pl
Strona główna > Poradniki > Jak zapłacić mandat z zagranicy?

Jak zapłacić mandat z zagranicy?

27 lip 2022

Zdążyłeś już zapomnieć o wyjeździe za granicę, aż pewnego dnia przychodzi do Ciebie list przypominający niedawną podróż. Niezbyt oczekiwany list, który okazuje się mandatem. Czy miałeś prawo być ukarany za wykroczenie drogowe poza granicami Polski? Oczywiście, że tak. Jeszcze kilkanaście lat temu kierowcy zastanawiali się, czy jest sens płacić mandat z zagranicy, czy lepiej go po prostu zignorować. Jednak od pewnego czasu w ramach Unii Europejskiej rozwijany jest transgraniczny system przekazywania danych o kierowcach, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Polepszyła się także egzekucja płatności za mandaty. Skończyły się czasy bezkarności kierowców za granicą. Krajowe Punkty Informacyjne bardzo sprawnie odnajdują i udostępniają podmiotom dane, które są niezbędne do zidentyfikowania właściciela auta, który złamał przepisy za granicą. Czasami mandat z zagranicy przychodzi nawet po kilkunastu dniach.  

fotoradar

Mandat za granicą ‒ w jaki sposób go otrzymamy? 

W sytuacji, gdy za granicą przekroczymy prędkość i zatrzyma nas policja, wówczas najczęściej konieczne będzie uregulowanie mandatu na miejscu. Kiedy jednak wykroczenie zostanie zarejestrowane przez fotoradar, wówczas w formie listu poleconego przyjdzie do nas do domu zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu. Dowiemy się z niego również o wysokości mandatu, procedurach płatności oraz otrzymamy informację o tym, jak złożyć odwołanie według prawa kraju wysyłającego zawiadomienie. Przepisy unijne uregulowały kwestie językowe, jednak nie jest to obowiązkowe. Mandat z zagranicy może trafić do polskiego sądu i zostać uznany oraz skierowany do egzekucji. Warto pamiętać, że w wielu krajach im dłużej będziemy zwlekać z uregulowaniem kary, tym bardziej będzie ona rosnąć. 

Jak zapłacić mandat z Czech?

W przypadku, gdy złapie nas fotoradar w Czechach, otrzymamy listowanie zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z żądaniem uiszczenia mandatu w koronach czeskich. Termin płatności wynosi 15 dni, jednak nie jest to liczone tak, jak w przypadku polskich pism urzędowych. Trzeba dokładnie się wczytać w treść pisma, a jeżeli jest po czesku lepiej zwrócić się do organu wysyłającego polecenie do zapłaty. W Czechach mandaty za łamanie przepisów drogowych są stosunkowo wysokie – przykładowo w przypadku przekroczenia prędkości do 5 km/h stawki zaczynają się od 1000 koron czeskich. Jeżeli będzie to 50 km/h wówczas mandat może wynieść nawet 10000 CZK, czyli ponad 1900 zł. Jednak jak zapłacić mandat z Czech w praktyce? Najlepiej przelewem elektronicznym typu “our”, numer konta odbiorcy trzeba zapisać w międzynarodowym formacie IBAN. 

Jak zapłacić mandat z Francji?

Polityka karania piratów drogowych we Francji jest wyjątkowo restrykcyjna. W przypadku zatrzymania cudzoziemca za popełnienie wykroczenia drogowego policja lub żandarmeria mogą zatrzymać dokumenty kierowcy do czasu uregulowania mandatu, co uniemożliwia dalszą jazdę. W przypadku przekroczenia prędkości o 40 km/h kierowca może utracić uprawnienia do kierowania pojazdami.  Fotoradary we Francji są praktycznie na każdym kroku. Francja, inwestując w nowoczesne i bardzo wydajne fotoradary z łatwością czyha na piratów drogowych. Urządzenia potrafią wyłapać również przekroczenia prędkości nawet o 1 km/h. Oczywiście uwzględnia się margines błędu w odczycie pomiaru na poziomie 5 km/h przy prędkości do 100 km/h oraz 5% powyżej 100 km/h. Może się to wydawać bardzo łagodnym podejściem dla kierowców, jednak służby we Francji nie przewidują żadnych odstępstw od tej reguły. Francja fotoradary uważa za inwestycję w bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o wysokość mandatów to jest bardzo drogo, na dodatek wysokość zobowiązania wzrasta jeżeli przekraczamy termin jego płatności. Przykładowo, otrzymaliśmy mandat w wysokości 45 euro, którego termin płatności wynosi 15 dni, jednak w przypadku opóźnień kwota może wzrosnąć do nawet 180 euro. Sprawca wykroczenia drogowego otrzymuje listownie zawiadomienie o mandacie. Dodatkowo do przesyłki dołączone są dwa druki: Instrukcja jak zapłacić mandat oraz formularz podania o zwolnienie z opłaty. Mandat z Francji można uregulować na wiele sposobów, poprzez smartfon i dedykowaną aplikację do opłaty grzywien oraz uproszczoną wersję strony internetowej. Płatności można również dokonać osobiście w urzędzie Centre des finances publiques, jeżeli znajdujemy się na terenie Francji. Oczywiście możemy również wysłać środki za pomocą zwykłego przelewu, jednak jego tytuł musi być dokładnie taki sam jak w otrzymanym piśmie. W innym przypadku grzywna z Francji nie zostanie opłacona. 

Jak zapłacić mandat z Włoch? 

We Włoszech, podobnie jak we Francji nie możemy liczyć na niskie opłaty za wykroczenia drogowe. Możemy otrzymać dwa rodzaje mandatów. Mandat natychmiastowy, czyli płatny od razu po zdarzeniu. Jednak policjanci w niektórych przypadkach mogą się zgodzić na zapłatę 25% wartości grzywny, a pozostałą kwotę ukarany kierowca może uregulować przelewem. Mandat zaoczny we Włoszech zwykle jest wystawiany najczęściej przy przekroczeniu prędkości, którą zarejestrował fotoradar. Jest on wysyłany na adres zameldowania kierowcy, który dopuścił się wykroczenia. Mandat zaoczny powinien zostać doręczony w formie listu poleconego do 90 dni. Wówczas mamy 60 dni, aby uregulować karę, jeżeli nie zrobimy tego w podanym terminie grzywna można wzrosnąć nawet dwukrotnie. Taryfikator mandatowy jest dosyć przejrzysty. W sytuacji przekroczenia prędkości do 10 km/h musimy liczyć się karą w przedziale 39-159 euro. Jak zapłacić mandat z Włoch? Najprościej przelewem internetowym, za racji, że kara musi być uregulowana w euro, to płatność nie będzie problematyczna. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także