pl
Strona główna > Poradnik > Stagflacja. Co to jest i czy grozi Polsce?

Stagflacja. Co to jest i czy grozi Polsce?

22 lis 2022

Nie da się przeoczyć faktu, iż aktualnie mierzymy się z gospodarczymi i ekonomicznymi problemami na wielu poziomach. Postcovidowa rzeczywistość, trudna sytuacja za wschodnią granicą i najwyższa od kilkudziesięciu lat inflacja nie są sprzymierzeńcami stabilności gospodarczej. Czarnym scenariuszem, który zarysowuje się na gospodarczej przyszłości jest stagflacja. Do tej pory termin ten znany był głównie wśród ekonomistów. Dzisiaj słyszymy o nim wszyscy. Co to jest stagflacja? I czy jest ryzyko, że wystąpi w Polsce?

Stagflacja. Co to?

  • Definicja

Mianem stagflacji określamy makroekonomiczne zjawisko, które ma miejsce wtedy, kiedy jednocześnie mamy do czynienia z inflacją i stagnacją. Należy tutaj zaznaczyć, że zazwyczaj te dwa zjawiska nie występują równocześnie, ponieważ inflacji na ogół towarzyszy wzrost gospodarczy. Wysoka inflacja i niski wzrost gospodarczy ma negatywny wpływ na życie społeczeństwa. Zauważamy znacznie rosnące koszty życia, przy czym gospodarka zaczyna być w recesji, co z kolei ma wpływ na wyższe bezrobocie. 

  • Przyczyny

Za jedną z głównych przyczyn stagflacji można uznać szok podażowy. Jego powodem może być zerwanie łańcuchów dostaw i ograniczenie surowców, co niesie ze sobą nagły i znaczny wzrost cen. Wielu ekspertów do przyczyn stagflacji zalicza również niewłaściwe decyzje polityczne. 

  • Skutki

Dla wielu ekonomistów stagflacja jest najczarniejszym scenariuszem, niosącym ze sobą liczne problemy, z którymi społeczeństwo musi się zmagać. Skutkiem stagflacji jest między innymi ograniczenie produkcji surowców i jednoczesny wzrost ich ceny, zwiększenie kosztów życia i spadek wartości krajowej waluty. Efektem stagflacji, głównie ze względu na konieczność zmiany strategii inwestycyjnych w wielu przedsiębiorstwach, może być również wzrost bezrobocia. Brak stabilności zatrudnienia, większe bezrobocie, niższe zarobki przy konieczności wydawania większych środków ze względu na wzrost kosztów życia. To są problemy z jakimi najprawdopodobniej będziemy się zmagać w najbliższym czasie. 

Czym stagflacja różni się od recesji?

W stagflacji najczęściej utrzymuje się wzrost PKB, co prawda powolny, ale jednak na plus. W przypadku recesji, krajowa produkcja jest zastopowana lub spada, notując niekiedy ujemne wartości. Te zjawiska makroekonomiczne różnią się również w kwestii zmian cen. Kiedy w gospodarce następuje stagflacja, to towarzyszy jej również wysoka inflacja. Natomiast kiedy mówimy o recesji, mamy do czynienia z niską inflacją. O technicznej recesji mówimy, gdy PKB spada w dwóch następujących po sobie kwartałach.

Czy Polsce grozi stagflacja?

Mamy III kwartał 2022 roku. Rekordową od 20 lat inflację. Nadszarpnięta pandemią gospodarka mierzy się z brakiem surowców, przerwami w łańcuchu dostaw i wysokim wzrostem cen surowców energetycznych. Aktualna sytuacja gospodarcza naszego kraju nie wygląda najlepiej, delikatnie mówiąc. Ekonomiści i analitycy nie mają wątpliwości – mimo sygnału o wolniejszym hamowaniu gospodarki niż się tego spodziewano (dane GUS mówią o wzroście PKB w ostatnim kwartale ) i zapewnieniom Rady Polityki Pieniężnej o stabilnej (i solidnej) sytuacji gospodarczej naszego kraju – eksperci prognozują, że w przyszłym roku możemy mieć do czynienia ze stagflacją. Pojawiają się głosy, że już teraz mamy środowisko stagflacyjne, które – jeśli nie zostanie chociaż trochę zneutralizowane – może rozwinąć się do pełnej stagflacji. Niestety, podobne wnioski płyną z Europy i reszty świata. Ekonomiści są dość zgodni, że stagflacja może stać się bardzo poważnym problemem nie tyle na miesiące, ile na lata. Coraz częściej mówi się o mierzeniu się z tym problemem do końca dekady.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także