pl
Strona główna > Poradnik > Jakie konto powinien wybrać podróżny?

Jakie konto powinien wybrać podróżny?

22 kwi 2015

Trzy czwarte dorosłych Polaków posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR). Najpopularniejszym rodzajem ROR-ów są konta prowadzone w złotym. Takie rachunki nie będą przydatne dla osób wyjeżdzających za granicę. Klient banku, który chce używać złotówkowego konta w innym kraju (np. Niemczech lub Wielkiej Brytanii), poniesie wysokie koszty prowizji i przymusowych przewalutowań. Dlatego rachunek walutowy jest niezbędny dla każdej osoby, która wybiera się w zagraniczną podróż. Przed wyborem takiego konta trzeba m.in. zwrócić uwagę na koszty wypłacania gotówki za granicą.

Darmowa wypłata z zagranicznego bankomatu to rzadkość

Konta walutowe znajdują się w ofercie kilkunastu krajowych banków. Jednak nie wszystkie te banki wydają powiązaną kartę debetową (np. w euro). Dla osób wyjeżdzających za granicę taki dodatek do konta walutowego jest bardzo przydatny. Dlatego poniższa tabela prezentuje informacje na temat dziesięciu rachunków walutowych, które są powiązane z „debetówką” i dodatkowo nie wymagają otwierania dodatkowego ROR-u w tym samym banku.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Nie wszystkie banki oferujące konto walutowe wydadzą kartę debetową do takiego rachunku. Dodatkowe ograniczenie może polegać na konieczności otwarcia złotówkowego ROR-u w tym samym banku.

Po sprawdzeniu bankowych tabel opłat i prowizji okazuje się, że trzy rachunki zapewniają bezprowizyjne wypłaty z zagranicznego bankomatu. W przypadku T-Mobile Usług Bankowych zwolnienie ze wspomnianej opłaty obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. (jako rekompensata za wprowadzenie odpłatnych przelewów SEPA). Bank SMART i mBank też nie pobiera opłat za korzystanie z zagranicznego bankomatu. Pierwsza z wymienionych instytucji oferuje atrakcyjne konto „za zero”, które jest prowadzone tylko w euro. Klienci mBanku oraz T-Mobile Usług Bankowych dodatkowo mogą korzystać z rachunku i karty w dolarze amerykańskim lub funcie brytyjskim (patrz poniższe zestawienie). W przeciwieństwie do Banku SMART i T Mobile Usług Bankowych, mBank pobiera opłatę za obsługę karty debetowej (30 zł rocznie).

Osoby wybierające konto w euro, dolarze lub funcie powinny pamiętać, że bank nalicza dodatkowe koszty, jeśli waluta bankomatu nie zgadza się z walutą karty debetowej. W takiej sytuacji dochodzi do przewalutowania środków po niekorzystnym kursie, a konto klienta może obciążyć dodatkowa prowizja za zmianę waluty.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przed skorzystaniem z zagranicznego bankomatu trzeba sprawdzić, czy to urządzenie obsługuje taką samą walutę, jak nasza karta debetowa.

Prezentacja kont walutowych, które są oferowane razem z kartą debetową*

Nazwa banku

 

Nazwa konta

Waluty, w których może być rozliczane zarówno konto, jak i karta debetowa

Miesięczne opłaty za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej

Koszt wypłacenia gotówki z zagranicznego bankomatu

Koszt wypłacenia gotówki w kasie zagranicznego banku

Alior Bank

 

Konto walutowe

EUR, USD, GBP

Konto: 0 zł

Wydanie karty: 10 zł

Obsługa karty: 5 zł/m-c

5 zł (bankomaty Euronet i PlanetCash: 0 zł)

5 zł

BZ WBK

 

Konto24 walutowe

EUR, USD, GBP

Konto: 0 zł/m-c (2 jednostki waluty, gdy saldo niższe od 20 jednostek waluty)

Obsługa karty: 10 EUR/USD/GBP rocznie (zwolnienie w pierwszym roku)

1,50 EUR/USD/GBP

usługa niedostępna

Bank SMART

 

SMART Konto EU

EUR

Konto: 0 zł

Wydanie karty: 0 zł (jeśli klient ma inną kartę w Banku SMART – 5 EUR)

Obsługa karty: 0 zł (jeśli klient ma inną kartę w Banku SMART – 5 EUR/rok)

0 zł

usługa niedostępna

ING Bank Śląski

 

Rachunek walutowy

EUR

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 1,50 zł/m-c

3% wypłaty, min. 5 zł

3% wypłaty, min. 5 zł

mBank

 

eMAX walutowy

EUR, USD, GBP

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 30 zł/rok

0 zł

10 zł

Millennium Bank

 

Konto Walutowe

EUR

Konto: 0 zł (1 EUR jeśli konto nie zostało założone przez Millenet)

Obsługa karty: 1 EUR/m-c

2 EUR

usługa niedostępna

Pekao S.A.

 

Eurokonto Walutowe

EUR, USD

Konto: 1,1 USD/0,99 EUR miesięcznie

Obsługa karty: 1,9 USD/1,59 EUR miesięcznie (1,1 USD/0,99 EUR, gdy min. 4 transakcje bezgotówkowe w miesiącu)

4%, wypłaty, min.

4,3 USD/2,9 EUR (bankomaty UniCredit: 0 USD/EUR)

4%, wypłaty, min.

4,3 USD/2,9 EUR

PKO BP

 

Rachunek walutowy

EUR, USD, GBP

Konto: 5 zł/m-c (0 zł dla posiadaczy rachunków PLATINIUM i ZŁOTE KONTO)

Obsługa karty: 6,00 EUR/8,00 USD/5,00 GBP rocznie

1,5 EUR/USD/GBP

1,5% wypłaty

Raiffeisen Polbank

 

Konto Walutowe

EUR

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 10 EUR/rok

2 EUR

2 EUR

T-Mobile Usługi Bankowe

 

Konto walutowe

EUR, USD, GBP

Obsługa karty: 0 zł

Wydanie karty: 0 zł/10 zł

od 1 czerwca 2015 r.

5 zł/0 zł od 1 czerwca 2015 r.

5 zł

*- Tabela opracowana według danych z 29 kwietnia 2015 roku, uwzględniono konta walutowe niepowiązane z rachunkiem w PLN.

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków

Gotówkę za granicą można też wypłacić w bankowej kasie

Warto wspomnieć o dodatkowej możliwości wypłacania środków, którą dysponują posiadacze kont walutowych. Większość porównywanych banków pozwala na wypłatę gotówki w kasie zagranicznego banku. Ta instytucja nie musi być powiązana z krajowym bankiem, który obsługuje konto walutowe. Niekiedy wypłata gotówki w zagranicznym banku jest dobrą alternatywą dla operacji wykonywanej z użyciem bankomatu. Identyczne koszty za bankomatową i kasową wypłatę poza granicami kraju nalicza Alior Bank, ING Bank Śląski, Pekao oraz Raiffeisen Polbank (patrz powyższa tabela).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Klienci niektórych banków za granicą mogą wypłacać gotówkę w bankowych kasach. Koszt takiej operacji niekiedy jest wyższy od opłat i prowizji pobieranych za korzystanie z zagranicznych bankomatów.

Zobacz także: Która karta walutowa będzie najlepsza?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także