pl
Strona główna > Poradniki > Ile kosztuje transakcja w Walutomacie?

Ile kosztuje transakcja w Walutomacie?

06 mar 2015

Walutomat jest serwisem społecznościowej wymiany walut, jego zadaniem jest pośredniczenie w transakcjach wykonywanych przez Użytkowników. Osoby korzystające z Walutomatu samodzielnie ustalają i akceptują kursy wymiany – omijają więc spread i wymieniają walutę taniej niż w tradycyjnych kantorach. Serwis od każdej sfinalizowanej transakcji pobiera niewielką prowizję, która wynosi 0,2% wymienionej kwoty (prowizja dotyczy tylko zrealizowanych zleceń wymiany walut).

Tak więc za wymianę każdych 1000 zł serwis naliczy tylko 2 złote prowizji.

Serwis Walutomat ustala prowizję z uwzględnieniem kwoty, która jest rezultatem wymiany. Prowizja wynikajca z zastosowania stawki 0,2% jest odejmowana od sumy, na którą klient wymienił walutę. Innymi słowy: po wymianie Użytkownik Walutomatu otrzymuje 99,80% kwoty wynikającej z zaakceptowanego kursu.

Prowizja jest obliczana w zakupionej walucie. Warto dodać, że kwota pobierana przez Walutomat nie może być niższa od:

  • 0,01 PLN (1 grosz)
  • 0,01 EUR (1 eurocent)
  • 0,01 USD (1 cent)
  • 0,01 GBP (1 pens)
  • 0,01 CHF (1 centym)

Przygotowany został rabat dla aktywnych Użytkowników Walutomatu. Po przekroczeniu określonej wartości miesięcznych transakcji naliczany jest rabat. Stawki stosowane przez Walutomat możesz sprawdzić w Tabeli rabatów na stronie Prowizje i rabaty.

Rabat jest ważny od chwili osiągnięcia danego obrotu do końca następnego miesiąca. Niższa prowizja jest naliczana od transakcji następującej po przekroczeniu progu rabatowego.

Klienci, którzy posiadają konta w bankach z którymi współpracujemy (Alior Bank/ T-Mobile Usługi Bankowe, BZ WBK, ING Bank, Millennium, mBank oddział korporacyjny, Pekao SA, PKO BP, Raiffeisen Polbank, Deutsche Bank) nie płacą za przelewy z i do Walutomatu. Pozostali Użytkownicy Walutomatu mogą ponieść niewielki koszt przelewu walutowego (4 zł, 5 zł lub 9 zł). Szczegóły znajdziesz tutaj.

Tak więc koszt wymiany w Walutomacie to prowizja + ewentualne koszty przelewu.

Każdy Użytkownik może pobrać fakturę, która uwzględnia wszystkie prowizje oraz ewentualne opłaty za przelew środków. Faktury dostępne są od pierwszego dnia następującego po miesiącu, którego one dotyczą.

Aby zobaczyć wystawione faktury VAT, należy przejść do zakładki w serwisie: > Faktury i opłaty

Na życzenie Użytkownika faktura VAT zostanie wysłana pocztą na adres aktualnie wprowadzony w profilu.Transakcje z serwisem Walutomat należy rozliczać tak samo jak wymianę za pośrednictwem tradycyjnego kantoru.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także