pl

Regulamin świadczenia usług płatniczych

Regulamin świadczenia usług płatniczych

Załącznik 1. Tabela Opłat i Prowizji

Załącznik 2. Formularz Odstąpienia od Umowy