pl
Strona główna > Poradniki > Skąd się biorą różnice kursowe?

Skąd się biorą różnice kursowe?

12 kwi 2018

Aby zrozumieć różnice w kursach walutowych, najpierw należy wyjaśnić czym jest sam kurs walutowy. Kursy walutowe to nic innego jak cena jednej waluty wyrażona w jednostkach innej. Każda z walut ma więc inną wartość. Z powodu siły pieniądza w danym kraju nie możemy np. zamienić 4 złotych na 4 euro. Jeśli dzisiaj chcielibyśmy kupić 1 euro, trzeba by było zapłacić 4,21 zł, ponieważ tyle wynosi aktualnie kurs wspólnej waluty europejskiej.

Co decyduje o kursie danej waluty?

Teoretycznie kurs kształtuje się na podstawie czynników makroekonomicznych, czy też kondycji gospodarek państw. Najważniejszą rolę odgrywa jednak prawo popytu i podaży. Waluta jest niczym innym jak towarem, a więc podlega wymianie na rynku, a tym samym wycenie w postaci kursu po jakim właśnie wymieniono jedną walutę na inną. Dla przykładu banki zagraniczne muszą kupić złotówki by zakupić polskie obligacje. Polscy eksporterzy i importerzy są zmuszeni do wymiany środków odpowiednio na potrzeby choćby wypłat dla pracowników czy zakupu materiałów. Nie można tu pominąć ważnego uczestnika rynku, a więc spekulantów, którzy chcą wykorzystać różnice między kupnem a sprzedażą danej waluty. I to właśnie spekulanci zdominowali rynek walutowy. Podsumowując uczestników rynku jest wielu, a motywów ich działania jeszcze więcej stąd przewidzieć kształtowanie się kursów walut nie sposób przewidzieć.

Rozbieżne podejścia do tematu różnic kursowych

Różnice kursowe można rozpatrywać na wiele sposobów. Po pierwsze można użyć tutaj terminu spread. Jest to różnica między ceną kupna a sprzedaży danej waluty. Dla przykładu, jeśli bank kupuje euro po 4,10 zł, a sprzedaje po 4,30 zł, to spread wynosi 20 groszy. Dlaczego w ogóle banki stosują spread walutowy? Odpowiedź jest prosta – bo na nim zarabiają. Pojęcie spreadu najbardziej odczuwają indywidualni klienci. Tak naprawdę każdy bank sam ustala sobie różnice między kursem skupu i sprzedaży danej waluty. Jest to odczuwalne szczególnie dla osób wyjeżdżających za granicę bądź też spłacających kredyt w obcej walucie. Z pomocą z pewnością przyszedł moment otwarcia kantorów internetowych, jak i ustawa antyspreadowa. Spready w kantorach internetowych również są, ale znacznie niższe niż w bankach.

Kurs NBP a kantorów internetowych

Po drugie z pewnością ludzie obserwujący notowania walut zauważyli różnice w publikowanych kursach walut w NBP a tymi np. w kantorach internetowych. Zasady ustalania kursów w NBP są dość zawiłe. Upraszczając jest to średnia kursów kupna i sprzedaży w 10 największych bankach i 3 agencjach informacyjnych. W efekcie kurs prezentowany w tabelach NBP publikowany jest z opóźnieniem.  Kurs NBP podaje się raz dziennie do godziny 11. Zasady, którymi kieruje się NBP nie pochodzą więc z rynku walutowego, co tak naprawdę powoduje, że na niewiele się przydają. Kantory internetowe korzystają z aktualnych, a przede wszystkim wiarygodnych danych. Dzięki temu na bieżąco można śledzić zmiany na rynku walutowym. Różnica w prezentowanych kursach NBP i kantorów internetowych wynika więc z procedur, jakimi się te podmioty posługują.

A czym są różnice kursowe dla firm

Po trzecie pojęcie różnic kursowych nie jest obce przedsiębiorcom, którzy współpracują z zagranicznymi przedsiębiorcami. Podatkowa księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w walucie polskiej. To z kolei wiąże się z koniecznością przeliczania należności, czy też zobowiązań na złotówki. Przedsiębiorca może wybrać albo kurs faktycznie zastosowany, albo też kurs średni z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zdarzenie gospodarcze. Ten kurs ustala NBP.

Dodatnia bądź ujemna różnica kursowa

Zdecydowanie łatwiej jest w pierwszej sytuacji, gdy wymieniamy środki w kantorze internetowym, mamy wówczas konkretny kurs transakcji. W związku z tym, że poszczególne etapy transakcji odbywają się w różnych dniach przy zmieniających się kursach walut, codziennie dochodzi do powstania różnic kursowych. Jest to różnica między przeliczoną na złotówki kwotą z faktury, a rzeczywiście zapłaconą lub otrzymaną sumą. Dla przykładu przedsiębiorca sprzedał towar o wartości 50 euro, kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wyniósł 4,20 a więc przychód wyniósł 210 zł. Kontrahent zapłacił 50 euro po tygodniu, a kurs wynosił już wtedy 4,30. W efekcie wpływ wyniósł 215 zł. Dodatnia różnica kursowa wyniosła więc 5zł. Jest to o tyle ważne, że tę kwotę trzeba uwzględnić jako przychód.

Różnice w kursach ważne dla wyników firmy  

Zmienność kursów walut jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców, które prowadzą działalność za granicą. Różnice kursowe mogą w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe takiej firmy.

Diagramm zeigt den Verlauf eines Kurses und ist umgeben von Münzen und einem Taschenrechner.

Warto obserwować tzw. spread

Tysiące osób fizycznych również śledzi notowania szczególnie euro, franka szwajcarskiego czy funta brytyjskiego. Dla tych osób ważna jest różnica w kursach kupna i sprzedaży danej waluty. Warto zbadać dokładnie temat, gdyż te różnice w kursach potrafią być naprawdę spore. Tzw. spread może wynieść w przypadku kantorów internetowych na EUR/PLN 3 grosze, a w bankach i kantorach stacjonarnych nawet 10 groszy.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także