Czy mogę wykonać wypłatę na rachunek zagraniczny?

W chwili obecnej nie udostępniamy usługi wypłaty środków na rachunki prowadzone w zagranicznych bankach. Możliwe, że w przyszłości udostępnimy taką funkcjonalność.