pl
Strona główna > Poradniki > Ile kosztuje transakcja w Walutomacie?

Ile kosztuje transakcja w Walutomacie?

06 mar 2015

Serwisy wymiany walut (takie jak Walutomat) pośredniczą w transakcjach wykonywanych przez swoich użytkowników – osoby prywatne i firmy. Dzięki takim portalom spotykają się osoby, które chcą sprzedać i kupić daną walutę. Serwis Walutomat podobnie jak każdy pośrednik pobiera niewielką prowizję za swoje usługi. Jego użytkownicy niekiedy mają pytania dotyczące wysokości i sposobu naliczania prowizji. Dla takich osób przygotowaliśmy artykuł, który powinien wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Za wymianę każdych 1000 zł serwis pobierze tylko 2 złote

Prowizja pobierana przez Walutomat jest jedynym kosztem korzystania z serwisu dla osób, które sprzedają walutę lub posiadają konto w jednym z  współpracujących banków (Alior Bank, BZ WBK, ING Bank Śląski, Millennium Bank, Pekao S.A., PKO BP oraz T-Mobile Usługi Bankowe, Nordea Bank, Kredyt Bank, Deutsche Bank). mBank korporacyjny i MSP pobiera opłaty za przelewy wewnętrzne. Pozostali użytkownicy Walutomatu mogą również ponieść niewielki koszt przelewu walutowego (4 zł, 5 zł lub 9 zł).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Koszty korzystania z Walutomatu ograniczają się do prowizji oraz ewentualnych opłat za przelew środków.

Zgodnie z regulaminem usług świadczonych przez Walutomat prowizja dotyczy tylko zrealizowanych zleceń wymiany walut. Jej stawka dla osób wykonujących transakcje o standardowej wartości (do 200 000 zł/m-c) wynosi 0,2%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku standardowej wartości transakcji (do 200 000 zł/m-c) prowizja serwisu Walutomat wynosi 0,2% (2 jednostki waluty za każde 1000 wymienionych).

Serwis Walutomat ustala prowizję z uwzględnieniem kwoty, która jest rezultatem wymiany. Prowizja wynikająca z zastosowania stawki 0,2% jest odejmowana od sumy, na którą klient wymienił walutę. Innymi słowy: po wymianie użytkownik Walutomatu otrzymuje 99,80% kwoty wynikającej z zaakceptowanego kursu (patrz poniższy przykład).

Użytkownik Walutomatu sprzedał 318 dolarów amerykańskich po kursie wynoszącym 3,1447. Zgodnie z kursem wymiany osoba kupująca USD zapłaci 1000 zł. Od wartości zrealizowanej transakcji serwis Walutomat obliczy prowizję. Wyniesie ona 2 złote (0,2% x 1000 zł). Dlatego na konto klienta, który sprzedał dolary amerykańskie wpłynie kwota 998 zł (99,80% sumy wynikającej z kursy wymiany).  

W przypadku odwrotnej transakcji (tj. wymiany złotówek) równowartość prowizji zostanie obliczona w zakupionej walucie. Warto dodać, że kwota pobierana przez Walutomat nie może być niższa od:

  • 0,01 PLN (1 grosz)
  • 0,01 EUR (1 eurocent)
  • 0,01 USD (1 cent)
  • 0,01 GBP (1 pens)
  • 0,01 CHF (1 centym)

Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego spółka Currency One jako posiadacz serwisu Walutomat wystawia fakturę VAT, w której są uwzględnione wszystkie prowizje oraz ewentualne opłaty za przelew środków. Taki dokument jest sporządzany na podstawie danych, które klient podał w trakcie rejestracji. Fakturę można pobrać i wydrukować po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie Walutomat. Osoba, która chce otrzymać taki dokument w wersji papierowej, wcześniej powinna złożyć odpowiednią dyspozycję.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Każdy użytkownik serwisu Walutomat może pobrać i wydrukować miesięczną fakturę, która uwzględnia pobrane opłaty za przelewy i prowizje.

Prowizja tylko nieznacznie wpływa na opłacalność wymiany

Prowizja pobierana przez serwis Walutomat tylko w niewielkim stopniu obniża oszczędności związane z atrakcyjnymi kursami wymiany. Świadczą o tym wyniki zaprezentowane w tabeli. Poniższe zestawienie przedstawia warunki sprzedaży waluty (1000 EUR) w Walutomacie, największym krajowym banku (PKO BP) oraz kantorze stacjonarnym.

W analizowanej sytuacji różnica pomiędzy ofertą banku i serwisu Walutomat jest ogromna. Klient PKO BP po sprzedaży 1000 euro uzyskałby kwotę niższą o 111,51 zł. W przypadku kantoru stacjonarnego, który stosuje średni kurs, analogiczna różnica wyniosłaby 14,81 zł. Taka kwota też może mieć znaczenie dla wielu osób.

Warto wspomnieć, że wszystkie podane wyniki uwzględniają prowizję zapłaconą przez klienta serwisu Walutomat. W analizowanym przykładzie wynosi ona 2 euro (8,39 zł według kursu wymiany).  

ZWRÓĆ UWAGĘ: Nawet po uwzględnieniu prowizji za wymianę Walutomat oferuje bardziej atrakcyjne kursy niż banki i kantory stacjonarne.

 

Porównanie warunków sprzedaży 1000 euro w serwisie Walutomat, banku i kantorze stacjonarnym

Nazwa instytucji wymieniającej walutę

Kurs kupna 1000 euro (EUR)

Dodatkowe koszty sprzedaży 1000 EUR

Kwota uzyskana po sprzedaży 1000 EUR

Różnica uzyskanej kwoty w stosunku do najlepszej oferty

Walutomat.pl

4,1937

(4,1853 po uwzględnieniu prowizji)

Prowizja wynosząca 2 euro (8,39 zł)

4185,31 zł

Kantor stacjonarny (uwzględniono średni krajowy kurs)

4,1705

4170,50 zł

– 14,81 zł

PKO BP

4,0738

4073,80 zł

– 111,51 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Walutomat.pl, PKO BP i Quantor.pl z 12 sierpnia 2014 r.

Aktywni użytkownicy Walutomatu otrzymają rabat

W ramach podsumowania chcielibyśmy przypomnieć o systemie rabatowym. Jest on przeznaczony dla najbardziej aktywnych klientów serwisu Walutomat. Takie osoby po przekroczeniu określonej wartości miesięcznych transakcji (200 000 zł) mogą liczyć na obniżkę prowizji. Stawki stosowane przez Walutomat wynoszą:

  • prowizja 0,2% – miesięczny obrót do 200 000 PLN
  • prowizja 0,15% (rabat 25% do końca następnego miesiąca) – miesięczny obrót powyżej 200 000 do 1 mln PLN
  • prowizja 0,1% (rabat 50% do końca następnego miesiąca) – miesięczny obrót powyżej 1 mln do 3 mln PLN
  • prowizja 0,08% (rabat 60% do końca następnego miesiąca) – miesięczny obrót powyżej 3 mln do 10 mln PLN
  • prowizja 0,06% (rabat 70% do końca następnego miesiąca) – miesięczny obrót powyżej 10 mln PLN

ZWRÓĆ UWAGĘ: System rabatowy serwisu Walutomat zapewnia pokaźne oszczędności firmom oraz pozostałym klientom, którzy realizują transakcje o dużej wartości.

Zobacz także: Jak można najszybciej przesłać pieniądze? 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także