pl
Strona główna > Poradnik > Co warto wiedzieć o PSD2

Co warto wiedzieć o PSD2

31 lip 2019

Rynek usług finansowych czeka w tym roku wiele zmian i zdecydowanie nie są to zmiany jedynie kosmetyczne. Dużo zadzieje się w samych instytucjach, których dotyczą nowe regulacje.Wytyczne nowej dyrektywy unijnej wpłyną też na sytuację ich klientów. Co się zmieni wraz z wejściem PSD2 w życie?

Co to jest PSD2

Co to jest PSD2?

PSD2 to jeden z tych skrótów, który jest na ustach wielu, ale niewielu wie, co się za nim kryje. Jest to nic innego jak 2nd Payment Services Directive, czyli dyrektywa o usługach płatniczych uchwalona przez Parlament Europejski w listopadzie 2015 roku. Po okresie przejściowym na dostosowanie nowych wytycznych do krajowych przepisów, PSD2 powoli zaczyna obowiązywać w całej Unii Europejskiej. W Polsce nowe zasady ostatecznie wejdą w życie w połowie września 2019 roku, ale już teraz wiele z nich obowiązuje.

Warto wspomnieć, że PSD2 jest następczynią PSD uchwalonej w 2007 roku. Jak nietrudno się domyślić, jej poprzedniczka od dawna nie spełniała swojej roli. Przez ostatnią dekadę rynek usług płatniczych przeszedł prawdziwą rewolucję, a przepisy po prostu przestały nadążać za rzeczywistością. W ciemno można założyć, że nie jest to ostatni taki dokument, bo branża rozwija się na tyle szybko, że pewnie już wkrótce czekają nas kolejne zmiany.

O co w tym wszystkim chodzi?

Przede wszystkim nowa dyrektywa otwiera rynek dla podmiotów chcących wykonywać płatniczą część usług bankowych poprzez przyznanie im dostępu do naszych rachunków płatniczych. W skrócie oznacza to, że banki przestają mieć monopol na takie operacje i możemy spodziewać się coraz odważniejszych działań mniejszych instytucji finansowych i finantechów, bo ich działalność wreszcie została uregulowana. Dla klientów jest to sytuacja korzystna ze względu na większą konkurencję dostawców oraz wzrost bezpieczeństwa spowodowany nowymi wytycznymi. Dzięki PSD2 powstanie nowa kategoria podmiotów, tzw. TPP (third party provider), które będą mogły świadczyć usługi AIS i PIS.

Co to jest AIS?

Pierwszym rodzajem nowych usług są AIS (account information service), czyli usługi informacji o rachunku. Celem ich powstania jest usystematyzowanie zasad, na których można udzielać podmiotom trzecim dostępu do danych z naszego rachunku, a także ustalenie, co mogą z nimi zrobić. Brzmi dość strasznie, ale tak naprawdę bardzo uprości klientom życie. Dzięki tej usłudze będziemy mogli dać dostęp tylko do tego wycinka danych, który będzie konieczny do wykonania pewnych operacji. Ułatwi nam to np. branie kredytu w banku na podstawie historii w innym banku.

Czym jest PIS?

PIS (payment initiation service) to z kolei usługi inicjowania płatności. Mają umożliwić nam wysłanie transakcji z poziomu innej usługi bez konieczności wpisywania danych np. z karty kredytowej. W Polsce mieliśmy już technologię pay-by-link, która spełniała podobną funkcję, teraz pojawi się więcej tego typu rozwiązań. Zmiana jest o tyle korzystna, że robiąc zakupy lub przekazując dane kwoty, nie będziemy musieli przechodzić przez mnóstwo stron internetowych czy kopiować danych do przelewu. Całą operację wykonamy wygodnie, szybko i, co najważniejsze, bezpiecznie.

PSD2 a bezpieczeństwo użytkownika

Fakt dopuszczenia do rynku płatniczego nowych, często niezbyt dużych podmiotów może budzić wątpliwości – czy to na pewno zmiana na plus? Na szczęście PSD2 dotyczy nie tylko uregulowania samego istnienia i działalności nowych instytucji, ale zapewnia też poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Głównymi zmianami w tym zakresie są silne uwierzytelnianie transakcji płatniczych, a także skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji i przejęcie większej odpowiedzialności przez dostawców. Miłym prezentem od PSD2 dla klientów jest też nałożenie większych obowiązków informacyjnych na podmioty świadczące usługi płatnicze. Dzięki temu przemilczenie opłat czy dodatkowych prowizji przez takie instytucje nie będzie już możliwe. Nie bez znaczenia jest też zniesienie kosztów banków pośredniczących na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to, że wysyłając przelew w Unii Europejskiej wiemy jaką kwotę otrzyma odbiorca..

Czym jest silnie uwierzytelnienie?

Silne (podwójne) uwierzytelnienie to inaczej potwierdzanie np. logowania przy użyciu dwóch różnych elementów. Wyróżnia się trzy grupy metod, które podmioty zajmujące się płatnościami mogą wykorzystać do “sprawdzenia” użytkownika. Pierwsza to rzeczy, które klient posiada, czyli np. token sprzętowy, SMS czy urządzenie zaufane. Druga to rzeczy, które klient wie, czyli np. hasło czy pin. Trzecia to coś, czym klient jest – w tej grupie znajdują się dane osobowe klienta, które są unikalne dla niego, np. biometria . Celem stosowania silnego uwierzytelnienia jest lepsze zabezpieczenie klientów przez instytucje finansowe. Nowe wytyczne sprawiają, że utrata loginu i hasła nie jest już równoznaczna z tym, że ktoś może nas bez problemu okraść.

Co realnie zmienia się dla mnie jako klienta?

Tak naprawdę w kontekście PSD2 nie ma się czego bać. Nałożone na instytucje finansowe obowiązki informacyjne spowodują, że rzadziej nadziejemy się na opłaty, których nie przewidzieliśmy. Dodatkowe wymagania i przejęcie przez dostawców większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo transakcji poprawią naszą sytuację w przypadku problemów z operatorem usług. Na rynek trafi najprawdopodobniej więcej podmiotów, co może obniżyć ceny usług i doprowadzić do szybszego rozwoju całej branży. Jedynym minusem jest to, że przez wymogi formalne czasem będziemy zmuszeni do podania większej ilości danych np. numeru telefonu i znacznie częściej będziemy wysyłać SMS-y z potwierdzeniem transakcji. W perspektywie większego bezpieczeństwa naszych finansów prawdopodobnie warto na to jednak przystać. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także