Rodzaje prowizji

06 Mar 2015

Wyróżniamy 3 typy prowizji:
1. wielka (kredytus ukrytus),
2. zwyczajna (ordinarium vulgaris),
3. nieodczuwalna (walutomatum minimum).

Czy dokładnie charakteryzują się wymienione prowizje? Którą z nich spotkasz, wymieniając walutę w Walutomacie? Zobacz wideo.