pl
Strona główna > Poradniki > Walutomat, czyli bezpieczna alternatywa dla kantoru

Walutomat, czyli bezpieczna alternatywa dla kantoru

06 mar 2015

Walutomat posiada już ponad 2500 pozytywnych opinii w serwisie Opineo.pl, a jego sumaryczna ocena to 9,4 punktu na 10 możliwych. Komentarze naszych użytkowników to gwarancja bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług. Mimo tego przygotowaliśmy specjalny informator dla osób, które wciąż obawiają się wymiany walut za pośrednictwem naszego serwisu. Mamy nadzieję, że nasze argumenty rozwieją wszystkie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez Walutomat.

Walutomat działa nieprzerwanie od listopada 2009 roku        

Serwis Walutomat był pierwszym serwisem wymiany walut online w Polsce, ale także na świecie. Pierwszy dzień jego działalności (12 listopada 2009 roku) wyznacza początek całego rynku internetowej wymiany walut. W kwietniu 2010 roku powstał kolejny serwis tego typu – e-kantor InternetowyKantor.pl. Od września 2013 r. oba serwisy zarządzane są przez spółkę Currency One. Serwisy mają różne modele działania. InternetowyKantor.pl podobnie jak tradycyjne punkty wymiany kupuje i sprzedaje walutę. Walutomat tylko pośredniczy w transakcjach, które są wykonywane przez jego użytkowników.

Warto nadmienić, że od początku nieprzerwanej działalności Walutomatu 135 000 jego klientów wymieniło już ponad 10 miliardów złotych..

ZWRÓĆ UWAGĘ: Od listopada 2009 roku z usług serwisu Walutomat skorzystało już 135000 klientów. Te osoby wymieniły środki o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych.

Właściciel Walutomatu jest liderem krajowego rynku

Serwis Walutomat należy do poznańskiej firmy Currency One. Ta spółka akcyjna obecnie posiada około 50% udziałów w krajowym rynku wymiany walut online. O jej wiarygodności świadczy duża wartość kapitału zakładowego – 3 450 000 zł. Żadna z firm, które prowadzą wymianę walut przez Internet, pod tym względem nie może konkurować z Currency One.

Spółka Currency One jest zarejestrowana na terenie Polski i podlega krajowemu prawu. Dzięki szybkiemu rozwojowi prowadzonych serwisów (Walutomat.pl oraz InternetowyKantor.pl) z usług wspomnianej spółki skorzystało już ponad 266 000 klientów. Warto dodać, że Currency One posiada Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo oraz tytuł Rzetelnej Firmy. Te wyróżnienia, które są przyznawane pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, potwierdzają dobrą kondycję finansową spółki. Ponadto, bieżący nadzór nad stanem jej finansów sprawuje renomowana firma audytorska Grant Thornton, a spółka corocznie publikuje dla użytkowników i mediów swoje wyniki finansowe zebrane w sprawozdaniach finansowych.  

ZWRÓĆ UWAGĘ: Spółka akcyjna Currency One, która jest właścicielem serwisu Walutomat, posiada znacznie wyższy kapitał zakładowy niż konkurenci (3 450 000 zł).

Działalność Walutomatu kontrolują organy państwowe

Ze względu na charakter swojej działalności spółka Currency One podlega również nadzorowi prowadzonemu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ten organ administracji centralnej sprawdza legalność prowadzonych operacji. Kontrolę nad wykorzystaniem danych klientów sprawuje natomiast Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Warto wspomnieć, że Currency One prócz wypełniania wszystkich obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych stosuje również dodatkową zasadę. Zgodnie z nią dane użytkowników Walutomatu oraz InternetowyKantor.pl nie są udostępniane innym firmom. Takie rozwiązanie gwarantuje, że poufne informacje na temat sytuacji finansowej klientów są zupełnie bezpieczne.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Spółka Currency One nie sprzedaje (i nie będzie sprzedawała) danych osobowych swoich klientów. Jej działania regularnie kontrolują organy państwowe (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej).

Przed wymianą obydwie strony muszą wpłacić środki

Bezpieczeństwo wymiany walut za pośrednictwem Walutomatu zwiększają również określone rozwiązania finansowe. Firma Currency One kładzie duży nacisk na przejrzyste zasady dysponowania pieniędzmi klientów. Te środki po wpłaceniu przez cały czas są przechowywane na rachunkach należących do Currency One. Właściciel serwisu nie wykorzystuje pieniędzy użytkowników Walutomatu do inwestycji lub finansowania swojej działalności. Osoba, która przekazała środki do swojego portfela w serwisie Walutomat, może je wypłacać bez żadnych ograniczeń.

Trzeba pamiętać, że obowiązek wcześniejszego przekazania pieniędzy zapewnia obustronne bezpieczeństwo wymiany. Dzięki zasadom stosowanym przez Walutomat strony transakcji zawsze posiadają środki potrzebne do zapłaty za walutę.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przed rozpoczęciem wymiany każdy użytkownik Walutomatu musi wpłacić odpowiednią sumę. Te środki trafiają na konto firmy Currency One i nie są wykorzystywane do finansowania jej działalności.

Solidne zabezpieczenia strzegą danych i pieniędzy

Zintegrowana polityka bezpieczeństwa, którą stosuje Currency One, ma również przełożenie na techniczne aspekty działania Walutomatu. Połączenie internetowe z tym serwisem jest zabezpieczone przy pomocy 256-bitowego klucza szyfrującego. Identyczny poziom zabezpieczeń obecnie stosują krajowe banki. Bieżącą kontrolę nad działaniem Walutomatu sprawuje amerykańska firma GeoTrust Inc., która jest liderem w branży bezpieczeństwa sieciowego.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Serwis Walutomat jest tak samo bezpieczny jak każdy system bankowości internetowej.

Dodatkowe zabezpieczenie, które stosuje Walutomat, polega na potwierdzeniu każdej wypłaty z portfela przy pomocy kodu SMS-owego. Indywidualny kod jest przesyłany na numer telefonu, który użytkownik podał podczas zakładania bezpłatnego konta. W kontekście rejestracji warto również nadmienić, że serwis Walutomat sprawdza zgodność danych z powiązanego rachunku bankowego oraz informacji podanych przez użytkownika. Takie rozwiązanie zapobiega ewentualnej kradzieży środków.

Zobacz, dlaczego Walutomat.pl jest bezpieczny

bezpieczenstwo

Zobacz także: Jak po raz pierwszy skorzystać z Walutomatu?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także