pl
Strona główna > Poradnik > Od czego zależy czas i koszt przelewu?

Od czego zależy czas i koszt przelewu?

08 maj 2015

Osoby wykonujące przelew między bankami zwracają uwagę na dwa czynniki: czas realizacji takiego zlecenia oraz jego koszt. Wspomniane kwestie stają się szczególnie istotne w przypadku przelewów walutowych. Operacje rozliczane w obcej walucie zwykle są bardziej kosztowne i trwają nieco dłużej. Dlatego Walutomat posiada konta w największych krajowych bankach. Dzięki takiemu rozwiązaniu przelew walutowy szybko dociera do odbiorcy i nie jest obciążony opłatą po stronie klienta (sytuacja ta nie dotyczy mBanku).

Przelew wewnętrzny zwykle jest księgowany bardzo szybko

Czas realizacji przelewu zależy głównie od tego, w jakim banku znajduje się konto odbiorcy. Jeżeli obydwie strony transakcji mają rachunek prowadzony przez tę samą instytucję, to księgowanie będzie bardzo szybkie. Informacje o przelewach wewnętrznych (wykonywanych w ramach jednej instytucji) nie są przekazywane do innych banków. Dzięki temu środki znajdą się na koncie odbiorcy zazwyczaj już po kilkudziesięciu minutach (najpóźniej następnego dnia roboczego). Dłuższy czas księgowania występuje wtedy, gdy przelew wewnętrzny został zlecony w dniu wolnym od pracy albo wieczorem (od poniedziałku do piątku). W tym kontekście decydujące znaczenie mają zasady ustalone przez konkretny bank (zobacz poniższa tabela).  

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przelew wewnętrzny może zostać zaksięgowany następnego dnia, jeśli klient zlecił go wieczorem lub w dzień wolny od pracy. Dokładne zasady księgowania przelewów określa każdy bank.

Instytucje, w których Walutomat posiada swoje konto, szybko realizują przelew wewnętrzny (np. wpłatę środków potrzebnych do wymiany lub wypłatę waluty po wymianie). Warto jednak zaznaczyć, że czasy przelewów podane w poniższej tabeli nie uwzględniają problemów technicznych po stronie banku, które mogą wystąpić.

 

Czas realizacji przelewów związanych z wpłatą i wypłatą waluty przez klienta Walutomatu

Kierunek przelewu →

Internetowa wpłata waluty do Walutomatu

(przed wymianą)

Internetowa wypłata waluty z Walutomatu

(po wymianie)

Waluta przelewu →

PLN

Inne waluty

PLN

EUR

USD, GBP, CHF

Nazwa banku

PKO BP oraz Inteligo

30 minut (dni robocze od 8:00 do 23:00)

BZ WBK (w tym przejęty

Kredyt Bank)

Millennium Bank

Alior Bank
T-Mobile Usługi Bankowe

Pekao

30 minut (dni robocze od 8:00 do 20:00)

Deutsche Bank

30 minut (dni robocze od 8:00 do 19:00)

Nordea (obecnie PKO BP)

40 minut 

(dni robocze od 8:00 do 20:00)

40 minut 

(dni robocze od

8:00 do 16:30)

40 minut 

(dni robocze od 8:00 do 20:00)

40 minut 

(dni robocze od

8:00 do 16:30)

ING Bank Śląski

30 minut 

(dni robocze od

8:00 do 19:00)

30 minut

(dni robocze od

8:00 do 17:00)

30 minut

(dni robocze od

8:00 do 19:00)

30 minut

(dni robocze od

8:00 do 17:00)

BRE Bank 
(obecnie mBank MSP i korporacje)

od 2 godzin do 4 godzin 

(dni robocze od

10:00 do 18:00)

2 godziny (dni robocze

od 8:00 do 17:00)

Raiffeisen Polbank

30 minut (dni robocze od

8:00 do 20:30)

30 minut

(dni robocze od

8:00 do 15:00)

30 minut (dni robocze od

8:00 do 20:30)

30 minut

(dni robocze od

8:00 do 15:00)

mBank (w tym były Multibank)

od 2 godzin do

4 godzin (dni robocze od

9:00 do 17:00)

12 godzin (dni robocze od

9:00 do 17:00) – 2 pełne dni robocze

od 2 godzin do

4 godzin (dni robocze od

9:00 do 17:00)

4h – 24h (dni robocze od

9:00 do 17:00)

Pozostałe banki

(przelew zewnętrzny)

1 dzień roboczy

do 3 pełnych dni roboczych

(do 2 dni roboczych dla

przelewów SEPA w EUR)

1 dzień roboczy

do 2 dni roboczych

do 3 pełnych dni roboczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Walutomatu (z 14 maja 2015 r.)

Większość klientów Walutomatu w ogóle nie płaci za przelew

Kolejną zaletą przelewów wewnętrznych jest brak jakichkolwiek kosztów. Klienci tych banków, w których Walutomat posiada swoje konta, za darmo wysyłają walutę przeznaczoną do wymiany i wypłacają swoje środki (zobacz kolejne zestawienie). Jedyny wyjątek stanowi mBank (część dla klientów detalicznych). Za zwrotny przelew walutowy do wspomnianej instytucji klient Walutomatu zapłaci 5 zł.

Jeżeli chodzi o banki, w których Walutomat nie posiada konta, to koszt przelewu zależy od oferty banku. Za wypłatę środków do mniej popularnych banków Walutomat pobiera 4 zł (waluta przelewu: EUR) lub 9 zł (waluta przelewu: USD, GBP, CHF).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Zdecydowana większość użytkowników Walutomatu nie płaci za przelewy. Kosztów związanych z przesłaniem pieniędzy nie poniosą klienci dziewięciu banków, w których Walutomat posiada swoje konto.

 

Koszt realizacji przelewów związanych z wpłatą i wypłatą waluty przez klienta Walutomatu

Kierunek przelewu →

Internetowa wpłata waluty do Walutomatu

(przed wymianą)

Internetowa wypłata waluty z Walutomatu

(po wymianie)

Waluta przelewu →

PLN

Inne waluty

PLN

EUR

USD, GBP, CHF

Nazwa banku

PKO BP (w tym Inteligo oraz przejęta Nordea)

0 zł

BZ WBK (w tym przejęty

Kredyt Bank)

Millennium Bank

Alior Bank
T-Mobile Usługi Bankowe

Raiffeisen Polbank

Pekao

ING Bank Śląski

Deutsche Bank

BRE Bank 
(obecnie mBank MSP i korporacje)

mBank (w tym były Multibank)

0 zł

0 zł

5 zł*

Pozostałe banki

(przelew zewnętrzny)

W zależności od aktualnej tabeli opłat i prowizji banku

0 zł

4 zł*

9 zł*

*- Opłata zostanie przeliczona na wypłacaną walutę.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Walutomatu (z 14 maja 2015 r.)

Klienci banków, w których Walutomat nie posiada konta, przed wysłaniem środków przeznaczonych na wymianę powinni sprawdzić koszt przelewu. Zależy on od aktualnej tabeli opłat i prowizji. W celu obniżenia kosztów wpłaty do Walutomatu klienci mniej znanych banków powinni wybrać przelew SEPA (dla operacji w euro) lub przelew SWIFT bez opcji przyspieszających (data księgowania Spot). Osoby wykonujące przelew SWIFT muszą również pamiętać o wyborze opcji kosztowej SHA. Jest ona najbardziej opłacalnym wariantem.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba wysyłająca środki z banku, w którym Walutomat nie posiada konta, może ograniczyć ponoszone koszty poprzez zlecenie przelewu SEPA (dla euro) lub standardowego przelewu SWIFT z opcją kosztową SHA.

Zobacz także: Jak można najszybciej przesłać pieniądze?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także