pl
Strona główna > Poradniki > Przelew międzynarodowy – czy zawsze musi być kosztowny?  

Przelew międzynarodowy – czy zawsze musi być kosztowny?  

29 lut 2024

W dzisiejszych czasach globalnej gospodarki przelew międzynarodowy stał się codziennością zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Niezależnie od tego, czy wysyłasz pieniądze rodzinie, dokonujesz płatności za graniczną usługę, czy zarządzasz międzynarodowymi transakcjami biznesowymi, kluczowe jest, aby poznać i zrozumieć mechanizm funkcjonowania przelewów zagranicznych oraz różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami transferów. 

Czym jest przelew międzynarodowy i jakie są jego rodzaje?

Przelew międzynarodowy, znany również jako przelew zagraniczny, to transakcja finansowa, w której środki są przesyłane między kontami zlokalizowanymi w różnych krajach. Przelewy te mogą być realizowane za pośrednictwem różnych systemów płatniczych, takich jak SWIFT, które umożliwiają szybkie i bezpieczne przekazywanie środków na całym świecie.

O ile droga pieniędzy w krajowych przelewach jest prosta, o tyle w przelewach międzynarodowych SWIFT bierze udział więcej instytucji, co ma wpływ zarówno na czas realizacji przelewu, jak i na jego koszt.

W Walutomacie możesz zlecić przelew do blisko 70 krajów, a koszt takiego przelewu międzynarodowego jest niższy niż w tradycyjnych bankach i uzależniony zarówno od waluty kraju, do którego zlecasz przelew, jak i trybu jego realizacji. Masz do wyboru:

  • SPOT – termin realizacji wynosi 2-3 dni robocze, dla walut: EUR (poza strefę SEPA), USD, CHF, GBP – koszt 9 zł.
  • TODAY – jest to przelew przyspieszony, co oznacza, że środki zostaną zaksięgowane u odbiorcy tego samego dnia lub następnego w zależności od godziny zlecenia i jest dostępny dla walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, NOK, SEK – koszt 20 zł.
  • TODAY OUR – realizacja tego przelewu walutowego następuje tego samego dnia lub kolejnego w zależności od godziny zlecenia, jednak przy użyciu opcji OUR masz pewność, że cała wysłana kwota dotrze do odbiorcy i nie zostanie pomniejszona o opłaty pośredniczące. Dostępny dla walut PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, NOK, SEK – 80 zł.
  • Przelew do kraju niestosującego IBAN – spoza Europy – w opcji OUR lub SHA. W wersji OUR kwota przelewu nie zostanie pomniejszona o opłaty naliczane przez bank nadawcy czy przez banki pośredniczące, natomiast w przypadku opcji SHA otrzymana przez odbiorcę kwota będzie niższa od tej, na jaką został zlecony przelew, co wynika z pobierania opłat przez banki pośredniczące. Dotyczy wszystkich walut dostępnych w serwisie. Termin realizacji takiego przelewu międzynarodowego wynosi 2 dni robocze.

Znacznie łatwiejszą drogę pokonuje euro wysyłane do krajów, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (eng. SEPA). Wówczas taka płatność realizowana jest z wykorzystaniem systemów SEPA lub SEPA Instant.

  • SEPATransakcja taka realizowana jest w ciągu 1-2 dni roboczych, co jest stosunkowo szybkie w porównaniu do innych opcji przelewów międzynarodowych. Masz gwarancję dostarczenia całej kwoty do odbiorcy, bez potrącania z tytułu opłat pośredniczących. W Walutomacie 5 pierwszych przelewów w miesiącu, w tym przelewy SEPA, jest darmowych. 
  • SEPA Instant – Natychmiastowy przelew zagraniczny. Przelew SEPA Instant umożliwia błyskawiczne przesyłanie euro, a środki są dostępne na koncie odbiorcy w ciągu kilku sekund.  Szybki przelew zagraniczny SEPA Instant jest dostępny 24/7, 365 dni w roku, co oznacza, że można przesyłać pieniądze o dowolnej porze dnia i nocy, nawet w weekendy i święta. Taki przelew międzynarodowy w euro można zlecić do kwoty 100 000 EUR. Tutaj również zyskujesz gwarancję dostarczenia całej kwoty do odbiorcy bez żadnych potrąceńz tytułu opłat pośredniczących. Koszt takiego przelewu to jedynie 20 zł. 

Przelewy zagraniczne – jakie dane są potrzebne?

Z pewnością niezbędny jest numer rachunku odbiorcy. Dla transakcji realizowanych w ramach krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), numer konta odbiorcy zazwyczaj jest formatowany zgodnie ze standardem IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego). Ten unikalny kod identyfikuje kraj oraz bank docelowy dla przelewu, będąc określoną kombinacją liter i cyfr, która umożliwia weryfikację poprawności zagranicznego numeru konta.

W Polsce numer rachunku IBAN składa się z 28 znaków, gdzie dwie pierwsze litery oznaczają kod kraju, a następne są cyframi. Zmiana więc numeru rachunku (NRB) na format IBAN jest w naszym kraju prosta i wymaga jedynie dodania przed numerem konta „PL”. Należy jednak pamiętać, że ta metoda nie zawsze działa w przypadku rachunków międzynarodowych. W krajach, które nie stosują numeracji kont IBAN, używane są własne kombinacje numeracji kont. Nigdy nie należy podanego numeru rachunku przekształcać samodzielnie według obowiązującego u nas schematu IBAN.  

Może się zdarzyć, że do wykonania przelewu międzynarodowego SWIFT potrzebny będzie kod banku BIC. Niezbędne będą również nazwa i pełny adres odbiorcy. Brak pełnych danych może spowodować wydłużenie czasu realizacji takiego przelewu lub jego wstrzymanie czy zwrot.

Przy zleceniu przelewu wybierz również kraj, do którego chcesz wysłać pieniądze i walutę. 

Jak zrobić przelew zagraniczny?

  1. Zbierz potrzebne dane. Obejmują one pełną nazwę i adres odbiorcy, numer rachunku IBAN odbiorcy, a także BIC/SWIFT banku odbiorcy.
  2. Podaj kwotę i walutę. Upewnij się, że wybrałeś odpowiednią walutę.
  3. Wybierz tryb przelewu. Walutomat zasugeruje Ci najtańszą opcję, ale jeśli chcesz skorzystać z szybszej metody, wybierz ją z listy.
  4. Wprowadź bezpieczny tytuł przelewu, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień lub problemów z identyfikacją płatności.

Przelewy zagraniczne nie muszą być skomplikowane. Kluczem jest zrozumienie podstawowych zasad działania międzynarodowych transakcji finansowych, wybór odpowiedniej metody przelewu oraz dbanie o bezpieczeństwo swoich transakcji. Pamiętając o powyższych wskazówkach, możesz łatwo i bezpiecznie zarządzać swoimi międzynarodowymi płatnościami.

 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także