli można zrobić to szybciej, taniej i bezpieczniej. Mowa tu oczywiście o kantorach internetowych czy platformach społecznościowej wymiany walut takich jak między innymi Walutomat.pl, gdzie kurs euro jest korzystniejszy z reguły niż w bankach,  oraz w których możemy dokonać transakcji nie ruszając się z biura czy domu.

Jak już dokonamy wyboru miejsca, w którym chcemy dokonać zakupu wspólnej waluty przychodzi moment refleksji, czy to aby na pewno dobry moment na jej kupno. Zaczynamy się wtedy zastanawiać czy może kurs EURPLN trochę spadnie i zapłacimy mniej, a co jeśli euro się umocni i będziemy zmuszeni zapłacić więcej?

Rynek walutowy jest niezwykle dynamiczny, co oznacza, że notowania kursów walut zmieniają się praktycznie z sekundy na sekundę. Jest on również tak nieprzewidywalny, że nigdy nie możemy być w 100% pewni w którą stronę podążą notowania danego instrumentu.

Na notowania pary EURPLN wpływa wiele czynników. Zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do głównych czynników wpływających na siłę danej waluty możemy zaliczyć decyzje banków centralnych. W przypadku wspólnej waluty organem decyzyjnym będzie  Europejski Bank Centralny, w przypadku złotówki Rada Polityki Pieniężnej. Kolejno wskazać można dane makroekonomiczne, czyli odczyty wskazujące na obecną kondycję danej gospodarki. Nie możemy również zapomnieć o każdych politycznych decyzjach, które mogą mieć również znaczący wpływ na kształtowanie notowań. Ponadto kursy walut zależne są od wydarzeń na świecie mających oddziaływanie na globalną gospodarkę.

Wahania kursu danej pary walutowej mogą być raz większe, raz mniejsze. Jeżeli jednak prześledzimy ostatnie 3 lata na wykresie EURPLN zauważymy, że amplituda wahań na tej parze wniosła ok. 40 groszy. Kurs euro wahał się w trendzie bocznym o ograniczeniu na poziomach ok 4,13 zł i ok. 4,53 zł.

Biorąc pod uwagę dynamikę i wielkość wahań na rynkach walutowych ciężko jednoznacznie stwierdzić czy dany moment jest tym najlepszym momentem do nabycia wspólnej waluty. Kupując walutę zawsze z tyłu głowy pojawia się myśl, żeby jeszcze poczekać, bo może cena za kilka dni będzie korzystniejsza. O ile nie ma to jakiegoś większego znaczenia dokonując małych zakupów, czy nawet płacąc za zagraniczne wakacje, to w przypadku dużych transakcji między przedsiębiorcami każdy grosz różnicy kursowej może mieć znaczenie.

Dlatego też decyzja kiedy kupić walutę powinna być podejmowana indywidualnie i to tylko od nas powinno zależeć czy uznamy dany moment za odpowiedni. Oczywiście pomocnym będzie przeanalizowanie wykresu notowań interesujących nas walut. W przypadku zakupu euro za złotówki aktualnie cena wspólnej waluty znajduje się w połowie 3-letniego trendu bocznego i za jedno euro zapłacimy 4,31 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także