pl
Strona główna > Poradniki > Dlaczego kursy walut w Internecie są bardziej atrakcyjne?

Dlaczego kursy walut w Internecie są bardziej atrakcyjne?

05 maj 2015

Każdy użytkownik Walutomatu, który wcześniej wymieniał walutę w banku lub kantorze stacjonarnym, zauważy spore różnice kursowe. W przypadku banków mogą one wynosić nawet 5% – 6%. Zatem warto zadać sobie tytułowe pytanie. Odpowiedź na nie można znaleźć, porównując sposób wymiany walut w banku, kantorze oraz Walutomacie.

Walutomat stawia na niską marżę i dużą liczbę transakcji

 Najważniejsze różnice między sposobem działania Walutomatu, banku i kantoru stacjonarnego zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. Osoba analizująca to zestawienie może zauważyć, że Walutomat zarabia w zupełnie inny sposób niż bank lub kantor stacjonarny. Osoby wymieniające walutę w tych tradycyjnych instytucjach muszą zaakceptować duży spread (różnicę między kursem kupna i sprzedaży waluty). Spread informuje m.in. o zysku, który osiąga instytucja wymieniająca walutę. W przypadku kantorów stacjonarnych średni spread wynosi około 2,50% – 2,60%. Analogiczny wynik dla banków może być dwukrotnie wyższy. W niektórych bankach spready wynoszą nawet więcej niż 5% (np. 6% lub 7%). Mimo tak wysokiej marży bank osiąga jednak zyski z wymiany walut. Są one związane ze spłatą kredytów walutowych oraz przewalutowaniem oszczędności klientów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Mimo nieatrakcyjnych kursów bank osiąga zyski na wymianie walut. Z jego usług muszą korzystać np. posiadacze kredytów walutowych, którzy nie podpisali aneksu. Dodatkowym źródłem walutowych zysków dla banku są przewalutowania.

Kantory stacjonarne też zarabiają na spreadzie, ale ze względu na wąską specjalizację swojej działalności muszą oferować klientom bardziej atrakcyjne kursy wymiany niż banki. Problemem takich instytucji jest niewielki zasięg działania. Kantor stacjonarny nawet po ustaleniu atrakcyjnych kursów wymiany nie pozyska klientów z oddalonych miejscowości. To istotny problem, który ogranicza liczbę transakcji i zmusza właścicieli tradycyjnych kantorów do utrzymywania relatywnie wysokiego spreadu. Jego obniżenie mogłoby skutkować utratą rentowności i problemami z pokryciem kosztów stałych (np. wynagrodzeń dla pracowników lub czynszu za lokal).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kantor stacjonarny ze względu na geograficzne ograniczenia swojej działalności, nie może znacznie powiększyć liczby klientów. To utrudnia obniżkę spreadu i konkurowanie z takimi serwisami jak np. Walutomat.

W przeciwieństwie do banków i kantorów, Walutomat nie zarabia na spreadzie. Jedynym źródłem jego zysków jest prowizja naliczana od wartości transakcji (0,06% – 0,2%). Ze względu na bardzo dużą liczbę klientów, Walutomat może sobie pozwolić na niewielki zysk z każdej wymiany. Jego działalność nie jest ograniczana przez bariery czasowe oraz geograficzne.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W odróżnieniu od kantorów stacjonarnych, Walutomat działa przez 24 godziny na dobę i jest dostępny dla bardzo dużej liczby klientów z całej Polski. To ułatwia dalszy rozwój i pozwala na pobieranie niskiej prowizji od każdej transakcji.

 

Różnice w wymianie walut prowadzonej przez Walutomat, bank i kantor stacjonarny

Nazwa/rodzaj instytucji wymieniającej walutę →

Walutomat

bank

kantor stacjonarny

Sposób zarabiania na wymianie walut

poprzez prowizję uzależnioną od wartości transakcji

poprzez prowizję zawartą w spreadzie (spread to różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty)

poprzez prowizję zawartą w spreadzie (spread to różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty)

Procentowy zysk z wymiany walut

0,06% – 0,2%

0,5% – 5%

średnio 2,6%

Od czego zależy kurs wymiany?

od dostępnych ofert użytkowników

od kursu NBP i od prowizji

od kursu na rynku międzybankowym

Jak klient wymienia walutę?

online

w placówce banku lub online

w kantorze stacjonarnym

Źródło: opracowanie własne

Czy kantory stacjonarne staną się kompletnym przeżytkiem?

Ze względu na presję internetowych konkurentów, banki i kantory stacjonarne musiały zmniejszyć spready. Kantory stacjonarne nie mogą jednak obniżyć kursów do poziomu proponowanego np. przez Walutomat. Na przeszkodzie stoją bowiem czasowe i geograficzne bariery działalności. W związku z tym część kantorów stacjonarnych przeniosła swoje usługi do Internetu. To mądra decyzja, ponieważ rynek gotówkowej wymiany walut będzie stopniowo się kurczył.

Dodatkowym problemem dla kantorów stacjonarnych jest coraz większa popularność bezgotówkowych rozliczeń. Tego procesu nie można już powstrzymać (podobnie jak popularyzacji Internetu). Dlatego wydaje się, że w kolejnych latach spora część tradycyjnych kantorów przeniesie swoją działalność do sieci www. Pozostałe punkty wymiany walut pozostaną na kurczącym się rynku. Ich klientami będą tylko osoby mocno przywiązane do gotówki.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W kolejnych latach kantory stacjonarne będą musiały się zmagać nie tylko z presją internetowej konkurencji. Stopniowy spadek popularności gotówki również utrudni działalność takich punktów wymiany walut.

Zobacz także: Ile kosztuje wymiana w Walutomacie?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także