pl
Strona główna > Poradniki > Czym Walutomat różni się od kantoru?

Czym Walutomat różni się od kantoru?

06 mar 2015

Osoby wymieniające walutę obecnie nie mogą narzekać na brak dostępnych wariantów. Swoje usługi oferują im krajowe banki, kantory stacjonarne oraz kantory internetowe. Na krajowym rynku działa również kilka portali internetowych, które pośredniczą w wymianie walut pomiędzy swoimi użytkownikami. Pierwszym i najbardziej popularnym serwisem tego typu jest Walutomat. Warto wiedzieć, czym jego działalność różni się od usług świadczonych przez banki oraz kantory (zarówno internetowe jak i stacjonarne). Szczegółowych informacji na ten temat dostarcza nasz kolejny artykuł.

Platforma wymiany pośredniczy, a nie handluje walutami

Wiele osób utożsamia platformy wymiany walut z kantorami internetowymi. Takie uogólnienie nie jest poprawne, ponieważ wspomniane rodzaje serwisów internetowych działają w zupełnie inny sposób. Można się o tym przekonać, porównując działanie Walutomatu oraz InternetowyKantor.pl . Warto wiedzieć, że obydwa wymienione serwisy należą do lidera krajowego rynku – spółki Currency One. InternetowyKantor.pl rozpoczął swoją działalność pięć miesięcy po Walutomacie (w kwietniu 2010 r.).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Serwisy wymiany walut (takie jak Walutomat) działają w inny sposób niż kantory stacjonarne lub internetowe. Walutomat zamiast prowadzenia obrotu walutą pośredniczy w transakcjach zawieranych przez swoich użytkowników.

Ze względu na odmienny mechanizm działania serwisy Currency One nie stanowią dla siebie konkurencji. Walutomat jest przeznaczony dla osób, które chcą kupić walutę od innych użytkowników. Taka transakcja może być wykonana zaraz po wpłacie potrzebnych środków (z zastosowaniem najlepszego kursu rynkowego). Osoba korzystająca z Walutomatu ma również inną możliwość. System internetowy pozwala jej na ustalenie własnego kursu wymiany. Gdy inny użytkownik zaakceptuje proponowany kurs, transakcja jest wykonywana w sposób automatyczny. Przed jej zatwierdzeniem serwis sprawdza, czy obydwie strony mają środki potrzebne do zapłaty za walutę.

Warto wspomnieć, że Walutomat w przeciwieństwie do banków i kantorów nie zarabia na różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży (tzw. spreadzie). Źródłem zysków dla tego serwisu jest niewielka prowizja, która pomniejsza kwotę otrzymywaną po wymianie. W przypadku transakcji o standardowej wartości (do 200 000 zł/m-c) stawka prowizyjna wynosi 0,2%. Przy wymianie 1 000 zł to zaledwie 2 zł. Klienci wymieniający większe sumy mogą liczyć na sporą obniżkę prowizji. Rabat udzielony przez Walutomat wynosi nawet 70%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Walutomat w przeciwieństwie do kantorów internetowych i stacjonarnych nie zarabia na spreadzie, czyli różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty. Źródłem zysków Walutomatu jest niewielka prowizja od wartości transakcji.

> Przeczytaj więcej o prowizji za wymianę w naszym poradniku >    

Drugi serwis spółki Currency One (InternetowyKantor.pl) działa na podobnych zasadach, jak stacjonarne kantory. Jego klienci mogą kupować i sprzedawać walutę po ustalonych kursach kantorowych. W odróżnieniu od Walutomatu serwis InternetowyKantor.pl zarabia dzięki spreadowi. Różnica pomiędzy kursami kupna i sprzedaży jest jednak znacznie niższa niż w przypadku banków i kantorów stacjonarnych. Dlatego InternetowyKantor.pl cieszy się sporą popularnością. Warto dodać, że korzysta z niego również wielu użytkowników Walutomatu.

Internauci sprzedają walutę znacznie taniej niż kantor i bank

Kursy oferowane przez użytkowników serwisu Walutomat są bardziej atrakcyjne od notowań, które ustalają banki i kantory stacjonarne. Potwierdzają to informacje przedstawione w poniższej tabeli. Po uwzględnieniu przykładowych kursów okazuje się, że klienci Walutomatu mogą liczyć na znaczne oszczędności. Punktem odniesienia dla zaprezentowanych wyników są kursy ustalone przez tradycyjne kantory i dwa wiodące banki (Getin Bank oraz Raiffeisen Polbank). Do notowań pochodzących z Walutomatu została już doliczona standardowa prowizja za wymianę (0,2%). Taki zabieg gwarantuje porównywalność kursów.

Warto zwrócić uwagę, że maksymalny poziom procentowej oszczędności w przypadku Walutomatu wyniósł aż 7,55%. Wspomniana wartość procentowa została obliczona po uwzględnieniu kursów zakupu euro. Takie notowania są istotne dla osoby, która chce sprzedać europejską walutę i wymienić ją na złotówki.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku Walutomatu maksymalny poziom oszczędności kursowych może wynosić około 8%.

Stopy oszczędności, które zostały obliczone dla innych walut wynoszą od 4,04% (zakup dolara w Walutomacie) do 5,38% (sprzedaż dolara w Walutomacie). Taki poziom różnic pomiędzy kursami również ma spore znaczenie. Dla przykładowego klienta Walutomatu, który sprzedał 10 000 dolarów amerykańskich, wymiana w banku oznaczałaby straty na poziomie 1579 zł – 1720 zł.

Po uwzględnieniu przykładowych notowań z kantorów stacjonarnych okazuje się, że użytkownik Walutomatu może zaoszczędzić od 1,02% do 1,12%. Prócz takich oszczędności kursowych równie istotny jest fakt, że wymiana za pośrednictwem Walutomatu nie wymaga wychodzenia z domu. Warto również pamiętać, że klienci kantorów stacjonarnych otrzymują środki w formie gotówkowej. Takie rozwiązanie jest kłopotliwe dla osób, które chcą wymienić większe kwoty lub dokonać szybkiego przelewu na inne konto bankowe.      

Wyniki zaprezentowane w poniższej tabeli opierają się na danych z jednego dnia roboczego. Po sprawdzeniu notowań pochodzących z dłuższego przedziału czasowego można stwierdzić, że obliczone stopy oszczędności zmieniają się tylko w niewielkim stopniu. Dlatego osoba wybierająca Walutomat może być pewna, że zaoszczędziła przynajmniej 4 – 5% w stosunku do kursów oferowanych przez banki. Oszczędność w relacji do kursów kantorowych może przekraczać 1%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Poziom oszczędności, na które mogą liczyć klienci Walutomatu przez cały czas jest zbliżony.

Prezentacja oszczędności kursowych, które mogą osiągnąć klienci serwisu Walutomat

Nazwa instytucji wymieniającej walutę/pośredniczącej w wymianie

Koszt zakupu

1 euro

Koszt zakupu

1 dolara

amerykańskiego

Koszt zakupu

1 franka szwajcarskiego

Koszt zakupu

1 funta brytyjskiego

Zapłata za

1 sprzedane

euro

Zapłata za

1 sprzedanego dolara

Zapłata za

1 sprzedanego funta

Walutomat

(uwzględniono standardową prowizję za wymianę – 0,2%)

4,2184 zł

3,2142 zł

3,4949 zł

5,2752 zł

4,2115 zł

3,1977 zł

5,2444 zł

Kantor stacjonarny (uwzględniono średni kurs kantorowy)

4,2613 zł

3,2489 zł

3,5333 zł

5,3345 zł

4,1656 zł

3,1635 zł

5,1871 zł

Getin Bank

4,3081 zł

3,3441 zł

3,6721 zł

3,8936 zł

3,0257 zł

Raiffeisen Polbank

4,4046 zł

3,3436 zł

3,6616 zł

5,5026 zł

3,9886 zł

3,0398 zł

5,0026 zł

Oszczędność użytkowników Walutomatu w stosunku do średniego kursu kantorowego

1,02%

1,08%

1,10%

1,12%

1,09%

1,07%

1,09%

Oszczędność użytkowników Walutomatu w stosunku do kursów bankowych

4,41%

4,04%

5,07%

4,31%

7,55%

5,38%

4,61%

Zobacz także: Dlaczego kursy walut w Internecie są bardziej atrakcyjne?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także