pl
Strona główna > Poradnik > Bezpieczeństwo w Walutomacie – wymieniaj spokojnie

Bezpieczeństwo w Walutomacie – wymieniaj spokojnie

06 mar 2015

Wymiana walut w Walutomacie jest bezpieczna. Poznaj 10 powodów potwierdzających ten fakt. A jeśli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj artykuł Walutomat, czyli bezpieczna alternatywa dla kantoru.

bezpieczenstwo


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także