pl
Strona główna > Poradniki > Ranking kont walutowych w euro bez karty debetowej

Ranking kont walutowych w euro bez karty debetowej

13 maj 2015

Każdy użytkownik Walutomatu musi posiadać przynajmniej jeden rachunek w walucie. Posiadacze kredytów, którzy podpisali odpowiedni aneks do umowy, otrzymują bezpłatne konto walutowe od banku. W pozostałych przypadkach trzeba samodzielnie otworzyć rachunek walutowy. Większość klientów banku zwraca dużą uwagę na koszty prowadzenia takiego konta. Z myślą o nich porównaliśmy rachunki w euro. Prezentowany ranking jest szczególnie użyteczny dla osób, które nie potrzebują konta walutowego z kartą.

Koszty przelewów walutowych są głównym problemem

Poniższe zestawienie zawiera informacje na temat dziewięciu kont rozliczanych w europejskiej walucie. Każdy z prezentowanych rachunków może otworzyć również osoba nieposiadająca konta złotówkowego w tym samym banku. Takie rozwiązanie jest bardziej przyjazne dla klienta.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektóre banki traktują konto walutowe jako nieodłączny dodatek do rachunku prowadzonego w złotym.

Roczny koszt dla klienta jest podstawą do uszeregowania porównywanych kont. Koszt został obliczony na podstawie danych z 2 maja 2015 r. Kalkulacje opierają się na następujących założeniach:

  • posiadacz konta walutowego co miesiąc przelewa na swój rachunek 400 euro,
  • na konto w miesiącu wpływają dwa przelewy europejskie (SEPA),
  • średnie miesięczne saldo konta wynosi 200 euro,
  • w miesiącu posiadacz rachunku wykonuje trzy przelewy SEPA (o wartości 100 euro każdy) za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Przyjęte założenia odzwierciedlają np. sytuację osoby, która regularnie wykonuje zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. Taki klient banku nie musi posiadać karty debetowej do płacenia online, ponieważ internetowi sprzedawcy akceptują również zwykłe przelewy lub płatności wykonane za pośrednictwem PayPala.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba kupująca w zagranicznych sklepach internetowych nie musi płacić kartą debetową lub kredytową. Sprzedawcy akceptują również przelewy jako formę płatności.

Po uwzględnieniu wszystkich przyjętych założeń okazuje się, że roczny koszt użytkowania konta w euro wynosi od 0 zł do 468 zł. Tak duże zróżnicowanie wyników jest związane z opłatami za przelewy SEPA. Warto zwrócić uwagę, że prowadzenie ośmiu analizowanych kont jest bezpłatne (w Millennium, PKO BP i BZ WBK po spełnieniu dodatkowych warunków). Dlatego koszt przelewów europejskich (SEPA) ma decydujący wpływ na końcowy wynik. W przypadku Banku SMART (miejsce 1) takie operacje są bezpłatne. Siedem innych banków inkasuje 5 zł lub 8 zł za każdy przelew SEPA wykonany poprzez bankowość internetową. W przypadku Pekao S.A. analogiczna stawka wynosi aż 9,90 zł. Pod względem kosztu prowadzenia konta najgorzej prezentuje się BZ WBK i PKO BP (patrz pozycja 6 i 7). Klienci tych banków zapłacą 5 zł za przyjęcie przelewu europejskiego.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W większości banków za wykonanie jednego przelewu europejskiego (SEPA) trzeba zapłacić 5 zł – 8 zł.

Ranking kont walutowych w euro (bez karty debetowej)*

Miejsce

 

(według rosnącego kosztu użytkowania konta)

Nazwa banku

 

Nazwa konta

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

Koszt wykonania przelewu walutowego w systemie bankowości internetowej (SEPA/najtańszy przelew SWIFT)

Roczny koszt użytkowania konta

1.

Bank SMART

SMART Konto EU

0 zł

przelew w euro (SEPA) – 0 zł

pozostałe przelewy – 1 EUR

0 zł

2.

 

T-Mobile Usługi Bankowe

Konto walutowe

0 zł

przelew w euro (SEPA) – 0 zł/5 zł

od 1 czerwca 2015 r.

pozostałe przelewy – 30 zł

165 zł

3.

Alior Bank

Konto walutowe

0 zł

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 30 zł

180 zł

3.

mBank

eMAX walutowy w euro

0 zł

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 0,35% kwoty,

od 20 zł do 200 zł

180 zł

3.

ING Bank Śląski

Rachunek walutowy

0 zł

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 40 zł

180 zł

4.

Millennium Bank

Konto Walutowe

0 zł (1 EUR/m-c jeśli konto nie zostało założone przez Millenet)

przelew w euro (SEPA) – 5 zł

pozostałe przelewy – 0,50% kwoty,

od 20 zł do 125 zł

180 zł + 12 EUR

(228,40 zł według kursu NBP z 2 maja 2015 r.)

5.

Pekao S.A.

Eurokonto Walutowe

0,99 EUR/m-c

przelew w euro (SEPA) – 9,9 zł

pozostałe przelewy – 0,5% kwoty,

od 30 zł do 250 zł

356,4 zł + 11,88 EUR

(404,32 zł według kursu NBP z 2 maja 2015 r.)

6.

BZ WBK

Konto24 walutowe w EUR

0 zł/m-c (2 euro, gdy saldo niższe od 20 euro)

przelew w euro (SEPA) – 8 zł

pozostałe przelewy – 0,2% kwoty,

od 20 zł do 200 zł

opłata za przyjęcie przelewu SEPA: 5 zł

408 zł

7.

PKO BP

Rachunek walutowy

5 zł/m-c (0 zł dla posiadaczy rachunków PLATINIUM i ZŁOTE KONTO)

przelew w euro (SEPA) – 8 zł

pozostałe przelewy – 0,15% kwoty,

od 25 zł do 130 zł

opłata za przyjęcie przelewu SEPA: 5 zł

468 zł

*- Tabela opracowana według danych z 2 maja 2015 roku, uwzględniono konta walutowe niepowiązane z rachunkiem w PLN.

** – Koszt obliczony dla następujących założeń: miesięczne wpływy na konto to 400 euro, średnie miesięczne saldo konta wynosi 200 euro, klient w każdym miesiącu wykonuje trzy przelewy walutowe SEPA o wartości 100 euro (w systemie bankowości internetowej) i przyjmuje dwa przelewy SEPA.

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków

Klient banku powinien unikać przelewów w systemie SWIFT

Warto zaznaczyć, że przykładowy posiadacz konta wykonuje znacznie tańsze przelewy europejskie (SEPA). Takie płatności są rozliczane tylko w euro. Można je wykonać, jeśli bank odbiorcy posiada siedzibę na terenie Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego. W skład wspomnianego obszaru wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria.

Przelewy w euro kierowane poza Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, bank musi zrealizować w systemie SWIFT. Taki wariant znacznie podnosi koszty ponoszone przez klienta (patrz powyższe zestawienie). Gdyby przykładowy posiadacz konta w miesiącu wykonywał trzy przelewy SWIFT, to roczny koszt prowadzenia rachunku wyniósłby nawet 1000 zł – 1400 zł.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przelewy międzynarodowe w systemie SWIFT są kosztowne. Suma opłat i prowizji za takie operacje nierzadko przekracza nawet 50 zł.

Zobacz także: Jak można najszybciej przesłać pieniądze?


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także