pl
Strona główna > Poradniki > Zagraniczny wyjazd a waluty – o czym pamiętać?

Zagraniczny wyjazd a waluty – o czym pamiętać?

23 lut 2015

Wielu klientów serwisu Walutomat kupuje walutę przed zagranicznym wyjazdem. W takiej sytuacji wymiana za pośrednictwem Internetu pozwala na zaoszczędzenie nawet 8% (w stosunku do kursów proponowanych przez banki). Korzystne warunki zakupu waluty są ważne, ale osoba wybierająca się za granicę musi również pamiętać o kilku innych kwestiach finansowych. Dlatego z myślą o użytkownikach Walutomatu przygotowaliśmy artykuł, który zwraca uwagę na dodatkowe koszty płatności walutowych.

Za granicą lepiej nie wypłacać gotówki ze zwykłego konta

Każdy użytkownik Walutomatu posiada przynajmniej jedno konto rozliczane w obcej walucie. Walutowy rachunek pozwala na uniknięcie automatycznego przewalutowania środków. Warto przypomnieć, że taka operacja odbywa się zawsze wtedy, gdy waluta przychodzącego przelewu jest niezgodna z walutą konta. Przykładowo wpłata euro na złotówkowy rachunek skutkuje automatycznym przeliczeniem środków na PLN. W trakcie przewalutowania bank stosuje swój kurs sprzedaży waluty, który jest bardzo niekorzystny.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kurs, który bank stosuje podczas przewalutowania, jest bardzo niekorzystny (ze względu na wysoki spread).

Do przewalutowania dochodzi również wtedy, gdy posiadacz konta prowadzonego w PLN chce wypłacić walutę z zagranicznego bankomatu. Wówczas bank odejmuje z rachunku klienta kwotę, która została przeliczona na złotówki według niekorzystnego kursu. Koszty wypłacenia waluty ze złotówkowego konta zwykle powiększa również dodatkowa prowizja (2 – 3% wartości operacji).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Posiadacz złotówkowego konta po wypłacie gotówki z zagranicznego bankomatu zawsze poniesie koszty przewalutowania. W takiej sytuacji większość banków pobiera też dodatkową prowizję (2-3% wartości wypłaty).

Posiadacze kont walutowych również nie unikną opłat

Osoby posiadające konto walutowe z kartą przed wypłaceniem gotówki z zagranicznych bankomatów nie muszą obawiać się kosztów przewalutowania. Wyjątek stanowi sytuacja, w której maszyna należąca do zagranicznego banku, obsługuje walutę inną niż wkładana karta debetowa. Wspomniany problem dotyczy klientów krajowych banków. Ich karty do kont walutowych zwykle są rozliczane tylko w euro lub dolarach amerykańskich. Użycie takich „debetówek” w bankomacie wypłacającym np. funty brytyjskie będzie skutkowało automatycznym przewalutowaniem. Dla osób, które wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, odpowiednią ofertę ma tylko Alior Bank, BZ WBK, PKO BP, T-Mobile Usługi Bankowe i mBank. Wspomniane instytucje jako jedyne mogą wydać kartę debetową, która jest rozliczana w funtach brytyjskich.           

ZWRÓĆ UWAGĘ: Posiadacz konta walutowego również może ponieść koszty przewalutowania. Taka sytuacja jest możliwa, jeżeli zagraniczny bankomat obsługuje inną walutę niż karta debetowa. 

Posiadacze kont walutowych powinni również wiedzieć, że większość krajowych banków pobiera prowizję za wypłatę środków z zagranicznego bankomatu. Tylko osoby posiadające walutowe konto w BPH nie muszą obawiać się dodatkowych kosztów (patrz poniższa tabela). Wspomniana instytucja pozwala na bezpłatne pobieranie EUR oraz USD z zagranicznych bankomatów i kas bankowych. Za konto z taką funkcjonalnością trzeba zapłacić 5 zł/m-c (karta debetowa jest bezpłatna). Na zwolnienie z comiesięcznego kosztu mogą liczyć posiadacze niektórych rachunków złotówkowych prowadzonych w PLN (np. Kapitalnego Konta). 

ZWRÓĆ UWAGĘ: Zdecydowana większość posiadaczy kont walutowych mimo braku przewalutowania musi ponosić koszty związane z wypłatą gotówki za granicą.

W przypadku pozostałych rachunków opłata za pobranie gotówki z zagranicznego bankomatu lub kasy banku zwykle nie przekracza równowartości 10 zł – 15 zł. Wyjątek stanowią konta prowadzone przez ING Bank Śląski, Pekao, PKO BP oraz mBank (patrz poniższe zestawienie). Wspomniane instytucje pobierają prowizję zależną od wartości wypłaty. Co ważne, maksymalna wysokość takiego kosztu nie jest limitowana.

Osoby, które nie chcą płacić za pobranie gotówki z zagranicznego bankomatu, powinny zainteresować się usługą Cashback. Dzięki niej można wypłacić gotówkę przy okazji zakupów w sklepie współpracującym z operatorami kart płatniczych (VISA, MasterCard). Krajowe banki zwykle nie pobierają opłat za korzystanie z usługi Cashback (zarówno w Polsce jak i poza jej granicami).  

ZWRÓĆ UWAGĘ: Usługa Cashback pozwala na wypłatę gotówki w zagranicznych punktach handlowych. Korzystanie z niej zwykle jest bezpłatne. Cashback może być ciekawą alternatywą dla kosztownych wypłat z zagranicznych bankomatów. 

Wiodące krajowe banki: koszty korzystania z kont walutowych oraz dołączonych kart

Nazwa banku

 

Nazwa konta

Opłata za prowadzenie konta walutowego

Opłata za kartę do konta walutowego

Opłata/prowizja za wypłatę gotówki poza granicami kraju

Alior Bank

Konto walutowe

0 zł

5 zł/m-c

placówka zagranicznego banku/bankomat: 5 zł

BPH

Konto walutowe

5 zł/m-c (0 zł dla posiadaczy rachunków: Srebrny Sezam,

Sezam Max, Złoty

Sezam, Maksymalne

konto, Kapitalne Konto)

0 zł

0 zł

BZ WBK

Konto24 Walutowe

0 zł

10 zł/rok

(przez pierwszy rok opłata nie pobierana)

bankomat: 1,50 EUR/1,50 USD/1,50 GBP

mBank

eMax w walucie obcej

0 zł

30 zł/rok

bankomat: prowizja 3,00%

placówka zagranicznego banku: 10 zł + prowizja 3,00%

Millennium Bank

Konto Walutowe

0 zł (jeżeli konto zostało założone przez Millenet – w przeciwnym razie 1GBP/1EUR/2 CHF/2 USD miesięcznie)

1 EUR/m-c

bankomat: 2 EUR

ING Bank Śląski

Konto walutowe

0 zł

1,50 zł/m-c

placówka zagranicznego banku/bankomat: prowizja 3,00%, min. 5 zł

Pekao

Eurokonto walutowe

1,10 USD/0,99 EUR/

1,39 CHF/0,69 GBP co miesiąc

1,10 USD lub 0,99 EUR, jeżeli klient wykonał w miesiącu przynajmniej 4 transakcje –

w przeciwnym razie: 1,90 USD/1,59 EUR co miesiąc

bankomaty grupy UniCredit: 0 zł

pozostałe wypłaty: 4,00% min. 4,30 USD lub 2,90 EUR

PKO BP

Rachunek walutowy

5 zł (0 zł dla posiadaczy rachunków Złote Konto i Konto Platinium)

6 EUR/8 USD/5 GBP co roku

bankomat: 1,50 EUR/1,50 USD/1,50 GBP

placówka zagranicznego banku: prowizja 1,5%

T-Mobile Usługi Bankowe

Konto walutowe

0 zł

0 zł

placówka zagranicznego banku/bankomat: 5 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków (dane z dnia 18 września 2014 r.)

W razie potrzeby warto skorzystać z polskiego e-kantoru

Osoby wyjeżdzające za granicę powinny pamiętać o jeszcze jednej kwestii, która dotyczy rozliczeń walutowych. W trakcie zagranicznych wojaży dość często okazuje się, że zakupiona waluta nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z usług Walutomatu i wymienić środki przez Internet. Wymiana złotówek w zagranicznych kantorach stacjonarnych nie jest opłacalna ze względu na niekorzystne kursy. Szczególnie wysokie koszty zakupu obcej waluty poniosą osoby przebywające w dużych metropoliach lub ośrodkach turystycznych.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W trakcie zagranicznej podróży dodatkową walutę warto kupować za pośrednictwem Walutomatu. Takie rozwiązanie jest tańsze niż wymiana w lokalnych kantorach.  

Zobacz także nasz kurs wymiany dla podróżujących:

Zobacz także: Jak najlepiej płacić w Strefie Euro?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także