pl
Strona główna > Poradniki > Spłata rat kredytu w walucie – co trzeba wiedzieć?

Spłata rat kredytu w walucie – co trzeba wiedzieć?

09 kwi 2015

Spłata rat kredytu bezpośrednio we franku to rozwiązanie, które pozwala na osiągnięcie sporych oszczędności. Po jego zastosowaniu kredytobiorca nie jest już zależny od kursów sprzedaży oferowanych przez bank. To oznacza, że posiadacz kredytu hipotecznego będzie mógł zakupić potrzebne franki od e-kantoru lub innych użytkowników Walutomatu. Osoby zainteresowane możliwością spłaty rat w walucie obcej często mają wątpliwości dotyczące takiego rozwiązania. Poniżej przedstawiliśmy odpowiedzi na przykładowe pytania kredytobiorców. Powinny one pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji.

Pytanie numer 1: Czy bank musi się zgodzić na spłatę rat w walucie?

Odpowiedź: W obecnych warunkach bank musi zaakceptować wybór kredytobiorcy, który będzie spłacał raty bezpośrednio w walucie obcej (np. euro lub franku). Taka zasada wynika z ustawy antyspreadowej. Wspomniany akt prawny zaczął obowiązywać 26 sierpnia 2011 roku. Ponad dwa lata wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację S II. W ramach tego pakietu zaleceń, banki również zostały zobowiązane do przyjmowania rat w walucie. Późniejsza ustawa potwierdziła ten obowiązek kredytodawców i wprowadziła kilka dodatkowych rozwiązań, które są korzystne dla klienta.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Banki muszą akceptować spłatę rat kredytowych bezpośrednio w walucie obcej. Taka regulacja wynika z ustawy obowiązującej od 26 sierpnia 2011 roku i wcześniejszej rekomendacji KNF-u (Rekomendacja S II).    

Pytanie numer 2: Teraz płacę raty w złotym. Jakie formalności muszę wykonać, żeby to zmienić?

Odpowiedź: Przed zmianą zasad spłaty klient powinien powiadomić bank (np. poprzez wniosek internetowy lub zgłoszenie wykonane na infolinii). Później kredytobiorca będzie musiał podpisać odpowiedni aneks do umowy kredytowej. Niektóre banki (np. BPH) wysyłają taki dokument pocztą. Po aneksowaniu umowy kredytowej, bank powinien otworzyć klientowi rachunek walutowy, który służy do gromadzenia waluty i spłaty rat. To bezpłatne konto będzie regularnie obciążane kwotą równą wysokości miesięcznej raty (w euro lub franku).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Spłata rat bezpośrednio w walucie wymaga tylko podpisania aneksu do umowy kredytowej. Niekiedy wszystkie formalności można załatwić bez wizyty w banku. Po aneksowaniu umowy, kredytodawca dodatkowo otworzy bezpłatny rachunek walutowy, służący do spłaty rat.

Pytanie numer 3: Jakie są koszty aneksowania umowy kredytowej?  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami tzw. ustawy antyspreadowej aneks dotyczący zwrotu zadłużenia w walucie obcej musi być bezpłatny. Ustawa antyspreadowa zobowiązuje również bank do bezpłatnego otwarcia i prowadzenia rachunku walutowego. Warto dodać, że przed wejściem w życie ustawy antyspreadowej (tzn. do 26 sierpnia 2011 roku), banki niekiedy pobierały opłaty na aneks wprowadzający bezpośrednią spłatę w walucie. Rekomendacja S II nie zabraniała takich praktyk.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na mocy obowiązujących przepisów aneks do umowy dotyczący spłaty rat w obcej walucie, musi być darmowy. Bank nie pobierze również żadnych opłat za otwarcie i prowadzenie konta walutowego, które służy do spłaty rat.

Pytanie numer 4: Uczestniczę w pozwie zbiorowym, który dotyczy kredytu walutowego. Czy po aneksowaniu umowy bank nadal będzie odpowiadał za tzw. klauzule niedozwolone?

Odpowiedź: Aneksowanie umowy kredytowej (dotyczące spłat w walucie obcej) nie powinno uniemożliwić wypłaty odszkodowania za klauzule niedozwolone. To oznacza, że osoba rezygnująca z zakupu waluty od banku nadal będzie mogła domagać się np. zwrotu części kosztów poniesionych w związku z zakupem waluty po wyższej cenie lub kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o aneksowaniu umowy, warto jednak skontaktować się z kancelarią prawną, która prowadzi pozew zbiorowy lub indywidualny.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Aneksowanie umowy i późniejsza spłata rat w walucie obcej nie wyklucza odpowiedzialności banku za niedozwolone zapisy w umowie kredytowej.

Pytanie numer 5: Ile mogę zaoszczędzić dzięki bezpośredniemu spłacaniu rat w walucie?

Odpowiedź: Oszczędności kredytobiorcy zależą od wysokości rat oraz różnicy między kursami sprzedaży walut w banku oraz Walutomacie. Poniższa tabela przedstawia wyniki przykładowych obliczeń. Na ich podstawie można stwierdzić, że kredytobiorca rocznie zaoszczędzi 1440 zł w przypadku raty wynoszącej 600 franków i dwudziestogroszowej różnicy kursu na korzyść Walutomatu.

Spłata rat bezpośrednio w walucie kredytu mieszkaniowego: przykładowy poziom rocznych oszczędności kredytobiorcy

Wysokość miesięcznej raty we franku

Roczna oszczędność kredytobiorcy przy różnicy kursu wynoszącej 10 groszy (na korzyść Walutomatu)*

Roczna oszczędność kredytobiorcy przy różnicy kursu wynoszącej 15 groszy (na korzyść Walutomatu)*

Roczna oszczędność kredytobiorcy przy różnicy kursu wynoszącej 20 groszy (na korzyść Walutomatu)*

Roczna oszczędność kredytobiorcy przy różnicy kursu wynoszącej 25 groszy (na korzyść Walutomatu)*

300 CHF

360 zł

540 zł

720 zł

900 zł

400 CHF

480 zł

720 zł

960 zł

1 200 zł

500 CHF

600 zł

900 zł

1 200 zł

1 500 zł

600 CHF

720 zł

1 080 zł

1 440 zł

1 800 zł

700 CHF

840 zł

1 260 zł

1 680 zł

2 100 zł

*- Założenie: różnica kursu uwzględnia już standardową prowizję pobieraną przez Walutomat (0,2%)
Źródło: opracowanie własne

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kredytobiorca wybierający spłatę rat razem w Walutomatem, rocznie może zaoszczędzić nawet 1500 zł – 2000 zł.  

Zobacz także: Spłata rat w walucie – jak to zorganizować w banku?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także