pl
Strona główna > Poradniki > Ranking kont walutowych w euro z kartą debetową

Ranking kont walutowych w euro z kartą debetową

13 maj 2015

Większość banków oferujących konta walutowe może wydać kartę, która jest rozliczana w walucie obcej (np. euro). Taka „debetówka” działa zupełnie tak samo, jak w przypadku kont złotówkowych. Dodatkowa karta może być przydatna np. dla osób, które wyjeżdżają za granicę. Warto zatem sprawdzić, jakie są roczne koszty posiadania konta walutowego oraz karty w euro.

Większość banków nie wymaga wpływu na rachunek

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat dziewięciu rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych w euro. Te konta nie są powiązane z dodatkowym rachunkiem w złotym. Podstawą do uszeregowania porównywanych kont walutowych jest suma kosztów ponoszonych przez klienta w pierwszym roku. Tę wartość obliczono przy uwzględnieniu danych z 2 maja 2015 r. oraz następujących założeń:

  • posiadacz konta walutowego trzy razy w roku przelewa po 600 euro,
  • na konto w miesiącu wpływają dwa przelewy europejskie (SEPA),
  • średnie miesięczne saldo konta wynosi 900 euro,
  • w miesiącu posiadacz rachunku wykonuje dwa przelewy SEPA (o wartości 50 euro każdy) za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,
  • podczas dwutygodniowego wyjazdu na wakacje klient banku pięciokrotnie wypłaca gotówkę z zagranicznych bankomatów (należących do instytucji, które nie współpracują z jego bankiem).

Warto zwrócić uwagę, że większość analizowanych banków zrezygnowała z opłaty za prowadzenie konta walutowego. Tylko jedna instytucja (BZ WBK) ustaliła warunek dotyczący miesięcznego salda. Brak regularnych opłat za konto jest korzystny dla klientów. Warto pamiętać, że wiele osób tylko sporadycznie używa rachunku walutowego.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Większość krajowych banków za darmo prowadzi konta walutowe i nie nalicza dodatkowych opłat dla osób, które mają „puste” rachunki.

Ranking kont walutowych w euro (z kartą debetową)*

Miejsce

 

(według rosnącego kosztu użytkowania konta)

Nazwa banku

 

Nazwa konta

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

Koszt wykonania przelewu walutowego w systemie bankowości internetowej (SEPA/najtańszy przelew SWIFT)

Koszt jednorazowej wypłaty gotówki z zagranicznego bankomatu

Koszt użytkowania konta w pierwszym roku

1.

Bank SMART

 

SMART Konto EU

Konto: 0 zł

Wydanie karty: 0 zł (jeśli klient ma inną kartę w Banku SMART – 5 EUR)

Obsługa karty: 0 zł (jeśli klient ma inną kartę w Banku SMART – 5 EUR/rok)

przelew w euro (SEPA) – 0 zł

pozostałe przelewy – 1 EUR

0 zł

0 zł

2.

T-Mobile Usługi Bankowe

 

Konto walutowe

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 0 zł

Wydanie karty: 0 zł/10 zł

od 1 czerwca 2015 r.

przelew w euro (SEPA) – 0 zł/5 zł

od 1 czerwca 2015 r.

pozostałe przelewy – 30 zł

5 zł/0 zł od 1 czerwca 2015 r.

135 zł

3

mBank

 

eMAX walutowy

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 30 zł/rok

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 0,35% kwoty, od 20 zł do 200 zł

0 zł

150 zł

4.

ING Bank Śląski

 

Rachunek walutowy

Konto: 0 zł

Obsługa karty: 1,50 zł/m-c

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 40 zł

3% wypłaty,

min. 5 zł

138 zł + 15 EUR

(198,51 zł według kursu NBP z 2 maja 2015 r.)

5.

Alior Bank

 

Konto walutowe

Konto: 0 zł

Wydanie karty: 10 zł

Obsługa karty: 5 zł/m-c

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 30 zł

5 zł (bankomaty Euronet i PlanetCash: 0 zł)

205 zł

6.

Millennium Bank

 

Konto Walutowe

Konto: 0 zł (1 EUR jeśli konto nie zostało założone przez Millenet)

Obsługa karty: 1 EUR/m-c

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 0,5% kwoty, od 20 zł do 125 zł

2 EUR

120 zł + 34 EUR

(257,15 zł według kursu NBP z 2 maja 2015 r.)

7.

BZ WBK

 

Konto24 walutowe w euro

Konto: 0 zł/m-c (2 euro, gdy saldo niższe od 20 jednostek waluty)

Obsługa karty: 10 EUR rocznie (zwolnienie w pierwszym roku)

przelew w euro (SEPA) – 8 zł

pozostałe przelewy – 0,2% kwoty, od 20 zł do 200 zł

opłata za przyjęcie przelewu SEPA: 5 zł

1,50 EUR

312 zł + 7,5 EUR (342,25 zł według kursu NBP z 2 maja 2015 r.)

8.

PKO BP

 

Rachunek walutowy

Konto: 5 zł/m-c (0 zł dla posiadaczy rachunków PLATINIUM i ZŁOTE KONTO)

Obsługa karty: 6,00 EUR rocznie

przelew w euro (SEPA) – 8 zł

pozostałe przelewy – 0,15% kwoty, od 25 zł do 130 zł

opłata za przyjęcie przelewu SEPA: 5 zł

1,5 EUR

372 zł + 13,5 EUR

(426,45 zł według kursu NBP z 2 maja 2015 r.)

9.

Pekao S.A.

 

Eurokonto Walutowe

Konto: 0,99 EUR miesięcznie

Obsługa karty: 1,59 EUR miesięcznie (0,99 EUR, gdy min. 4 transakcje bezgotówkowe w miesiącu)

przelew w euro (SEPA) – 9,9 zł

pozostałe przelewy – 0,5% kwoty, od 30 zł do 250 zł

4%, wypłaty, min.

2,9 EUR (bankomaty UniCredit: 0 USD/EUR)

237,6 zł + 50,96 EUR

(443,16 zł według kursu NBP z 2 maja 2015 r.)

*- Tabela opracowana według danych z 2 maja 2015 roku, uwzględniono konta walutowe niepowiązane z rachunkiem w PLN.

** – Koszt obliczony dla następujących założeń: klient trzy razy w roku wpłaca na konto 600 euro, średnie miesięczne saldo konta wynosi 900 euro, klient w każdym miesiącu wykonuje dwa przelewy walutowe SEPA o wartości 50 euro (w systemie bankowości internetowej) i przyjmuje dwa przelewy SEPA. Dodatkowo w jednym miesiącu klient wykonuje pięciu wypłat z zagranicznych bankomatów (5 x 100 euro).

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków

Różnica kosztów dla posiadacza konta to nawet 400 zł/rok

Po podsumowaniu rocznego kosztu analizowanych kont z kartą okazuje się, że ten wynik wynosi od 0 zł do 443 zł. Jak widać, banki ustalają bardzo zróżnicowane warunki prowadzenia rachunków walutowych. Posiadacz SMART Konta EU w Banku SMART nie poniesie żadnych kosztów (patrz pierwsze miejsce w powyższym zestawieniu). Na tle innych rachunków dość dobrze prezentuje się oferta T-Mobile Usług Bankowych oraz mBanku (roczny koszt 135 zł – 150 zł).

Powyższe zestawienie zamykają konta oferowane przez trzy największe banki: BZ WBK, PKO BP oraz Pekao (roczny koszt ok. 340 zł – 440 zł). Dwie pierwsze instytucje pobierają opłaty za przyjęcie przelewów SEPA (5 zł). Ten czynnik dodatkowo zwiększył sumę obliczonych kosztów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba wybierająca konto walutowe powinna sprawdzić, czy bank nie nalicza nietypowych opłat (np. za przyjęcie przelewów). Odpowiednie informacje znajdują się w pełnej wersji tabeli opłat i prowizji. 

Zobacz także: Bezpłatne konto walutowe – czy to możliwe?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także