pl
Strona główna > Poradniki > Ile pieniędzy możesz zabrać ze sobą za granicę?

Ile pieniędzy możesz zabrać ze sobą za granicę?

01 cze 2021

Czy istnieją jakieś ograniczenia prawne w zakresie przewozu gotówki za granicę? Niestety tak. Mimo że pieniądz elektroniczny jest już dla prawie każdego powszechny, to jednak może przytrafić się konieczność użycia gotówki. Podróż samolotem lub samochodem z walizką pełną banknotów nie jest problemem, o ile wiemy, czy powinniśmy zgłosić przewożoną kwotę.

Prawodawstwo a rzeczywistość

Gotówkę można oczywiście przewozić przez granicę, natomiast w pewnych przypadkach trzeba złożyć pisemną deklarację przy odprawie celnej lub do Straży Granicznej. Dokument dotyczący deklaracji przewozu pieniędzy trzeba uzupełnić o takie informacje jak: kwota, jaka waluta jest przewożona, dokładna ilość banknotów i monet, jakie się ma przy sobie. Koniecznym jest również zgłoszenie środków, które zostały już wycofane z obiegu. Według prawa unijnego przepisy dotyczą nie tylko gotówki, ale także papierów własnościowych i dokumentów, które pełnią funkcje środka płatniczego, złota i platyny dewizowej. Oprócz gotówki zgłosić należy czeki, weksle, przekazy pieniężne, ale nie karty płatnicze, które nie są środkami pieniężnymi i ich nie musimy zgłaszać. 

Niezależnie jakim środkiem transportu podróżujemy, to w każdym przypadku, gdy posiadamy wyższą kwotę, musimy liczyć się z koniecznością zgłoszenia przewozu pieniędzy. Na granicach nielegalny przewóz gotówki (czyli niezgłoszony) może być odkryty podczas kontroli, przeszukiwania bagażu lub przez psy służbowe. Bardzo często służby celne korzystają właśnie z pomocy psów tropiących, które posiadają zdolność do wyszukiwania niezadeklarowanych pieniędzy. Przykładowo psy tropiące potrafią nawet odróżnić banknoty dolarów oraz złotówek. 

Przewóz gotówki poza granice Polski i Unii Europejskiej

Rozporządzenie Ministra Finansów, które weszło w życie w roku 2007 zakłada, że każdy podróżny wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Unii Europejskiej musi zgłosić organom celnym fakt posiadania gotówki w wysokości 10 tys. euro (czyli aktualnie około 45 tys. złotych) i powyżej. Dotyczy to także jej ekwiwalentu w innych walutach, ale również tych w aktywach typu obligacje, akcje, czy czeki podróżne. Jeżeli posiadamy kwotę mniejszą niż 10 tysięcy euro lub równoważność w innej walucie, to w takim przypadku nie musimy składać deklaracji dewizowej. 

Mogłoby się wydawać, że aktualnie rzadko kto podróżuje z taką ilością gotówki. Jednak przez dwa wakacyjne miesiące 2018 roku, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie odnalazła 1,5 mln euro w bagażach pasażerów, którzy odlatywali z warszawskiego portu lotniczego i postanowili nie zgłaszać przewozu środków finansowych. 

Przewóz pieniędzy przez granicę bez ograniczeń 

W przypadku przewozu pieniędzy w ramach strefy Schengen sytuacja wygląda inaczej. Deklaracja nie jest wymagana jeżeli przewozimy więcej niż 10 000 euro podczas przekraczania wewnętrznych granic w ramach Unii Europejskiej. Jednak warto pamiętać, że nie wszystkie kraje członkowskie UE należą do strefy Schengen. 

Kiedy wyjeżdżamy za granicę do kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, zawsze powinniśmy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w konkretnym państwie. Pozwoli to nam uniknąć ewentualnych kar jeżeli przewieźlibyśmy przez granicę kwotę wyższą, która wymaga zgłoszenia odpowiednim organom w państwie docelowym. 

Niezgłoszenie przewożenia środków pieniężnych powyżej określonych kwot to łamanie prawa, może to skutkować karą grzywny za popełnione wykroczenie skarbowe (nawet do 50% przewożonej kwoty). 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także