Czy mogę wykonać wypłatę na rachunek zagraniczny?

Tak, ale musisz być właścicielem rachunku zagranicznego.

Lista krajów, do których umożliwiamy odesłanie przelewów zagranicznych:

– Austria
– Belgia
– Bułgaria
– Chorwacja
– Czechy
– Dania
– Estonia
– Finlandia
– Francja
– Grecja
– Hiszpania
– Holandia
– Irlandia
– Islandia
– Litwa
– Luksemburg
– Łotwa
– Malta
– Niemcy
– Norwegia
– Portugalia
– Rumunia
– Słowacja
– Słowenia
– Szwajcaria
– Szwecja
– Węgry
– Wielka Brytania
– Włochy