pl
Strona główna > Poradnik > Ile zapłacisz za przelew w Walutomacie?

Ile zapłacisz za przelew w Walutomacie?

23 sty 2017

Korzystając z usług kantorów internetowych warto dokładnie sprawdzić, z jakimi kosztami będzie się wiązał przelew zwrotny na nasz rachunek. W serwisie Walutomat zostało to dokładnie określone, tak aby Użytkownicy bez problemu mogli dowiedzieć się ile ewentualnie będą musieli zapłacić za wypłatę z Portfela.

Wysokość opłaty bankowej uzależniona jest od przesyłanej waluty oraz banku, w którym Użytkownik posiada rachunek. Jeżeli Klient wypłaca środki do banku, w którym Walutomat ma otwarte rachunki, wówczas nie zostanie naliczona żadna dodatkowa opłata. Mowa tutaj o osobach, które konta mają otwarte w jednym z banków: Pekao SA, PKO BP, BZ WBK, Millennium, mBank oddział korporacyjny, Alior Bank, ING Bank Śląski, Raiffeisen, Deutsche Bank i BGŻ BNP Paribas. Z tymi bowiem bankami współpracuje serwis.  Na bezpłatny przelew mogą liczyć także Użytkownicy, którzy wymieniają walutę obcą na PLN a następnie zlecają przelew do dowolnego banku. Wszystkie wypłaty PLN realizowane są bezpłatnie. W pozostałych przypadkach realizując wypłatę EUR, USD, GBP oraz CHF do banku, w którym Walutomat nie ma otwartego rachunku przelew obciążony jest prowizją bankową. Opłata za taki transfer wynosi odpowiednio 4 PLN dla EUR i 9 PLN dla pozostałych walut. Osobną grupę przelewów stanowią wypłaty walutowe do mbanku detalicznego, wówczas naliczana jest opłata bankowa w wysokości 5 PLN. Opłata jest przeliczana na wypłacaną walutę.

W poniższej tabeli zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące kosztów przelewów.

Bank, w którym Klient posiada rachunek

Opłata za przelew

Pekao SA

0 PLN (wszystkie przelewy)

PKO BP

BZ WBK

Millennium

mBank MSP i Korporacje (dawny BRE Bank)

Alior Bank

ING Bank Śląski

Raiffeisen

Deutsche Bank

mBank (również dawny Multibank)

0 PLN (przelew w PLN)

5 PLN (pozostałe przelewy)*

Pozostałe banki

0 PLN (przelew w PLN)

4 PLN (przelew w EUR)*

9 PLN (przelew USD, GBP i CHF)*


* opłaty każdorazowo przeliczane są na wypłacaną walutę


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także