pl
Strona główna > Poradniki > Chcę spłacać kredyt z Walutomatem – jak zacząć?

Chcę spłacać kredyt z Walutomatem – jak zacząć?

22 kwi 2015

Użytkownicy Walutomatu regularnie kupują franki lub euro potrzebne do spłaty rat. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na miesiąc. Dlatego wielu innych kredytobiorców zastanawia się, jak rozpocząć spłatę rat z Walutomatem. Wbrew pozorom nie jest to trudne. Wymagane formalności ograniczają się do aneksowania umowy kredytowej, zazwyczaj wystarczy jedna wizyta w oddziale banku, a często tylko kontakt telefoniczny i złożenie odpowiedniej dyspozycji.

Aneks to pierwszy krok na drodze do niższej raty

Kredytobiorcy, którzy wcześniej nie kupowali waluty poza bankiem, będą musieli podpisać odpowiedni aneks do umowy kredytu. Sporządzenie takiego dokumentu jest bezpłatne ze względu na zapisy tzw. ustawy antyspreadowej z 2011 roku. W niektórych bankach (np. BPH) osoba zgłaszająca chęć bezpośredniej spłaty rat, nie musi przychodzić do oddziału. Aneks może zostać wysłany pocztą na adres korespondencyjny klienta. W zależności od banku, chęć podpisania aneksu trzeba zgłosić poprzez Internet albo na infolinii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Od 2011 roku krajowe banki nie pobierają opłaty za aneks wprowadzający możliwość spłaty rat w walucie. Po podpisaniu tego dokumentu klient otrzymuje konto walutowe, na które trzeba wpłacać euro lub franki.

Spłata rat nie zawsze jest możliwa zaraz po podpisaniu aneksu. Niekiedy trzeba poczekać kilka dni na wprowadzenie zmian w systemie informatycznym i otwarcie dodatkowego konta. Bank musi utworzyć taki bezpłatny rachunek w euro lub frankach, z którego będzie pobierana rata. Warto sprawdzić, czy po podpisaniu aneksu zostanie zamknięty podobny rachunek techniczny w złotym. Jeżeli bank nie zdecyduje się na takie rozwiązanie, to spłata rat w krajowej walucie nadal będzie możliwa.

Jeżeli będziemy dokonywali spłaty przez rachunek w PLN, to wtedy zakup waluty obcej będzie odbywał się po kursie banku. Oszczędzać możemy tylko w sytuacji, gdy walutę za spłatę kredytu kupimy poza bankiem.

Pierwszy przelew w walucie trzeba dokładnie sprawdzić

Praktycznie wszyscy kredytobiorcy po podpisaniu aneksu otrzymają rachunek techniczny o zupełnie nowym numerze. To konto walutowe trzeba później zdefiniować po zalogowaniu się do Walutomatu. Środki na zapisany rachunek techniczny można przelewać bezpośrednio po wymianie w Walutomacie.

Bank sporządzający aneks powinien poinformować kredytobiorcę, czy jest wymagany specjalny tytuł przelewów walutowych. Wspomniana kwestia jest szczególnie istotna, jeżeli wpłaty będą „przechodziły” przez zbiorcze konto banku. Takie rozwiązanie stosuje m.in. Deutsche Bank oraz Santander Consumer Bank.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przed wykonaniem pierwszego przelewu walutowego na rachunek podany przez bank, kredytobiorca powinien bardzo dokładnie sprawdzić wszystkie dane (m.in. numer docelowego konta). Wcześniej trzeba zdefiniować nowy rachunek na swoim koncie klienta (po zalogowaniu do Walutomatu).  

Zobacz także: Spłata rat w walucie – jak to zorganizować w banku? 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także