pl
Strona główna > Poradniki > Stopy procentowe a kursy walut

Stopy procentowe a kursy walut

06 lis 2019

Bardzo często w komentarzach walutowych czytamy o decyzjach banków centralnych w sprawie stóp procentowych. Widzimy też, że często kursy walut po samych decyzjach odpowiednich gremiów wyraźnie zmieniały swoją wartość. Co więcej, często reagują już na samą zapowiedź zmian stóp procentowych.

Czym są stopy procentowe? 

Stopy procentowe to jeden z instrumentów, jakie posiadają w swoim asortymencie banki centralne. To seria wskaźników, po której banki te rozliczają określone czynności. W ten sposób regulowana jest rynkowa stopa procentowa zarówno względem tego ile płacimy za kredyty, jak i ile dostajemy na lokatach. Jeżeli stopa procentowa rośnie, to znaczy, że banki komercyjne będą drożej pożyczać pieniądze z banku centralnego, ale też drożej będą je mogły oddać w depozyt.

Kursy walut a stopy procentowe

Jaki ma to wpływ na kursy walut? To właśnie ustalanie oprocentowania ma istotny wpływ. Im wyższe stopy procentowe tym chętniej inwestorzy kupują daną walutę, by trzymać ją na lokatach i w innych bezpiecznych instrumentach. Te same wysokie stopy procentowe powodują, że klienci mniej chętnie wezmą w danej walucie kredyt by zainwestować w drugą. W rezultacie rośnie popyt na daną walutę i spada jej podaż. Skoro pojawia się nadwyżka popytu nad podażą, by zniwelować nierównowagę rośnie cena danej waluty. W ten sam sposób tylko w przeciwną stronę reagują waluty, gdy stopy procentowe spadają.

Warto pamiętać, że stopy procentowe dotyczą tylko jednej waluty a nie pary walutowej jak kurs. Zatem w sytuacji analizy pary walutowej należy obserwować zmiany obu stron, a nie tylko jednej. Skoro np. w Polsce stopy procentowe się utrzymają na tym samym poziomie a w USA spadną to należy się spodziewać przenoszenie kapitału z USA do Polski, a zatem, przekładając na kursy walut – umocnienia złotego względem dolara.

Ważne zapowiedzi banków centralnych

W przypadku stóp procentowych warto pamiętać jednakże o jednej podstawowej zasadzie: inni inwestorzy też poszukują informacji z rynku. W rezultacie rynki często reagują na zmiany oczekiwań. Z tego powodu często ważniejsze są konferencje członków banków centralnych, gdzie zapowiadają oni zmiany polityki monetarnej niż same zmiany. Skoro inwestorzy wiedzą wcześniej, że stopy procentowe spadną, to już wcześniej zawierają odpowiednie transakcje. W rezultacie sama decyzja nie przynosi większego wpływu.

Prawidłowość ta była wyjątkowo dobrze widoczna na trzech ostatnich posiedzeniach Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Jest to gremium w USA, które odpowiada za decyzję w sprawie stóp procentowych. Za każdym razem rynki, zgodnie z późniejszą decyzją, były przekonane, że do obniżki stóp dojdzie. Dlatego też po samych posiedzeniach reakcje rynków nie były zbyt silne. Trochę zmian było, bo nie zawsze inwestorzy byli jednomyślni. Znacznie ważniejsze były jednak wypowiedzi członków samego gremium w tym w szczególności prezesa Jerome Powella.

Obecnie Banki centralne bardzo często starają się prowadzić otwarty dialog z rynkiem, by unikać nadmiernej zmienności na walutach po ważnych ogłoszeniach. Komunikując pewne rzeczy wcześniej, ruch ten jest już uwzględniony w cenach przed samą decyzję. Nie zmienia to faktu, że wciąż zdarzają się niespodzianki.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także